DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) GUAMAN SIVIL NO: D ANTARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) GUAMAN SIVIL NO: D ANTARA"

Transcription

1 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) GUAMAN SIVIL NO: D ANTARA SOUTHERN FINANCE BERHAD. PLAINTIF (Dahulunya dikenali sebagai United Merchant Finance Berhad) DAN ROBERT PRINGLE DEFENDAN PERTAMA FRANK WILLIAM LALYZELL DEFENDAN KEDUA ABDUL HAMID BIN A SAMAD DEFENDAN KETIGA ALASAN PENGHAKIMAN LATAR BELAKANG (1) Plaintif (kini telah diambil alih oleh CIMB Bhd) telah memberikan kepada Mobility Avenue Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai peminjam ) melalui surat bertarikh 21 Februari 1997 dan 21 Julai 1999 ( surat tawaran ) dan melalui perjanjian kemudahan pinjaman tetap bertarikh 3 April 1997 ( perjanjian pinjaman ) satu kemudahan pinjaman tetap yang berjumlah RM 1,000, (selepas ini dirujuk sebagai pinjaman ). (2) Berdasarkan surat perjanjian jaminan bertarikh 26 Mac 1997 (selepas ini dirujuk sebagai jaminan ) Defendan pertama, kedua dan 1

2 ketiga telah menjamin kepada pematuhan kepada perjanjian pinjaman oleh peminjam. (3) Kes Plaintif ialah bahawa peminjam dan/atau Defendan-Defendan telah melanggar dan tidak mematuhi terma-terma perjanjian tersebut apabila Defendan-Defendan ingkar. (4) Plaintif melalui surat peguamcaranya kepada Defendan- Defendan bertarikh 27 Jun 2002 telah menuntut untuk jumlah RM638, setakat 23 Jun 2002 bersama faedah dan kos tetapi sehingga tarikh saman difailkan Defendan-Defendan telah gagal, ingkar atau abai dalam membuat pembayaran. (5) Prosiding di hadapan saya adalah tuntutan Plaintif terhadap Defendan ketiga sahaja. Plaintif tidak meneruskan tindakan terhadap Defendan Pertama dan kedua atas alasan mereka telah berada di luar negara dan akan melibatkan kos yang tinggi. (6) Mahkamah tidak mempunyai apa-apa maklumat mengenai tuntutan Plaintif terhadap peminjam. (7) Defendan ketiga menafikan tuntutan Plaintif dan membawa tuntutan balas terhadap Plaintif untuk pembatalan perjanjian jaminan, ganti rugi am dan kos. Defendan ketiga membawa pembelaan seperti berikut- (i) Defendan ketiga memegang saham dalam syarikat Peminjam sebagai pemegang amanah untuk seorang bernama Chua Sin Han; 2

3 (ii) Defendan ketiga menafikan pernah menandatangani sebarang surat jaminan seperti yang dikatakan oleh Plaintif. Defendan ketiga hanya mempunyai pengetahuan tentang satu surat jaminan yang kemudian telah digantikan dengan perjanjian sampingan lain semasa proses skim penyusunan semula di bawah Seksyen 176 Akta Syarikat oleh peminjam yang telah dipersetujui oleh Plaintif. (iii) Plaintif harus melucuthak cagaran /simpanan tetap peminjam tersebut bersama faedah sebelum memulakan tindakan terhadap Defendan Ketiga dan memberikan butir-butir akaun terperinci. (iv) Nama Plaintif digunakan sebagai pengarah peminjam hanya untuk penstrukturan semula penjaman. Pengarah-pengarah Peminjam dan/atau Chua Sin Han telah memaklumkan Defendan Ketiga bahawa terdapat beberapa bayaran ansuran tertunggak kepada Plaintif dan telah meminta untuk menggunakan nama Defendan Ketiga untuk penstrukturan semula pinjaman daripada Plaintif dan simpanan tetap Peminjam akan digunakan untuk menurunkan jumlah pinjaman; (v) Defendan ketiga, tanpa mendapatkan nasihat perundangan yang berasingan, telah diberi kepastian oleh pengarahpengarah lain bahawa Defendan ketiga tidak akan menanggung sebarang liabiliti. 3

