DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) GUAMAN SIVIL NO: D ANTARA

Size: px
Start display at page:

Download "DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) GUAMAN SIVIL NO: D ANTARA"

Transcription

1 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) GUAMAN SIVIL NO: D ANTARA SOUTHERN FINANCE BERHAD. PLAINTIF (Dahulunya dikenali sebagai United Merchant Finance Berhad) DAN ROBERT PRINGLE DEFENDAN PERTAMA FRANK WILLIAM LALYZELL DEFENDAN KEDUA ABDUL HAMID BIN A SAMAD DEFENDAN KETIGA ALASAN PENGHAKIMAN LATAR BELAKANG (1) Plaintif (kini telah diambil alih oleh CIMB Bhd) telah memberikan kepada Mobility Avenue Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai peminjam ) melalui surat bertarikh 21 Februari 1997 dan 21 Julai 1999 ( surat tawaran ) dan melalui perjanjian kemudahan pinjaman tetap bertarikh 3 April 1997 ( perjanjian pinjaman ) satu kemudahan pinjaman tetap yang berjumlah RM 1,000, (selepas ini dirujuk sebagai pinjaman ). (2) Berdasarkan surat perjanjian jaminan bertarikh 26 Mac 1997 (selepas ini dirujuk sebagai jaminan ) Defendan pertama, kedua dan 1

2 ketiga telah menjamin kepada pematuhan kepada perjanjian pinjaman oleh peminjam. (3) Kes Plaintif ialah bahawa peminjam dan/atau Defendan-Defendan telah melanggar dan tidak mematuhi terma-terma perjanjian tersebut apabila Defendan-Defendan ingkar. (4) Plaintif melalui surat peguamcaranya kepada Defendan- Defendan bertarikh 27 Jun 2002 telah menuntut untuk jumlah RM638, setakat 23 Jun 2002 bersama faedah dan kos tetapi sehingga tarikh saman difailkan Defendan-Defendan telah gagal, ingkar atau abai dalam membuat pembayaran. (5) Prosiding di hadapan saya adalah tuntutan Plaintif terhadap Defendan ketiga sahaja. Plaintif tidak meneruskan tindakan terhadap Defendan Pertama dan kedua atas alasan mereka telah berada di luar negara dan akan melibatkan kos yang tinggi. (6) Mahkamah tidak mempunyai apa-apa maklumat mengenai tuntutan Plaintif terhadap peminjam. (7) Defendan ketiga menafikan tuntutan Plaintif dan membawa tuntutan balas terhadap Plaintif untuk pembatalan perjanjian jaminan, ganti rugi am dan kos. Defendan ketiga membawa pembelaan seperti berikut- (i) Defendan ketiga memegang saham dalam syarikat Peminjam sebagai pemegang amanah untuk seorang bernama Chua Sin Han; 2

3 (ii) Defendan ketiga menafikan pernah menandatangani sebarang surat jaminan seperti yang dikatakan oleh Plaintif. Defendan ketiga hanya mempunyai pengetahuan tentang satu surat jaminan yang kemudian telah digantikan dengan perjanjian sampingan lain semasa proses skim penyusunan semula di bawah Seksyen 176 Akta Syarikat oleh peminjam yang telah dipersetujui oleh Plaintif. (iii) Plaintif harus melucuthak cagaran /simpanan tetap peminjam tersebut bersama faedah sebelum memulakan tindakan terhadap Defendan Ketiga dan memberikan butir-butir akaun terperinci. (iv) Nama Plaintif digunakan sebagai pengarah peminjam hanya untuk penstrukturan semula penjaman. Pengarah-pengarah Peminjam dan/atau Chua Sin Han telah memaklumkan Defendan Ketiga bahawa terdapat beberapa bayaran ansuran tertunggak kepada Plaintif dan telah meminta untuk menggunakan nama Defendan Ketiga untuk penstrukturan semula pinjaman daripada Plaintif dan simpanan tetap Peminjam akan digunakan untuk menurunkan jumlah pinjaman; (v) Defendan ketiga, tanpa mendapatkan nasihat perundangan yang berasingan, telah diberi kepastian oleh pengarahpengarah lain bahawa Defendan ketiga tidak akan menanggung sebarang liabiliti. 3

4 (vi) Plaintif telah melakukan frod dengan merahsiakan segala pengetahuan fakta-fakta dalam perenggan 4 dan 5 di atas untuk mendorong Defendan ketiga melaksanakan perjanjian pinjaman. (vii) Defendan ketiga juga telah diberitahu oleh pengarahpengarah peminjam dan/atau Chua Sin Han bahawa syarikat-syarikat Bellgrand Sdn. Bhd dan Autoways Construction Sdn. Bhd. telah mengambilalih pinjaman oleh peminjam. (viii) Defendan ketiga hanya mengetahui segala fakta-fakta sebenar apabila diserahkan writ saman di bawah Guaman No.D (ix) Defendan ketiga menafikan menerima surat peguamcara Plaintif bertarikh (8) Plaintif telah membawa empat orang saksi dan Defendan ketiga membawa tiga saksi. ISU YANG DIPERSETUJUI UNTUK DIBICARAKAN (9) Isu-isu yang telah dipersetujui oleh kedua pihak untuk dibicarakan terhadap Defendan ketiga adalah seperti berikut- (i) Sama ada peminjam telah menerima tawaran pinjaman dari Plaintif melalui surat tawaran bertarikh dan , menandatangani perjanjian kemudahan Pinjaman 4

5 tetap dan penyerahanhakkan yang kedua-duanya bertarikh ; (ii) Sama ada Defendan ketiga menandatangani perjanjian jaminan yang bertarikh dan samada surat jaminan tersebut mengikat Defendan ketiga; (iii) Sama ada Plaintif mendorong Defendan ketiga melaksanakan perjanjian jaminan melalui salah nyata dan/atau frod dan/atau tanpa mendedahkan fakta-fakta material dan/atau sama ada Plaintif mengetahui bahawa pengarah-pengarah peminjam telah memperolehi tandatangan Defendan ketiga melalui salah nyata dan/atau frod dan/atau tanpa mendedahkan fakta-fakta material; (iv) Sama ada alamat penyampaian Defendan ketiga ialah di 3 rd Floor, Plaza Damansara Utama, No.2 Jalan SS21/60, Damansara Utama, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan; (v) Sama ada Defendan ketiga memegang saham sebagai pemegang amanah bagi pihak ketiga iaitu Chua Sin Han; (vii) Sama ada perjanjian jaminan berkenaan boleh dibatalkan berdasarkan fakta-fakta di perenggan (iii) dan (v) di atas walaupun Defendan ketiga telah menandatangani Perjanjian jaminan tersebut; (ix) Sama ada Defendan ketiga bertanggungjawab untuk jumlah- 5

6 (i) jumlah RM688, setakat 23 Jun 2002; (ii) faedah di atas jumlah RM638, dengan faedah pada kadar 2.00% setahun diatas kadar pinjaman asas (kadar semasa kadar pinjaman asas adalah 7.45% setahun) ( Kadar Preskripsi ) dari 24 Jun, 2002 sehingga tarikh penyelesaian sepenuhnya; (iii) faedah ingkar pada kadar 1.00% setahun ke atas Kadar Preskripsi untuk apa-apa pembayaran lewat atau jumlah tertunggak dari 24 Jun 2002 sehingga tarikh penyelesaian sepenuhnya; (iv) kos. KEPUTUSAN MAHKAMAH (10) Selepas tamatnya perbicaraan saya telah menolak tuntutan Plaintif dan tuntutan balas Defendan dengan kos. Semasa membuat keputusan tersebut saya telah memberi alasan ringkas bahawa tuntutan Plaintif ditolak atas alasan bahawa Plaintif telah gagal membuktikan serahan notis tuntutan terhadap Defendan ketiga. Manakala Defendan ketiga juga telah gagal membuktikan tuntutan balas untuk kerugian yang telah dialami dengan tidak mengemukakan apa-apa keterangan mengenai kerugian. Sekarang saya akan memberi alasan yang lebih terperinci dalam penghakiman tersebut. (11) Berdasarkan isu-isu yang dipersetujui yang telah difailkan oleh kedua-dua pihak saya ringkaskan kepada tiga isu berikut- 6

7 (i) Sama ada Plaintif memberi pinjaman kepada peminjam; (ii) Sama ada Defendan ketiga telah menandatangani surat jaminan dan sama ada jaminan tersebut adalah sah; (iii) Sama ada notis tuntutan perlu dan telah disampaikan kepada Defendan ketiga sebagai penjamin; Isu pertama Sama ada Plaintif telah memberi pinjaman kepada peminjam (12) Defendan ketiga menafikan bahawa pinjaman telah diberikan kepada peminjam dan meminta Plaintif membuktikannya. Plaintif melalui SP4 telah mengemukakan P7 iaitu perjanjian pinjaman bertarikh 3 April 1997 di antara Plaintif dan peminjam untuk kemudahan revolving credit bagi tujuan modal kerja (working capital). Perjanjian ini telah ditandatangan oleh dua pengarah peminjam iaitu Robert Pringle yang merupakan Defendan pertama dan Frank William Layzell Defendan kedua. (13) Perjanjian pinjaman ini adalah berdasarkan surat tawaran bertarikh 21 Februari 1997 (P6). Di antara syarat dalam surat tawaran tersebut adalah keperluan untuk joint and several guarantee oleh pengarah-pengarah peminjam iaitu Defendan pertama kedua dan ketiga. Penerimaan syarat-syarat tawaran telah ditandatangani oleh Defendan kedua iaitu salah seorang pengarah peminjam pada

8 (14) Defendan ketiga cuba menafikan bahawa pengarah atau pengarah-pengarah peminjam telah menandatangani penerimaan tawaran pinjaman, perjanjian pinjaman dan surat variasi syarat pinjaman. Peguam Defendan ketiga telah merujuk kepada surat Jabatan Imigresen bertarikh 20 September 2004 (muka surat 13 kandungan 57) dalam pemeriksaan balas saksi Plaintif (SP1) bahawa Defendan Pertama telah meninggalkan Malaysia pada (perjanjian ditandatangani pada ) dan Defendan kedua tiada rekod masuk dan keluar di Malaysia. Dokumen ini diletakkan di bahagian ketiga ikatan dokumen yang merupakan dokumen dipertikaikan. Walaubabagaimanapun dokumen ini tidak dikemukakan sebagai eksibit dan pegawai Imegresen tidak dipanggil untuk menjelaskan perkara ini. Oleh itu keterangan Plaintif bahawa peminjam telah menerima tawaran pinjaman dan kedua-dua pengarahnya telah menandatangani perjanjian pinjaman tidak berjaya dicabar oleh Defendan ketiga semasa menyoal balas saksi-saksi Plaintif. Berdasarkan itu kewujudan perjanjian pinjaman dan surat tawaran telah dibuktikan. Manakala surat bertarikh telah membuat variasi kepada terma terdahulu kemudahan pinjaman tersebut yang telah disahkan penerimaanya oleh ketiga-tiga Defendan. Kandungan surat tersebut seperti berikut- REVOLVING /CREDIT TERM LOAN FACILITY OF RM 1 MILLION (NPGS) VARIATION IN TERMS AND CONDITIONS We refer to the above and wish to inform that our Finance Company, United Merchand Finance Berhad (UMFB) has agreed to allow repayment of the amount owing to us as at 21 July 1999 which is inclusive of interest and other costs as follows: Condition: i. To uplift Fixed Deposit of RM317, to pay towards instalments and arrears, making the loan amount reduced from RM1, to RM712,

9 ii Repayment: i. The New Loan Limit will be RM712, and to pay the difference between the new loan limit and outstanding balance of RM on or before By 96 equal monthly instalments of RM10, Until full settlement commencing 1 st January 2000 Conditions Precedent: i. Concurrence of all the guarantors Interest Rate: 20% above our Base Lending Rate ( BLR ) calculated on monthly rest. Our current BLR is 8.5% per annum (The finance company shall be entitled at any time to vary at its discretion the BLR and or its spread). All other existing Terms and Conditions shall remain unchanged as per our Letter of Offer dated 21 February Please note that the above arrangement is subject to the concurrence of Credit Guarantee Corporation. In the event it is not approved by CGC, we shall revert to the original arrangement as per our Letter of Offer dated 21 February Notwithstanding the above, our company reserves the right to vary any terms and conditions to be in line with prevailing market conditions. Please confirm your acceptance by signing and returning to us the duplicate copy of this letter WITHIN FOURTEEN (14) DAYS from the date hereof, failing which this offer shall be treated as lapsed and cancelled. For and on behalf of, UNITD MERCHANT FINANCE BERHAD CREDIT CONTROL DEPARTMENT t.t. EVELYN CHIA MUI YONG Officer in Charge t.t. IRENE CHAN c.c. Manager, Kuala Lumpur Main Branch I/We hereby confirm acceptance of the offer on the aforesaid terms and conditions. 9

10 (Sign and Affix Company Kuala Lumpur) Name Robert Pringles Company No: V Designation: Director I/we the undersigned guarantors. hereby agreed to the above variation/rescheduling and confirm to further be bound by the terms of the guarantee dated t.t Name: Robert Pringle Passport No t.t Name: Frank William Layzel Passport No t.t Name: Abdul Hamid bin A.Samad New I/C: Old I/C: (15) Pembuktian berikutnya oleh Plaintif sama ada selepas perjanjian tersebut ditandatangani semua jumlah pinjaman telah dilepaskan kepada peminjam oleh Plaintif berdasarkan syarat-syarat dalam surat tawaran, surat variasi dan perjanjian pinjaman kerana Defendan ketiga membawa pembelaan bahawa pinjaman tidak dilepaskan kepada peminjam, oleh itu tidak adanya pelanggaran mana-mana perjanjian pinjaman dan surat jaminan. Bagi membuktikannya, Plaintif telah mengemukakan penyata akaun P9 melalui SP4 yang menunjukkan bahawa pinjaman telah dilepaskan kepada peminjam pada 7 April 1997 jumlah pinjaman sebanyak RM1,000, Penyata akaun ini juga menunjukkan pembayaran-pembayaran balik yang telah dibuat oleh peminjam. Penyata ini menunjukan sehingga 30 Jun 2002 akaun pinjaman berbaki sebanyak RM 639, Plaintif juga telah mengemukakan sijil di bawah seksyen 90A Akta Keterangan 1950 memperakui bahawa penyata akaun telah dikeluarkan oleh sistem komputer CIMB Bank Berhad (Plaintif) bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang baginya komputer itu digunakan untuk mengeluarkan rekod-rekod laporan tersebut. Plaintif juga telah mengemukakan sijil keberhutangan setakat Berdasarkan ini Plaintif telah membuktikan bahawa terdapat perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh peminjam dan 10

11 jumlah wang pinjaman juga telah dilepaskan kepada peminjam. Oleh itu pembelaan Defendan ketiga bahawa tiada kemudahan pinjaman diberikan kepada peminjam adalah gagal. (16) Plaintif juga telah mengemukakan sijil keberhutangan setakat yang ditandatangani oleh dua orang pegawai Bank dan penyata akaun sehingga Defefendan ketiga tidak membawa keterangan untuk menafikan bahawa sijil ini adalah tidak tepat dan terdapat kesilapan. (17) Dakwaan Defendan ketiga bahawa beliau sebenarnya bukan pengarah peminjam tetapi telah diminta oleh pengarah-pengarah peminjam dan/atau Chua Sin Han menggunakan namanya sebagai pengarah dan pemegang saham untuk penstrukturan semula pinjaman daripada Plaintif dan simpanan tetap peminjam akan digunakan untuk menurunkan jumlah pinjaman kerana terdapat beberapa bayaran ansuran tertunggak kepada Plaintif. Jika penyataan ini benar sekalipun, ia tidak akan melindungi Defendan ketiga daripada tanggungan kerana ianya telah dilakukan dengan sukarela dan penuh sedar oleh Defendan ketiga. Dakwaan bahawa pengarah-pengarah peminjam yang lain dan Chua Chin Han serta Plaintif telah melakukan frod terhadap beliau langsung tidak ada bukti. Oleh itu pembelaan ini juga gagal. Isu Kedua Sama ada Defendan ketiga telah menandatangani surat Jaminan dan sama ada jaminan tersebut adalah sah. 11