4 (vi) Plaintif telah melakukan frod dengan merahsiakan segala pengetahuan fakta-fakta dalam perenggan 4 dan 5 di atas untuk mendorong Defendan ketiga melaksanakan perjanjian pinjaman. (vii) Defendan ketiga juga telah diberitahu oleh pengarahpengarah peminjam dan/atau Chua Sin Han bahawa syarikat-syarikat Bellgrand Sdn. Bhd dan Autoways Construction Sdn. Bhd. telah mengambilalih pinjaman oleh peminjam. (viii) Defendan ketiga hanya mengetahui segala fakta-fakta sebenar apabila diserahkan writ saman di bawah Guaman No.D (ix) Defendan ketiga menafikan menerima surat peguamcara Plaintif bertarikh (8) Plaintif telah membawa empat orang saksi dan Defendan ketiga membawa tiga saksi. ISU YANG DIPERSETUJUI UNTUK DIBICARAKAN (9) Isu-isu yang telah dipersetujui oleh kedua pihak untuk dibicarakan terhadap Defendan ketiga adalah seperti berikut- (i) Sama ada peminjam telah menerima tawaran pinjaman dari Plaintif melalui surat tawaran bertarikh dan , menandatangani perjanjian kemudahan Pinjaman 4

5 tetap dan penyerahanhakkan yang kedua-duanya bertarikh ; (ii) Sama ada Defendan ketiga menandatangani perjanjian jaminan yang bertarikh dan samada surat jaminan tersebut mengikat Defendan ketiga; (iii) Sama ada Plaintif mendorong Defendan ketiga melaksanakan perjanjian jaminan melalui salah nyata dan/atau frod dan/atau tanpa mendedahkan fakta-fakta material dan/atau sama ada Plaintif mengetahui bahawa pengarah-pengarah peminjam telah memperolehi tandatangan Defendan ketiga melalui salah nyata dan/atau frod dan/atau tanpa mendedahkan fakta-fakta material; (iv) Sama ada alamat penyampaian Defendan ketiga ialah di 3 rd Floor, Plaza Damansara Utama, No.2 Jalan SS21/60, Damansara Utama, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan; (v) Sama ada Defendan ketiga memegang saham sebagai pemegang amanah bagi pihak ketiga iaitu Chua Sin Han; (vii) Sama ada perjanjian jaminan berkenaan boleh dibatalkan berdasarkan fakta-fakta di perenggan (iii) dan (v) di atas walaupun Defendan ketiga telah menandatangani Perjanjian jaminan tersebut; (ix) Sama ada Defendan ketiga bertanggungjawab untuk jumlah- 5

6 (i) jumlah RM688, setakat 23 Jun 2002; (ii) faedah di atas jumlah RM638, dengan faedah pada kadar 2.00% setahun diatas kadar pinjaman asas (kadar semasa kadar pinjaman asas adalah 7.45% setahun) ( Kadar Preskripsi ) dari 24 Jun, 2002 sehingga tarikh penyelesaian sepenuhnya; (iii) faedah ingkar pada kadar 1.00% setahun ke atas Kadar Preskripsi untuk apa-apa pembayaran lewat atau jumlah tertunggak dari 24 Jun 2002 sehingga tarikh penyelesaian sepenuhnya; (iv) kos. KEPUTUSAN MAHKAMAH (10) Selepas tamatnya perbicaraan saya telah menolak tuntutan Plaintif dan tuntutan balas Defendan dengan kos. Semasa membuat keputusan tersebut saya telah memberi alasan ringkas bahawa tuntutan Plaintif ditolak atas alasan bahawa Plaintif telah gagal membuktikan serahan notis tuntutan terhadap Defendan ketiga. Manakala Defendan ketiga juga telah gagal membuktikan tuntutan balas untuk kerugian yang telah dialami dengan tidak mengemukakan apa-apa keterangan mengenai kerugian. Sekarang saya akan memberi alasan yang lebih terperinci dalam penghakiman tersebut. (11) Berdasarkan isu-isu yang dipersetujui yang telah difailkan oleh kedua-dua pihak saya ringkaskan kepada tiga isu berikut- 6