12 (18) Berdasarkan dapatan Mahkamah mengenai kewujudan perjanjian pinjaman, Defendan ketiga adalah terikat dan bertanggungan sebagai penjamin sekiranya Defendan ketiga telah menandatangani surat jaminan. Defendan membawa pembelaan bahawa beliau tidak menandatangani jaminan tersebut. (19) Plaintif membawa keterangan melalui SP1 iaitu peguam yang telah menyaksikan surat jaminan ditandatangani oleh Defendan Pertama, kedua dan ketiga. SP1 telah menjelaskan amalan biasa beliau apabila penyaksian sesuatu dokumen dilaksanakan. Apabila disoal sama ada beliau melakukan proses yang sama bagi penyaksian surat jaminan tersebut, jawapannya itulah proses yang dilaksanakan oleh beliau. Manakala Defendan ketiga pada permulaannya cuba menafikan bahawa tandatangan tersebut adalah tandatangannya, kemudiannya mengaku tandatangan itu serupa dengan tandatangannya dan akhirnya beliau mengaku bahawa itu adalah tandatanganya tetapi beliau menandatanganinya tanpa mengetahui bahawa itu merupakan surat jaminan. Berdasarkan keterangan ini saya berpendapat adalah jelas bahawa tandatangan tersebut adalah tandatangan Defendan ketiga. Jika benar tandatangan di atas jaminan tersebut bukan tandatangannya sudah tentu Defendan ketiga patut membuat laporan polis apabila ikatan dokumen ini dikemukakan kepada peguam Defendan ketiga. Defendan ketiga bukanlah seorang yang daif atau tidak terpelajar. Berdasarkan keterangannya beliau adalah seorang pengarah beberapa buah syarikat dan juga mempunyai saham dalam Mohainiee Securities sebelum dijual dan kini beliau adalah seorang ahli perniagaan. Saya tidak mempercayai berkenaan penafiannya bahawa beliau mengetahui bahawa dokumen yang ditandatangani adalah surat jaminan apabila diminta ditandatangan di bahagian belakang tanpa melihatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak 12

13 munasabah dan tidak masuk akal bagi seorang yang terpelajar sepertinya berbuat demikian tanpa mengambil tahu isi kandungan dokumen yang ditandatanganinya. (20) Oleh kerana dapatan Mahkamah ini bahawa Defendan ketiga telah menandatangani surat jaminan tersebut, maka surat jaminan itu adalah mengikat Defendan ketiga. Berturutan daripada itu semua syarat-syarat yang terkandung dalam surat jaminan itu adalah mengikat Defendan ketiga. Isu Ketiga Sama ada notis tuntutan Defendan ketiga sebagai penjamin perlu dan telah disampaikan kepada (21) Defendan ketiga menghujahkan bahawa jaminan ini adalah on demand guarantee oleh itu notis tuntutan adalah wajib didahulukan dan hendaklah dibuktikan oleh Plaintif bahawa telah dikeluarkan dan diserah oleh Plaintif kepada Defendan ketiga. Seterusnya Defendan ketiga menghujahkan bahawa Plaintif gagal membuktikan bahawa notis tuntutan P4 telah diserahkan kepada Defendan ketiga sebagai penjamin. Peguam Defendan ketiga menghujahkan bahawa surat P3 di muka surat ikatan dokumen (kandungan 37) bertarikh 27 Jun 2002 adalah surat yang di alamatkan kepada peminjam dan salinan yang dikemukakan di Mahkamah adalah salinan pendua yang dihantar oleh peguam untuk makluman Plaintif. Ini adalah berdasarkan tanda jari di muka surat 24 yang ditujukan kepada alamat Plaintif. Begitu juga dengan surat (P4) yang di alamatkan kepada penjamin di muka surat kandungan 37 yang merupakan salinan yang ditujukan kepada 13

14 Plaintif. SP2 juga mengakui bahawa P3 dan P4 adalah salinan notis tuntutan yang dihantar kepada Plaintif. Oleh itu hujah peguam Defendan ketiga, Plaintif perlu membuktikan serahan kepada Defendan ketiga melalui bukti pengeposan. (22) SP2 iaitu peguam Plaintif memberi keterangan bahawa beliau yang mengeluarkan notis tuntutan terhadap ketiga-tiga Defendan melalui P3 dan P4. SP2 telah mengemukakan kepada Mahkamah salinan bukti pengeposan notis tuntutan tetapi dibantah oleh peguam Defendan ketiga kerana salinan fotokopi yang kemudiannya dikemukakan sebagai ID5. SP2 telah menjelaskan mengenai cubaan beliau untuk mengesan salinan asal gagal kerana fail mengenai kes ini telah tidak dapat dikesan apabila beliau berpindah ke pejabat baru. Beliau cuma dapat mengesan sijil pengeposan (certificate of posting) ia itu ID5 dalam master file dan menjelaskan mengapa salinan asal tidak diperolehi. (23) Peguam Defendan ketiga telah membantah kerana salinan fotokopi bukti pengeposan dan dokumen ini tidak difailkan dalam ikatan dokumen tetapi secara tiba-tiba dokumen ini dikemukakan oleh Plaintif semasa keterangan oleh SP2. Pendirian Defendan ketiga ialah penafian penerimaan notis tuntutan telah diplidkan oleh Defendan ketiga. Oleh itu Plaintif sewajarnya memfailkan dokumen ini dalam ikatan dokumen yang diserahkan kepada Defendan ketiga dan difailkan dalam Mahkamah. Defendan berhujah bahawa dokumen ini hanya boleh ditandakan sebagai ID sahaja. (24) Mahkamah telah meneliti keterangan SP2 (seorang peguam) yang menyatakan bahawa beliaulah yang mengeluarkan notis dan beliau 14

15 jugalah yang mengeposnya (kebiasaannya dilakukan oleh kerani despatch) di Pejabat pos Batu Caves walaupun pejabatnya di Selayang. Beliau menyatakan fail kes ini telah tidak dapat dikesan kerana beliau berpindah pejabat. Beliau menemui salinan sijil pengeposan ini dalam masterfile bersama dokumen yang lain. Semasa memberi keterangan SP2 tidak membawa masterfile tersebut tetapi mengeluarkan ID5 ini daripada poket bajunya. Sebelum Mahkamah membuat keputusan sama ada menananda dokumen ini sebagai P Peguam Defendan ketiga sekali lagi menarik perhatian Mahkamah bahawa dokumen ID 5 ini masih belum dikemukakan kepada beliau untuk memeriksanya dan ini memprejudiskan Defendan ketiga. (25) Diakhir prosiding saya telah menandakan dokumen ini sebagai P5 berdasarkan keterangan SP2 bahawa beliau adalah pembuat dokumen tersebut dan telah memberi penjelasan mengapa tidak dapat mengemukakan dokumen asal. (26) Sijil pengeposan ini (P5) dicop dengan cop pejabat pos bertarikh 27 Jun Tarikh ini adalah sama dengan tarikh surat P3 yang di alamatkan kepada peminjam dan bukan di alamatkan kepada Defendan ketiga. SP2 dalam keterangannya tidak menyatakan bahawa sijil pengeposan (P5) itu adalah untuk surat P4. Oleh itu saya berpendapat walaupun sijil pengeposan diterima sebagai eksibit tetapi ia tidak membuktikan bahawa P4 telah dihantar dan diserahkan kepada Defendan ketiga kerana P5 bukan bukti pengeposan untuk P4 yang bertarikh 21 Jun Selain daripada P5, SP4 iaitu pegawai eksekutif Plaintif yang berkhidmat dengan Plaintif hanya pada tahun 2008, memberi keterangan berdasarkan rekod dalam simpanan Plaintif, tidak 15

16 mempunyai pengetahuan sama ada terdapat notis untuk menamatkan perjanjian dan tuntutan telah dikeluarkan terhadap Defendan ketiga. (27) Saya bersetuju dengan hujahan Defendan ketiga bahawa jaminan ini adalah merupakan on demand guarantee. Ini dapat di lihat daripada fasal 1 jaminan yang memperuntukan seperti berikut- 1.To pay you on demand all every and any part of the Said Loan and interest (28) Oleh itu perinsip yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agong dalam kes YM Orang Kaya Menteri Paduka Dato Wan Ahmad Isa Shukri Wan Rashidi lwn Kwong Yik Bank (2) [1989] 1CLJ (rep) 187 bahawa notis tuntutan adalah perlu diberikan dan dihantar kepada penjamin bagi tuntutan berdasarkan on demand guarantee adalah terpakai dalam kes ini. (29) Saya juga bersetuju dengan pendapat YA Abdull Hamid Embong HMT (beliau pada masa itu) dalam kes Asia Commercial Finance (M) Bhd lwn Ng Kong Loy dan satu lagi [2002] 7CLJ m.s 549 dan YA Nalini HMT dalam kes Danaharta Urus Sdn Bhd lwn Kam Tick Beng & Another [2009] 1LNS 538 mengenai kesan frasa penghutang prinsipal (principal debtor clause) yang tidak membebaskan Plaintif daripada tanggung jawab untuk mengeluarkan dan menyerahkan notis tuntutan kepada penjamin sebagaimana yang diperuntukan dalam fasal 1 surat jaminan. (30) Dalam kes ini Plaintif bukan sahaja gagal membuktikan bahawa tuntutan telah dibuat dan diserah kepada Defendan ketiga tetapi juga 16

17 gagal membuktikan bahawa alamat notis adalah alamat yang betul. Berdasarkan surat jaminan, alamat Defendan ketiga ialah No , Desa Kiara Condominium, Jalan Damansara, 6000 Kuala Lumpur. Peruntukan mengenai cara penghantaran notis adalah berdasarkan peruntukan fasal 7 dalam surat jaminan yang memperuntukan seperti berikut- 7. Any notice may be served on us or on our legal personal represantatives either personally or by sending the same through the post in an evelope address to the aboved name address or the last known place of address of the person to be served and a notice so sent shall be deemed to be served on the day following that on which it is posted. (31) Diteliti notis tuntutan dan penamatan (P4) telah dialamatkan kepada Defendan ketiga di alamat 3 rd Floor, Plaza Damansara Utama, No 2 Jalan SS 21/60, Damansara Utama, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Ini ternyata bukanlah alamat yang dipersetujui untuk apa-apa notis dihantar di bawah fasal 7 surat jaminan seperti yang dipetik di atas. Defendan ketiga juga memberi keterangan bahawa beliau tidak pernah memaklumkan kepada Plaintif alamat-alamat beliau yang lain. Berdasarkan alasan ini juga Plaintif telah gagal membuktikan notis tuntutan telah dihantar kepada Defendan ketiga. KESIMPULAN (32) Berdasarkan bahawa Plaintif telah gagal membuktikan notis tuntutan telah dihantar dan diserahkan kepada Defendan ketiga oleh itu saya berpendapat atas imbangan keberangkalian Plaintif telah gagal membuktikan tuntutannya terhdap Defendan ketiga sebagai penjamin. Oleh itu tuntutan Plaintif ditolak dengan kos. 17

18 TUNTUTAN BALAS (33) Saya telah menolak tuntutan balas Defendan ketiga yang terdapat dalam perenggan 15 penyata pembelaan yang mana Defendan ketiga menuntut seperti berikut- (i) Pembatalan perjanjian Jaminan; (ii) Gantirugi am; (iii) Kos; dan (iv) Sebarang relief lain yang di anggap wajar oleh Mahkamah. (34) Sepanjang keterangan oleh Defendan ketiga tidak ada apa-apa keterangan yang merujuk kepada kerugian yang telah dialami oleh Defendan ketiga begitu juga dengan hujahan peguamnya. Oleh itu tuntan balas tidak dibuktikan dan dengan itu ditolak. KOS (35) Pihak-pihak telah diminta berhujah mengenai kos tetapi peguam Plaintif telah memaklumkan kepada Mahkamah bahawa beliau tidak mempunyai mandat daripada pelanggannya untuk mencadangkan jumlah kos. Saya kemudiannya, berdasarkan itu telah memerintahkan supaya kos ditaksirkan oleh Timbalan Pendaftar/Penolong kanan Pendaftar. Bertarikh: 2 Jun 2011 HAS ZANAH BINTI MEHAT PESURUHJAYA KEHAKIMAN MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR. 18

19 Peguam Plaintif: En. Robin Lim bersama dengan Cik R.Thilagavathi Tetuan Azhar & Wong Peguam Defendan: En. R. Jaya Singam bersama dengan En.Baljit Singh Tetuan B H Lawrence & Co. 19

KONTRAK Diputuskan: [1] [2] [3] [4]

KONTRAK Diputuskan: [1] [2] [3] [4] 1 MOH & ASSOCIATES (M) SDN. BHD LWN. FOCUS PROPERTIES SDN. BHD. & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD GUAMAN SIVIL NO. 23-71-88 29 OGOS 1990 [1990] 1 CLJ Rep 417; [1990]

More information

UNCONSCIONABLE CALL OF PERFORMANCE BOND WAN NOOR SOLEHHA BINTI WAN NIK FACULTY OF BUILT ENVIRONMENT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNCONSCIONABLE CALL OF PERFORMANCE BOND WAN NOOR SOLEHHA BINTI WAN NIK FACULTY OF BUILT ENVIRONMENT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNCONSCIONABLE CALL OF PERFORMANCE BOND WAN NOOR SOLEHHA BINTI WAN NIK FACULTY OF BUILT ENVIRONMENT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UNCONSCIONABLE CALL OF PERFORMANCE BOND WAN NOOR SOLEHHA BINTI WAN

More information

PROSEDUR SIVIL Diputuskan: [1] [2] [3]

PROSEDUR SIVIL Diputuskan: [1] [2] [3] 1 MALAYAN UNITED FINANCE BHD lwn. CHEUNG KONG PLANTATION SDN BHD & YANG LAIN MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD H GUAMAN SIVIL NO: 22(23)-341-86 24 JANUARI 2000 [2000] 2 CLJ 601 PROSEDUR

More information

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2016 PERSONAL DATA PROTECTION (COMPOUNDING OF OFFENCES) REGULATIONS 2016

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2016 PERSONAL DATA PROTECTION (COMPOUNDING OF OFFENCES) REGULATIONS 2016 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Mac 2016 14 March 2016 P.U. (A) 60 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2016 PERSONAL DATA PROTECTION (COMPOUNDING

More information

PROSEDUR SIVIL: penyalahgunaan proses Mahkamah - Tidak teratur - Menyalahi undang-undang - Bidangkuasa dan budibicara Mahkamah.

PROSEDUR SIVIL: penyalahgunaan proses Mahkamah - Tidak teratur - Menyalahi undang-undang - Bidangkuasa dan budibicara Mahkamah. 1 Boon Kee Holdings Sdn. Bhd. & Yang Lain LWN. Hotel Gallant Bhd. & Yang Lain Mahkamah Tinggi malaya, Pulau Pinang ABDUL HAMID MOHAMAD SAMAN PEMULA NO. 24-988-89 13 JUN 1991 [1991] 1 CLJ Rep 516; [1991]

More information

Sharon Song Choy Leng (M/s Gan Teik Chee & HO), Krishna Kumari a/p Ratnam (M/s Cheng, Leong & Co) ALASAN PENGHAKIMAN [LAMPIRAN 29]

Sharon Song Choy Leng (M/s Gan Teik Chee & HO), Krishna Kumari a/p Ratnam (M/s Cheng, Leong & Co) ALASAN PENGHAKIMAN [LAMPIRAN 29] 1 DCB BANK BHD (CO NO 6171-M) v. PRO-VEST SDN BHD (CO NO 269987H) & ORS HIGH COURT, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD J RAYUAN SIVIL NO 22-210-97 1 MARCH 1999 [1999] 1 LNS 368 CIVIL PROCEDURE Counsel: Sharon

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCVC-6-02/2017 ANTARA MESRA BUDI SDN.

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCVC-6-02/2017 ANTARA MESRA BUDI SDN. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCVC-6-02/2017 ANTARA MESRA BUDI SDN. BHD PLAINTIF DAN LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA) DEFENDAN

More information

(RD/T&C/SDB/ENG/JUN2016) Page 1 of 5

(RD/T&C/SDB/ENG/JUN2016) Page 1 of 5 Setem Hasil Revenue CIMB BANK BERHAD (13491-P) Stamp PERJANJIAN SEWA PETI SIMPANAN KESELAMATAN / AGREEMENT FOR HIRE OF SAFE DEPOSIT BOX No.: CIMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai Bank

More information

CIRCULAR 2017/02. Tick ( ) where applicable. Please reply to any of Sara Worldwide Vacations Berhad Member Service Centres by 20 September 2017.