7 (i) Sama ada Plaintif memberi pinjaman kepada peminjam; (ii) Sama ada Defendan ketiga telah menandatangani surat jaminan dan sama ada jaminan tersebut adalah sah; (iii) Sama ada notis tuntutan perlu dan telah disampaikan kepada Defendan ketiga sebagai penjamin; Isu pertama Sama ada Plaintif telah memberi pinjaman kepada peminjam (12) Defendan ketiga menafikan bahawa pinjaman telah diberikan kepada peminjam dan meminta Plaintif membuktikannya. Plaintif melalui SP4 telah mengemukakan P7 iaitu perjanjian pinjaman bertarikh 3 April 1997 di antara Plaintif dan peminjam untuk kemudahan revolving credit bagi tujuan modal kerja (working capital). Perjanjian ini telah ditandatangan oleh dua pengarah peminjam iaitu Robert Pringle yang merupakan Defendan pertama dan Frank William Layzell Defendan kedua. (13) Perjanjian pinjaman ini adalah berdasarkan surat tawaran bertarikh 21 Februari 1997 (P6). Di antara syarat dalam surat tawaran tersebut adalah keperluan untuk joint and several guarantee oleh pengarah-pengarah peminjam iaitu Defendan pertama kedua dan ketiga. Penerimaan syarat-syarat tawaran telah ditandatangani oleh Defendan kedua iaitu salah seorang pengarah peminjam pada

8 (14) Defendan ketiga cuba menafikan bahawa pengarah atau pengarah-pengarah peminjam telah menandatangani penerimaan tawaran pinjaman, perjanjian pinjaman dan surat variasi syarat pinjaman. Peguam Defendan ketiga telah merujuk kepada surat Jabatan Imigresen bertarikh 20 September 2004 (muka surat 13 kandungan 57) dalam pemeriksaan balas saksi Plaintif (SP1) bahawa Defendan Pertama telah meninggalkan Malaysia pada (perjanjian ditandatangani pada ) dan Defendan kedua tiada rekod masuk dan keluar di Malaysia. Dokumen ini diletakkan di bahagian ketiga ikatan dokumen yang merupakan dokumen dipertikaikan. Walaubabagaimanapun dokumen ini tidak dikemukakan sebagai eksibit dan pegawai Imegresen tidak dipanggil untuk menjelaskan perkara ini. Oleh itu keterangan Plaintif bahawa peminjam telah menerima tawaran pinjaman dan kedua-dua pengarahnya telah menandatangani perjanjian pinjaman tidak berjaya dicabar oleh Defendan ketiga semasa menyoal balas saksi-saksi Plaintif. Berdasarkan itu kewujudan perjanjian pinjaman dan surat tawaran telah dibuktikan. Manakala surat bertarikh telah membuat variasi kepada terma terdahulu kemudahan pinjaman tersebut yang telah disahkan penerimaanya oleh ketiga-tiga Defendan. Kandungan surat tersebut seperti berikut- REVOLVING /CREDIT TERM LOAN FACILITY OF RM 1 MILLION (NPGS) VARIATION IN TERMS AND CONDITIONS We refer to the above and wish to inform that our Finance Company, United Merchand Finance Berhad (UMFB) has agreed to allow repayment of the amount owing to us as at 21 July 1999 which is inclusive of interest and other costs as follows: Condition: i. To uplift Fixed Deposit of RM317, to pay towards instalments and arrears, making the loan amount reduced from RM1, to RM712,