CIRCULAR 2017/02. Tick ( ) where applicable. Please reply to any of Sara Worldwide Vacations Berhad Member Service Centres by 20 September 2017. CIRCULAR 2017/02 Dear Valued Members, Warmest greetings from Easturia Vacation Club! 1. EASTURIA VACATION CLUB 6 th MEMBERS ANNUAL GENERAL MEETING We are pleased to inform that the 6 th Members Annual

More information

Management Bhd dan lain-lain

Management Bhd dan lain-lain Teang Soo Thong dan satu lagi lwn Malaysia Venture apital [2016] 9 MLJ Management hd dan lain-lain (as Zanah Mehat ) 777 Teang Soo Thong dan satu lagi lwn Malaysia Venture apital Management hd dan lain-lain

More information

PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERMIT APPLICATION FOR A RENEWAL OF PERMIT

PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERMIT APPLICATION FOR A RENEWAL OF PERMIT Borang SPAN/P/2 JADUAL KEEMPAT [subkaedah 8(2)/subrule 8(2)] AKTA INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR 2006 WATER SERVICES INDUSTRY ACT 2006 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (PERMIT) 2007 WATER SERVICES INDUSTRY

More information

D.R. 48/96 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah.

D.R. 48/96 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah. D.R. 48/96 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

More information

BRG Polo Haus Sdn Bhd dan satu lagi lwn Blay International (M) Sdn Bhd dan lain-lain

BRG Polo Haus Sdn Bhd dan satu lagi lwn Blay International (M) Sdn Bhd dan lain-lain 176 Malayan Law Journal [2015] 8 MLJ R Polo aus Sdn hd dan satu lagi lwn lay nternational (M) Sdn hd dan lain-lain MKM TN (KUL LUMPUR) UMN NO 22Nv-66 01 TUN 2013 ROSL YOP PK 30 JUN 2014 Kontrak Penjualan

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: 22-156-2008 ANTARA NIK RUSDI BIN NIK SALLEH (Pemilik Tunggal Anura Hane)... PLAINTIF DAN SHELL MALAYSIA TRADING

More information

PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA) (PINDAAN) 2012

PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA) (PINDAAN) 2012 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 22 November 2012 22 November 2012 P.U. (A) 401 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA) (PINDAAN)

More information

Setem (Pindaan) 1 D.R. 14/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Setem Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Setem (Pindaan) 1 D.R. 14/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Setem Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Setem (Pindaan) 1 D.R. 14/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Setem 1949. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN SEMAKAN KEHAKIMAN NO /2017 ANTARA LAWAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN SEMAKAN KEHAKIMAN NO /2017 ANTARA LAWAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN SEMAKAN KEHAKIMAN NO. 44-16-01/2017 ANTARA AZLI BIN TUAN KOB (NO. K/P : 670326-71-5309) PEMOHON LAWAN 1. LEMBAGA PENCEGAHAN

More information

EQUITABLE REMEDY: SPECIFIC PERFORMANCE THEN LEE LIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EQUITABLE REMEDY: SPECIFIC PERFORMANCE THEN LEE LIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EQUITABLE REMEDY: SPECIFIC PERFORMANCE THEN LEE LIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EQUITABLE REMEDY: SPECIFIC PERFORMANCE THEN LEE LIAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

P Mukundan A/L P K Kunchu Kurup and 2 Others v Daniel A/L Anthony and Another Appeal

P Mukundan A/L P K Kunchu Kurup and 2 Others v Daniel A/L Anthony and Another Appeal IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA Coram: Tengku Maimun Tuan Mat, JCA; Nallini Pathmanathan, JCA; Suraya Othman, JCA P Mukundan A/L P K Kunchu Kurup and 2 Others v Daniel A/L Anthony and Another Appeal

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCC-10-11/2016 ANTARA DAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCC-10-11/2016 ANTARA DAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCC-10-11/2016 ANTARA LEE WENG CHUN (NO.K/P: 650601-04-5269) PLAINTIF DAN 1. TAN KICK YONG (NO.K/P: 630204-01-5471)

More information

Mohamad Ridzuan Bin Zamhor v Pendakwa Raya

Mohamad Ridzuan Bin Zamhor v Pendakwa Raya IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA Coram: Mohtarudin Baki, JCA; Ahmadi Asnawi, JCA; Kamardin Hashim, JCA Mohamad Ridzuan Bin Zamhor v Pendakwa Raya Citation: [2018] MYCA 30 Suit Number: Rayuan Jenayah

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN GUAMAN SIVIL NO: MT(2)22-NCVC-44-03/2013 ANTARA MUSTOFA BIN HUSSIN PLAINTIF DAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN GUAMAN SIVIL NO: MT(2)22-NCVC-44-03/2013 ANTARA MUSTOFA BIN HUSSIN PLAINTIF DAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN GUAMAN SIVIL NO: MT(2)22-NCVC-44-03/2013 ANTARA MUSTOFA BIN HUSSIN PLAINTIF DAN RAHIMAH BINTI MOHAMAD DEFENDAN ALASAN PENGHAKIMAN (Interlokutari

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN SIVIL NO: W-02(NCVC)(W) /2013] ANTARA DAN

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN SIVIL NO: W-02(NCVC)(W) /2013] ANTARA DAN DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN SIVIL NO: W-02(NCVC)(W)-143-01/2013] ANTARA 1. MUAFAKAT KEKAL SDN BHD 2. PERBADANAN PENGURUSAN PALM SPRING @ DAMANSARA... PERAYU DAN 1. PESURUHJAYA

More information

Majlis Perbandaran Seremban v Era Baru Sdn Bhd and Another Appeal

Majlis Perbandaran Seremban v Era Baru Sdn Bhd and Another Appeal IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA Coram: Tengku Maimun Tuan Mat, JCA; Abdul Rahman Sebli, JCA; Suraya Othman, JCA Majlis Perbandaran Seremban v Era Baru Sdn Bhd and Another Appeal Citation: [2018] MYCA

More information

1. Overseas Union Bank Ltd. v. Chuah Ah Sai [1989] 1 LNS 2; [1989] 3 MLJ En. Paul Chin (Tetuan Gan Teik Chee & Ho) bagi pihak Plaintif.

1. Overseas Union Bank Ltd. v. Chuah Ah Sai [1989] 1 LNS 2; [1989] 3 MLJ En. Paul Chin (Tetuan Gan Teik Chee & Ho) bagi pihak Plaintif. 1 LOO CHEONG FOO BERNIAGA SEBAGAI SHARIKAT LOO BROTHERS v. MOHAMED ABDUL KADER A/L SHAUKAT ALI HIGH COURT, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD J SAMAN PEMULA NO. 24-1077-95 24 SEPTEMBER 1996 [1996] 1 LNS

More information

PROFILE OF CONSTRUCTION CONTRACTUAL CLAIMS NUR JAZLIANNA BINTI SAMSUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PROFILE OF CONSTRUCTION CONTRACTUAL CLAIMS NUR JAZLIANNA BINTI SAMSUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PROFILE OF CONSTRUCTION CONTRACTUAL CLAIMS NUR JAZLIANNA BINTI SAMSUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PROFILE OF CONSTRUCTION CONTRACTUAL CLAIMS NUR JAZLIANNA BINTI SAMSUDIN A master s project report submitted

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: 29NCC /2015

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: 29NCC /2015 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: 29NCC-10794-12/2015 BERKENAAN : KAMALASAN A/L TANGARAJOO (NO. K/P: 850522-08-6763). PENGHUTANG

More information

D.R. 41/94. b er nama. Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah [ ]

D.R. 41/94. b er nama. Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah [ ] D.R. 41/94 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b er nama Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDAN oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan Agong

More information

D.R. 40/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Kastam DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 40/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Kastam DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 40/2006 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kastam 1967. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (BAHAGIAN SIVIL) GUAMAN NO. WA- 22NCVC / 2017 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (BAHAGIAN SIVIL) GUAMAN NO. WA- 22NCVC / 2017 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (BAHAGIAN SIVIL) GUAMAN NO. WA- 22NCVC -341-07 / 2017 ANTARA 1. A. SANTAMIL SELVI A/P ALAU MALAY @ ANNA MALAY [Wakil Administratrix

More information

Datuk Wira SM Faisal bin SM Nasimuddin Kamal lwn Datin Wira Emilia binti Hanafi & 4 lagi

Datuk Wira SM Faisal bin SM Nasimuddin Kamal lwn Datin Wira Emilia binti Hanafi & 4 lagi Page 1 Malayan Law Journal Unreported/2017/Volume/Datuk Wira SM Faisal bin SM Nasimuddin Kamal lwn Datin Wira Emilia binti Hanafi & 4 lagi - [2017] MLJU 1449-28 August 2017 [2017] MLJU 1449 Datuk Wira

More information

VALID AND INVALID VARIATION OMISSION OF WORKS MOTHILAL A/L MUNIANDY

VALID AND INVALID VARIATION OMISSION OF WORKS MOTHILAL A/L MUNIANDY VALID AND INVALID VARIATION OMISSION OF WORKS MOTHILAL A/L MUNIANDY A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Construction Contract

More information

D.R. 40/95 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara.