9 ii Repayment: i. The New Loan Limit will be RM712, and to pay the difference between the new loan limit and outstanding balance of RM on or before By 96 equal monthly instalments of RM10, Until full settlement commencing 1 st January 2000 Conditions Precedent: i. Concurrence of all the guarantors Interest Rate: 20% above our Base Lending Rate ( BLR ) calculated on monthly rest. Our current BLR is 8.5% per annum (The finance company shall be entitled at any time to vary at its discretion the BLR and or its spread). All other existing Terms and Conditions shall remain unchanged as per our Letter of Offer dated 21 February Please note that the above arrangement is subject to the concurrence of Credit Guarantee Corporation. In the event it is not approved by CGC, we shall revert to the original arrangement as per our Letter of Offer dated 21 February Notwithstanding the above, our company reserves the right to vary any terms and conditions to be in line with prevailing market conditions. Please confirm your acceptance by signing and returning to us the duplicate copy of this letter WITHIN FOURTEEN (14) DAYS from the date hereof, failing which this offer shall be treated as lapsed and cancelled. For and on behalf of, UNITD MERCHANT FINANCE BERHAD CREDIT CONTROL DEPARTMENT t.t. EVELYN CHIA MUI YONG Officer in Charge t.t. IRENE CHAN c.c. Manager, Kuala Lumpur Main Branch I/We hereby confirm acceptance of the offer on the aforesaid terms and conditions. 9

10 (Sign and Affix Company Kuala Lumpur) Name Robert Pringles Company No: V Designation: Director I/we the undersigned guarantors. hereby agreed to the above variation/rescheduling and confirm to further be bound by the terms of the guarantee dated t.t Name: Robert Pringle Passport No t.t Name: Frank William Layzel Passport No t.t Name: Abdul Hamid bin A.Samad New I/C: Old I/C: (15) Pembuktian berikutnya oleh Plaintif sama ada selepas perjanjian tersebut ditandatangani semua jumlah pinjaman telah dilepaskan kepada peminjam oleh Plaintif berdasarkan syarat-syarat dalam surat tawaran, surat variasi dan perjanjian pinjaman kerana Defendan ketiga membawa pembelaan bahawa pinjaman tidak dilepaskan kepada peminjam, oleh itu tidak adanya pelanggaran mana-mana perjanjian pinjaman dan surat jaminan. Bagi membuktikannya, Plaintif telah mengemukakan penyata akaun P9 melalui SP4 yang menunjukkan bahawa pinjaman telah dilepaskan kepada peminjam pada 7 April 1997 jumlah pinjaman sebanyak RM1,000, Penyata akaun ini juga menunjukkan pembayaran-pembayaran balik yang telah dibuat oleh peminjam. Penyata ini menunjukan sehingga 30 Jun 2002 akaun pinjaman berbaki sebanyak RM 639, Plaintif juga telah mengemukakan sijil di bawah seksyen 90A Akta Keterangan 1950 memperakui bahawa penyata akaun telah dikeluarkan oleh sistem komputer CIMB Bank Berhad (Plaintif) bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang baginya komputer itu digunakan untuk mengeluarkan rekod-rekod laporan tersebut. Plaintif juga telah mengemukakan sijil keberhutangan setakat Berdasarkan ini Plaintif telah membuktikan bahawa terdapat perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh peminjam dan 10