D.R. 40/95 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara. D.R. 40/95 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara. [ ] BAHAWASANYA adalah suaimanfaat hanya bagi maksud memastikan keseragaman undang-undang

More information

UNDANG-UNDANG TANAH Diputuskan: [1]

UNDANG-UNDANG TANAH Diputuskan: [1] 1 Mohamed Abdul Kader Shaukat Ali LWN. Loo Cheong Foo Mahkamah Tinggi MALAYA, Pulau Pinang ABDUL HAMID MOHAMAD GUAMAN SIVIL NO. 22-87-88 8 OKTOBER 1991 [1991] 1 CLJ Rep 699; [1991] 3 CLJ 2801 UNDANG-UNDANG

More information

DIDALAM MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4 KUALA LUMPUR DIDALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR PERMOHONAN JENAYAH NO: /2016

DIDALAM MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4 KUALA LUMPUR DIDALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR PERMOHONAN JENAYAH NO: /2016 1 DIDALAM MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4 KUALA LUMPUR DIDALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR PERMOHONAN JENAYAH NO: 44-103-08/2016 MOHD FAHMI REDZA BIN MOHD ZARIN LAWAN PENDAKWA RAYA PERMOHONAN JENAYAH NO:

More information

1.0 KONSEP 2.0 MAKLUMAT KOMODITI. Seperti di Perkara 7 Jadual Pertama 3.0 BELIAN DAN JUALAN 3.1 HARGA BELIAN KOMODITI BANK

1.0 KONSEP 2.0 MAKLUMAT KOMODITI. Seperti di Perkara 7 Jadual Pertama 3.0 BELIAN DAN JUALAN 3.1 HARGA BELIAN KOMODITI BANK Sukacita dimaklumkan bahawa Bank Rakyat ( Bank ) telah bersetuju meluluskan permohonan kemudahan Pembiayaan Peribadi-i seperti yang tertera di Perkara 3 Jadual Pertama tuan/puan tertakluk kepada syarat-syarat

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: /2013

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: /2013 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: 29-3300-03/2013 PER : YASMIN PEREMA BINTI ABDULLAH (NO. K/P: 730427-05-5030). PERAYU/ PENGHUTANG

More information

HBT Bahasa, Undang-Undang Dan Penterjemahan II (Language, Law and Translation II)

HBT Bahasa, Undang-Undang Dan Penterjemahan II (Language, Law and Translation II) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2001/2002 September 2001 HBT 203 - Bahasa, Undang-Undang Dan Penterjemahan II (Language, Law and Translation II) Masa : 2½ jam Sila

More information

UNDANG-UNDANG SYARIKAT

UNDANG-UNDANG SYARIKAT 1 ALOR JANGGUS SOON SENG TRADING SDN. BHD. & LAGI lwn. SEY HOE SDN. BHD. & LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG DATO' ABDUL HAMID BIN HAJI MOHAMED, H GUAMAN SIVIL NO. 22-109-93 3 NOVEMBER 1993 [1994]

More information

Attestation of Registrable Instruments (Mining) LAWS OF MALAYSIA REPRINT. Act 387 ATTESTATION OF REGISTRABLE INSTRUMENTS (MINING) ACT 1960

Attestation of Registrable Instruments (Mining) LAWS OF MALAYSIA REPRINT. Act 387 ATTESTATION OF REGISTRABLE INSTRUMENTS (MINING) ACT 1960 Attestation of Registrable Instruments (Mining) 1 LAWS OF MALAYSIA REPRINT Act 387 ATTESTATION OF REGISTRABLE INSTRUMENTS (MINING) ACT 1960 Incorporating all amendments up to 1 January 2006 PUBLISHED BY

More information

KEAHLIAN HOMECLUB TERMA DAN SYARAT:

KEAHLIAN HOMECLUB TERMA DAN SYARAT: KEAHLIAN HOMECLUB TERMA DAN SYARAT: Program HomeClub ( HomeClub ), dikendalikan oleh COURTS (Malaysia) Sdn Bhd ( COURTS ). Di bawah program HomeClub, pelanggan yang diiktiraf layak untuk menerima keistimewaan

More information

D.R. 5/94 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Ordinan Perkapalan Saudagar 1952.

D.R. 5/94 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. D.R. 5/94 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-21NCVC-2-02/2017 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-21NCVC-2-02/2017 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-21NCVC-2-02/2017 ANTARA PERSATUAN PENIAGA KECIL DALAM PASAR PASIR PUTEH KELANTAN (PEMBEKAL) (No. Pendaftaran:

More information

Notice of Annual General Meeting

Notice of Annual General Meeting Notice of Annual General Meeting NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Twelfth (12th) Annual General Meeting of the Company will be held at Ballroom Selangor 1, Sheraton Subang Hotel & Towers, Jalan SS 12/1,

More information

CONDITIONS GOVERNING THE HIRING OF SAFE DEPOSIT BOXES

CONDITIONS GOVERNING THE HIRING OF SAFE DEPOSIT BOXES CONDITIONS GOVERNING THE HIRING OF SAFE DEPOSIT BOXES In these conditions, the expression Box means the Safe Deposit Box agreed to be hired by the Hirer and the expression Hirer includes any persons authorised

More information

Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No. 2) 1 D.R. 17/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tatacara Jenayah.

Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No. 2) 1 D.R. 17/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tatacara Jenayah. Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No. 2) 1 D.R. 17/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Tatacara Jenayah. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

More information

HBT 203 Bahasa, Undang-Undang dan Penterjemahan II

HBT 203 Bahasa, Undang-Undang dan Penterjemahan II No. Tempat Duduk UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2003/2004 Februari/Mac 2004 HBT 203 Bahasa, Undang-Undang dan Penterjemahan II Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: 1.

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG RAYUAN JENAYAH KES NO : MT-42S-10-07/2016 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG RAYUAN JENAYAH KES NO : MT-42S-10-07/2016 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG RAYUAN JENAYAH KES NO : MT-42S-10-07/2016 ANTARA 1. SYED MOHAMMAD YASER BIN SYED SOPIAN 2. SHAIFUL FAREZZUAN BIN RAMLI - PERAYU-PERAYU LAWAN PENDAKWA RAYA -

More information

Mengikut plaintif, pengubahsuaian bangunan itu telah dimulakan tanpa kebenaran plaintif terlebih dahulu.

Mengikut plaintif, pengubahsuaian bangunan itu telah dimulakan tanpa kebenaran plaintif terlebih dahulu. 1 PERBADANAN PENGURUSAN TAMAN BUKIT JAMBUL lwn. PERBADANAN PEMBANGUNAN BANDAR & LAIN LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD J GUAMAN SIVIL NO: 21-1-1996 24 SEPTEMBER 1996 [1997]

More information

PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017

PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 Januari 2017 26 January 2017 P.U. (A) 36 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY

More information

D.R. 18/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Keseksaan. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 18/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Keseksaan. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Kanun Keseksaan (Pindaan) 1 D.R. 18/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Keseksaan. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1398 akta MAKTAB KERJASAMA (PERBADANAN) (PINDAAN) 2011 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1398 Tarikh Perkenan Diraja...... 5 Ogos 2011

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (DALAM BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: BA-12B /2016

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (DALAM BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: BA-12B /2016 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (DALAM BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: BA-12B-164-09/2016 ANTARA ZI PRODUCTIONS SDN. BHD. (NO PENDAFTARAN SYARIKAT:

More information

MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT

MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT To: Malayan Banking Berhad (the Bank ) Branch / Cawangan MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT Dear Sirs: I/We the undersigned hereby request and authorise the Bank from time to time at my/our direction

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.W /2014 ANTARA

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.W /2014 ANTARA DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.W-01-92-03/2014 ANTARA 1. KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2. PENGARAH PENJARA SUNGEI BULOH 3. MEDICAL OFFICER INCHARGE HOSPITAL

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BINDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: M-02(NCVC)(W) /2016

DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BINDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: M-02(NCVC)(W) /2016 DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BINDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: M-02(NCVC)(W)-1142-06/2016 1. SHA KANNAN 2. KAMBARAMAN SHANMUKHAM...PERAYU PERAYU DAN 1. ARUNACHALAM A/L VENKATACHALAM 2. VENKATACHALAM

More information

MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT

MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT To: Malayan Banking Berhad (the Bank ) Branch / Cawangan MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT Dear Sirs: I/We the undersigned hereby request and authorize the Bank from time to time at my/our direction

More information

Yong Lai Ling (P) lwn Ng Seow Poe dan lain-lain

Yong Lai Ling (P) lwn Ng Seow Poe dan lain-lain 351 Yong Lai Ling (P) lwn Ng Seow Poe dan lain-lain MKM TN (KUL LUMPUR) UMN NO 22NV-244 05 TUN 2014 KMLUNM S PK 8 OOS 2014 Prosedur Sivil Luar aturan Pembaikian Sama ada ketidakpatuhan aturan wajib boleh

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 31 Oktober 2018 31 October 2018 P.U. (A) 278 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PELESENAN) (PENGUSAHAAN ATAU PENYEDIAAN

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 13 Julai 2012 P.U. (A) 212 PERATURAN-PERATURAN HAK CIPTA (TRIBUNAL HAK CIPTA) 2012 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ AKTA HAK CIPTA 1987 PERATURAN-PERATURAN HAK CIPTA (TRIBUNAL

More information

RHB Bank Bhd lwn Unijaya Teknologi Sdn Bhd

RHB Bank Bhd lwn Unijaya Teknologi Sdn Bhd R ank hd lwn Unijaya Teknologi Sdn hd [2016] 11 MLJ (Zakiah Kassim PK) 731 R ank hd lwn Unijaya Teknologi Sdn hd MKM TN (S LM) SMN PMUL NO 24-373 03 TUN 2015 ZK KSSM PK 15 JUN 2016 Prosedur Sivil Saman

More information

KAEDAH-KAEDAH SYARIKAT (MEKANISME PENYELAMAT KORPORAT) 2018 COMPANIES (CORPORATE RESCUE MECHANISM) RULES 2018

KAEDAH-KAEDAH SYARIKAT (MEKANISME PENYELAMAT KORPORAT) 2018 COMPANIES (CORPORATE RESCUE MECHANISM) RULES 2018 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 28 Februari 2018 28 February 2018 P.U. (A) 64 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH SYARIKAT (MEKANISME PENYELAMAT KORPORAT) 2018 COMPANIES (CORPORATE RESCUE MECHANISM) RULES

More information

EMPLOYMENT APPLICATION FORM ABX CORPORATION SDN BHD ( V) & UTS GROUP OF COMPANIES

EMPLOYMENT APPLICATION FORM ABX CORPORATION SDN BHD ( V) & UTS GROUP OF COMPANIES INSTRUCTIONS: 1. Please read the application form carefully and complete it in BLOCK LETTERS. 2. Please return the completed application form together with one (1) recent passport size photograph and photocopy

More information

Held: Per Abdul Hamid Mohamad JCA

Held: Per Abdul Hamid Mohamad JCA 1 M/S LAKSAMANA REALTY SDN BHD v. GOH ENG HWA COURT OF APPEAL, KUALA LUMPUR ABDUL HAMID MOHAMAD, JCA; MOHD NOOR AHMAD, JCA; ABDUL AZIZ MOHAMAD, JCA CIVIL APPEAL NOS: M-02-347-2001, M-02-388-2001 & M-02-530-2001

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.: W-01(NCVC)(W) /2016 ANTARA

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.: W-01(NCVC)(W) /2016 ANTARA DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.: W-01(NCVC)(W)-308-08/2016 ANTARA 1. KERAJAAN MALAYSIA 2. KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN.. PERAYU-

More information

PERKATAAN & ISTILAH: "perbelanjaan hidup" - Akta Undang-Undang Sivil 1956, s. 7

PERKATAAN & ISTILAH: perbelanjaan hidup - Akta Undang-Undang Sivil 1956, s. 7 1 RAJA GUPPAL RAMASAMY lwn. SAGARAN PAKIAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD H RAYUAN SIVIL NO: 12-45-97 13 JANUARI 1998 [1998] 5 CLJ 656 KETERANGAN: Keterangan dokumentar - Ikatan

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAM DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN JENAYAH NO : NA /2017 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAM DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN JENAYAH NO : NA /2017 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAM DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN JENAYAH NO : NA-44-29-08/2017 ANTARA AL FAITOURI BIN KAMAL PEMOHON DAN PENDAKWA RAYA RESPONDEN PENGHAKIMAN

More information

2. The following group of persons shall not be eligible to participate in this Contest:

2. The following group of persons shall not be eligible to participate in this Contest: MAYBELLINE MALAYSIA #MAYBELLINETOPSPENDER CONTEST Eligibility 1. This MAYBELLINE MALAYSIA #MAYBELLINETOPSPENDER CONTEST [ Contest ] is organised by L Oreal Malaysia Sdn. Bhd. [328418-A] [ the Organiser

More information

CONSTRUING CONTRACT CLAUSE: THE LITERAL RULE CHAI SIAW HIONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CONSTRUING CONTRACT CLAUSE: THE LITERAL RULE CHAI SIAW HIONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CONSTRUING CONTRACT CLAUSE: THE LITERAL RULE CHAI SIAW HIONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CONSTRUING CONTRACT CLAUSE: THE LITERAL RULE CHAI SIAW HIONG A master s project report submitted in fulfillment

More information

Reebok (M) Sdn Bhd v CIMB Bank Berhad

Reebok (M) Sdn Bhd v CIMB Bank Berhad IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA Coram: Hamid Sultan Abu Backer, JCA; Yeoh Wee Siam, JCA; Hanipah Farikullah, JCA Reebok (M) Sdn Bhd v CIMB Bank Berhad Citation: [2018] MYCA 276 Suit Number: Civil Appeal

More information

2. To declare the Final Dividend of 12% less 25% Malaysian Income Tax in respect of the financial year ended 31 December 2009.

2. To declare the Final Dividend of 12% less 25% Malaysian Income Tax in respect of the financial year ended 31 December 2009. 4 NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Fifteenth (15th) Annual General Meeting of the Company will be held at Ballroom Selangor 1, Grand Dorsett Subang Hotel, Jalan SS 12/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul

More information

Held (dismissing the appeal): Per Abdul Hamid Mohamad FCJ:

Held (dismissing the appeal): Per Abdul Hamid Mohamad FCJ: 1 SEJAHRATUL DURSINA v. KERAJAAN MALAYSIA & ORS FEDERAL COURT, PUTRAJAYA ABDUL HAMID MOHAMAD, FCJ; PAJAN SINGH GILL, FCJ; ALAUDDIN MOHD SHERIFF, FCJ; RICHARD MALANJUM, FCJ; AUGUSTINE PAUL, FCJ CRIMINAL

More information

Held: Per Abdul Hamid Mohamad JCA

Held: Per Abdul Hamid Mohamad JCA 1 DATO' SAMSUDIN ABU HASSAN v. ROBERT KOKSHOORN COURT OF APPEAL, KUALA LUMPUR ABDUL HAMID MOHAMAD, JCA; ARIFFIN ZAKARIA, JCA; MOHD GHAZALI YUSOFF, JCA CIVIL APPEAL NO: W-02-387-02 28 MAY 2003 [2003] 3

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: DA-24NCVC /2016

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: DA-24NCVC /2016 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: DA-24NCVC-383-11/2016 Dalam Perkara berkenaan dengan sebidang tanah pegang dibawah Hakmilik No Grn 50491 (dahului

More information

IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CIVIL APPEAL NO: K-01(NCVC)(W)-10-01/2014 BETWEEN

IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CIVIL APPEAL NO: K-01(NCVC)(W)-10-01/2014 BETWEEN IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CIVIL APPEAL NO: K-01(NCVC)(W)-10-01/2014 BETWEEN PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH APPELLANT AND CBH RUBBER SDN. BHD. (COMPANY NO: 945835-A)

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 1 Ogos 2012 P.U. (A) 232 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) 2012 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ AKTA MAHKAMAH KEHAKIMAN 1964 AKTA KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RENDAH 1955 KAEDAH-KAEDAH

More information

D.R. 47/96 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Imigresen 1959/63.