11 jumlah wang pinjaman juga telah dilepaskan kepada peminjam. Oleh itu pembelaan Defendan ketiga bahawa tiada kemudahan pinjaman diberikan kepada peminjam adalah gagal. (16) Plaintif juga telah mengemukakan sijil keberhutangan setakat yang ditandatangani oleh dua orang pegawai Bank dan penyata akaun sehingga Defefendan ketiga tidak membawa keterangan untuk menafikan bahawa sijil ini adalah tidak tepat dan terdapat kesilapan. (17) Dakwaan Defendan ketiga bahawa beliau sebenarnya bukan pengarah peminjam tetapi telah diminta oleh pengarah-pengarah peminjam dan/atau Chua Sin Han menggunakan namanya sebagai pengarah dan pemegang saham untuk penstrukturan semula pinjaman daripada Plaintif dan simpanan tetap peminjam akan digunakan untuk menurunkan jumlah pinjaman kerana terdapat beberapa bayaran ansuran tertunggak kepada Plaintif. Jika penyataan ini benar sekalipun, ia tidak akan melindungi Defendan ketiga daripada tanggungan kerana ianya telah dilakukan dengan sukarela dan penuh sedar oleh Defendan ketiga. Dakwaan bahawa pengarah-pengarah peminjam yang lain dan Chua Chin Han serta Plaintif telah melakukan frod terhadap beliau langsung tidak ada bukti. Oleh itu pembelaan ini juga gagal. Isu Kedua Sama ada Defendan ketiga telah menandatangani surat Jaminan dan sama ada jaminan tersebut adalah sah. 11

12 (18) Berdasarkan dapatan Mahkamah mengenai kewujudan perjanjian pinjaman, Defendan ketiga adalah terikat dan bertanggungan sebagai penjamin sekiranya Defendan ketiga telah menandatangani surat jaminan. Defendan membawa pembelaan bahawa beliau tidak menandatangani jaminan tersebut. (19) Plaintif membawa keterangan melalui SP1 iaitu peguam yang telah menyaksikan surat jaminan ditandatangani oleh Defendan Pertama, kedua dan ketiga. SP1 telah menjelaskan amalan biasa beliau apabila penyaksian sesuatu dokumen dilaksanakan. Apabila disoal sama ada beliau melakukan proses yang sama bagi penyaksian surat jaminan tersebut, jawapannya itulah proses yang dilaksanakan oleh beliau. Manakala Defendan ketiga pada permulaannya cuba menafikan bahawa tandatangan tersebut adalah tandatangannya, kemudiannya mengaku tandatangan itu serupa dengan tandatangannya dan akhirnya beliau mengaku bahawa itu adalah tandatanganya tetapi beliau menandatanganinya tanpa mengetahui bahawa itu merupakan surat jaminan. Berdasarkan keterangan ini saya berpendapat adalah jelas bahawa tandatangan tersebut adalah tandatangan Defendan ketiga. Jika benar tandatangan di atas jaminan tersebut bukan tandatangannya sudah tentu Defendan ketiga patut membuat laporan polis apabila ikatan dokumen ini dikemukakan kepada peguam Defendan ketiga. Defendan ketiga bukanlah seorang yang daif atau tidak terpelajar. Berdasarkan keterangannya beliau adalah seorang pengarah beberapa buah syarikat dan juga mempunyai saham dalam Mohainiee Securities sebelum dijual dan kini beliau adalah seorang ahli perniagaan. Saya tidak mempercayai berkenaan penafiannya bahawa beliau mengetahui bahawa dokumen yang ditandatangani adalah surat jaminan apabila diminta ditandatangan di bahagian belakang tanpa melihatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak 12