D.R. 47/96 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Imigresen 1959/63. D.R. 47/96 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Imigresen 1959/63. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

More information

MOK YONG KONG & ANOR v MOK YONG CHUAN

MOK YONG KONG & ANOR v MOK YONG CHUAN Page 1 Malayan Law Journal Reports/2002/Volume 2/MOK YONG KONG & ANOR v MOK YONG CHUAN - [2002] 2 MLJ 718-20 February 2002 [2002] 2 MLJ 718 MOK YONG KONG & ANOR v MOK YONG CHUAN COURT OF APPEAL (KUALA

More information

HBT 103 BAHASA, UNDANG-UNDANG DAN PENTERJEMAHAN I

HBT 103 BAHASA, UNDANG-UNDANG DAN PENTERJEMAHAN I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2006/2007 Oktober/November 2006 HBT 103 BAHASA, UNDANG-UNDANG DAN PENTERJEMAHAN I Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

Mok Yong Chuan v Mok Yong Kong & Anor

Mok Yong Chuan v Mok Yong Kong & Anor Page 1 Malayan Law Journal Reports/2006/Volume 7/Mok Yong Chuan v Mok Yong Kong & Anor - [2006] 7 MLJ 526-31 March 2005 HIGH COURT (JOHOR BAHRU) SYED AHMAD HELMY J CIVIL SUIT NO MT1-22-289 OF 1998 31 March

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: T-01(NCVC)(W)-13-01/2017 ANTARA

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: T-01(NCVC)(W)-13-01/2017 ANTARA DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: T-01(NCVC)(W)-13-01/2017 ANTARA 1. KETUA POLIS DAERAH MARANG 2. KERAJAAN MALAYSIA... PERAYU-PERAYU DAN HASMALIZZA BINTI

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM 1979 2008 SEYED MOHSEN MIRHOSSEINI FEM 2012 22 U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS

More information

Held: Per Abdul Hamid Mohamad JCA

Held: Per Abdul Hamid Mohamad JCA 1 PP v. HO HUAH TEONG COURT OF APPEAL, KUALA LUMPUR LAMIN MOHD YUNUS, PCA; ABDUL HAMID MOHAMAD, JCA; ABDUL KADIR SULAIMAN, JCA CRIMINAL APPEAL NO: P09-3-97 3 AUGUST 2001 [2001] 3 CLJ 722 CRIMINAL PROCEDURE:

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN JENAYAH NO. B /2014 (IRN)] ANTARA MORTEZA HOSSEINKHANI MOSTAFA DAN

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN JENAYAH NO. B /2014 (IRN)] ANTARA MORTEZA HOSSEINKHANI MOSTAFA DAN DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN JENAYAH NO. B-05-267-09/2014 (IRN)] ANTARA MORTEZA HOSSEINKHANI MOSTAFA PERAYU DAN PENDAKWA RAYA RESPONDEN [DIDENGAR BERSEKALI DENGAN RAYUAN

More information

DIDALAM MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4 KUALA LUMPUR DIDALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR ROSE HANIDA BINTI LONG LAWAN PENDAKWA RAYA PENGHAKIMAN

DIDALAM MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4 KUALA LUMPUR DIDALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR ROSE HANIDA BINTI LONG LAWAN PENDAKWA RAYA PENGHAKIMAN 1 DIDALAM MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4 KUALA LUMPUR DIDALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR RAYUAN JENAYAH NO: 42K (115 124)-09/2016 ROSE HANIDA BINTI LONG LAWAN PENDAKWA RAYA PENGHAKIMAN Latarbelakang 1.

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN, MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO. W-02(W) /2015 ANTARA PASUPATHY A/L KANAGASABY DAN

DALAM MAHKAMAH RAYUAN, MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO. W-02(W) /2015 ANTARA PASUPATHY A/L KANAGASABY DAN DALAM MAHKAMAH RAYUAN, MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO. W-02(W)-1683-10/2015 ANTARA PASUPATHY A/L KANAGASABY. PERAYU DAN 1. MASTERSKILL (M) SDN BHD 2. SYARIKAT KEMACAHAYA SDN BHD. RESPONDEN-RESPONDEN

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA [GUAMAN SIVIL NO: S ] (NO 2) ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA [GUAMAN SIVIL NO: S ] (NO 2) ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA [GUAMAN SIVIL NO: S-22-868-2008] (NO 2) ANTARA PALM SPRING JMB (SIJIL NO: 0046) Suatu badan yang ditubuhkan di bawah Akta

More information

KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017 LEGAL PROFESSION (DISCIPLINARY PROCEEDINGS) RULES 2017

KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017 LEGAL PROFESSION (DISCIPLINARY PROCEEDINGS) RULES 2017 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Julai 2017 14 July 2017 P.U. (A) 197 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017 LEGAL PROFESSION (DISCIPLINARY PROCEEDINGS)

More information

1.0 PENGENALAN. 1.5 Berdasarkan keadaan semasa,

1.0 PENGENALAN. 1.5 Berdasarkan keadaan semasa, 1.0 PENGENALAN 1.1 TATIUC telah mengadakan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi luar yang antaranya bertujuan untuk menjalinkan kerjasama akademik, penyelidikan/mobiliti kakitangan dan pelajar dan persidangan.

More information

Held: Per Abdul Hamid Mohamad JCA (dissenting)

Held: Per Abdul Hamid Mohamad JCA (dissenting) IN RE GEOFFREY ROBERTSON COURT OF APPEAL, KUALA LUMPUR HAIDAR MOHD NOOR, JCA; ABDUL HAMID MOHAMAD, JCA; ABDUL KADIR SULAIMAN, JCA CIVIL APPEAL NOS: W-02-810-1999, W-02-811-1999, W-02-812-1999 & W-02-813-1999

More information

BETWEEN AND KHAFASLIZA BINTI SHAFII... RESPONDENT (IC.NO: ) GROUNDS OF JUDGEMENT

BETWEEN AND KHAFASLIZA BINTI SHAFII... RESPONDENT (IC.NO: ) GROUNDS OF JUDGEMENT DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA RAYUAN JENAYAH NO: 42LB(A)-2-1/2016 (MAHKAMAH SESYEN KOTA BHARU, KELANTAN NO. SKB(A)61-08-12/2013) BETWEEN PUBLIC PROSECUTOR...

More information

D.R. 22/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966.

D.R. 22/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966. D.R. 22/2006 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat

More information

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor v Selangor Country Club Sdn Bhd

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor v Selangor Country Club Sdn Bhd Page 1 Malayan Law Journal Reports/2017/Volume 2/Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor v Selangor Country Club Sdn Bhd - [2017] 2 MLJ 819-24 June 2016 [2017] 2 MLJ 819 Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

More information

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE WARTAKERAJAAN PERSEKUTUAN 12 Oktober 2017 12 October 2017 P.U. (A) 314 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 6) 2017 PRICE

More information

CIMB Bank HP Slate 21 Redemption Order Form

CIMB Bank HP Slate 21 Redemption Order Form CIMB BANK BERHAD (13491-P) CIMB Bank HP Slate 21 Redemption Order Form Section A: Gift Redemption Please tick in the boxes where applicable. HP Slate 21 only HP Slate 21 + Optional keyboard, mouse and

More information

PROPOSED DRAFT IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO: J /2014 & J /2010 BETWEEN AND

PROPOSED DRAFT IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO: J /2014 & J /2010 BETWEEN AND PROPOSED DRAFT IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO: J-05-290-10/2014 & J-05-303-10/2010 BETWEEN PUBLIC PROSECUTOR APPELLANT AND YAP KIM WANG RESPONDENT [In the

More information

D.R. 23/98 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Syarikat DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 23/98 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Syarikat DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 23/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Syarikat 1965. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/2001

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/2001 Angka Giliran... No. Tempat Duduk... UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/2001 September 2000 HBT203/3 - BAHASA, UNDANG-UNDANG DAN PENTERJEMAHAN II (Language, Law

More information

PENYERTAAN SOSIAL Social Participation

PENYERTAAN SOSIAL Social Participation Perarakan Hari Kebangsaan (National Day Parade) PENYERTAAN SOSIAL Social Participation Penyertaan sosial boleh meningkatkan kualiti hidup kerana ia mencerminkan komitmen dan kerelaan orang ramai untuk

More information

PROFESSIONAL PRACTICE (SGHU 4342)

PROFESSIONAL PRACTICE (SGHU 4342) PROFESSIONAL PRACTICE (SGHU 4342) WEEK 8-DISCIPLINARY PROCEEDINGS; REVOCATION, SAVINGS, TRANSITIONAL AND FEES SR DR. TAN LIAT CHOON 07-5530844 016-4975551 1 OUTLINE Disciplinary Proceedings Revocation,

More information