13 munasabah dan tidak masuk akal bagi seorang yang terpelajar sepertinya berbuat demikian tanpa mengambil tahu isi kandungan dokumen yang ditandatanganinya. (20) Oleh kerana dapatan Mahkamah ini bahawa Defendan ketiga telah menandatangani surat jaminan tersebut, maka surat jaminan itu adalah mengikat Defendan ketiga. Berturutan daripada itu semua syarat-syarat yang terkandung dalam surat jaminan itu adalah mengikat Defendan ketiga. Isu Ketiga Sama ada notis tuntutan Defendan ketiga sebagai penjamin perlu dan telah disampaikan kepada (21) Defendan ketiga menghujahkan bahawa jaminan ini adalah on demand guarantee oleh itu notis tuntutan adalah wajib didahulukan dan hendaklah dibuktikan oleh Plaintif bahawa telah dikeluarkan dan diserah oleh Plaintif kepada Defendan ketiga. Seterusnya Defendan ketiga menghujahkan bahawa Plaintif gagal membuktikan bahawa notis tuntutan P4 telah diserahkan kepada Defendan ketiga sebagai penjamin. Peguam Defendan ketiga menghujahkan bahawa surat P3 di muka surat ikatan dokumen (kandungan 37) bertarikh 27 Jun 2002 adalah surat yang di alamatkan kepada peminjam dan salinan yang dikemukakan di Mahkamah adalah salinan pendua yang dihantar oleh peguam untuk makluman Plaintif. Ini adalah berdasarkan tanda jari di muka surat 24 yang ditujukan kepada alamat Plaintif. Begitu juga dengan surat (P4) yang di alamatkan kepada penjamin di muka surat kandungan 37 yang merupakan salinan yang ditujukan kepada 13

14 Plaintif. SP2 juga mengakui bahawa P3 dan P4 adalah salinan notis tuntutan yang dihantar kepada Plaintif. Oleh itu hujah peguam Defendan ketiga, Plaintif perlu membuktikan serahan kepada Defendan ketiga melalui bukti pengeposan. (22) SP2 iaitu peguam Plaintif memberi keterangan bahawa beliau yang mengeluarkan notis tuntutan terhadap ketiga-tiga Defendan melalui P3 dan P4. SP2 telah mengemukakan kepada Mahkamah salinan bukti pengeposan notis tuntutan tetapi dibantah oleh peguam Defendan ketiga kerana salinan fotokopi yang kemudiannya dikemukakan sebagai ID5. SP2 telah menjelaskan mengenai cubaan beliau untuk mengesan salinan asal gagal kerana fail mengenai kes ini telah tidak dapat dikesan apabila beliau berpindah ke pejabat baru. Beliau cuma dapat mengesan sijil pengeposan (certificate of posting) ia itu ID5 dalam master file dan menjelaskan mengapa salinan asal tidak diperolehi. (23) Peguam Defendan ketiga telah membantah kerana salinan fotokopi bukti pengeposan dan dokumen ini tidak difailkan dalam ikatan dokumen tetapi secara tiba-tiba dokumen ini dikemukakan oleh Plaintif semasa keterangan oleh SP2. Pendirian Defendan ketiga ialah penafian penerimaan notis tuntutan telah diplidkan oleh Defendan ketiga. Oleh itu Plaintif sewajarnya memfailkan dokumen ini dalam ikatan dokumen yang diserahkan kepada Defendan ketiga dan difailkan dalam Mahkamah. Defendan berhujah bahawa dokumen ini hanya boleh ditandakan sebagai ID sahaja. (24) Mahkamah telah meneliti keterangan SP2 (seorang peguam) yang menyatakan bahawa beliaulah yang mengeluarkan notis dan beliau 14

15 jugalah yang mengeposnya (kebiasaannya dilakukan oleh kerani despatch) di Pejabat pos Batu Caves walaupun pejabatnya di Selayang. Beliau menyatakan fail kes ini telah tidak dapat dikesan kerana beliau berpindah pejabat. Beliau menemui salinan sijil pengeposan ini dalam masterfile bersama dokumen yang lain. Semasa memberi keterangan SP2 tidak membawa masterfile tersebut tetapi mengeluarkan ID5 ini daripada poket bajunya. Sebelum Mahkamah membuat keputusan sama ada menananda dokumen ini sebagai P Peguam Defendan ketiga sekali lagi menarik perhatian Mahkamah bahawa dokumen ID 5 ini masih belum dikemukakan kepada beliau untuk memeriksanya dan ini memprejudiskan Defendan ketiga. (25) Diakhir prosiding saya telah menandakan dokumen ini sebagai P5 berdasarkan keterangan SP2 bahawa beliau adalah pembuat dokumen tersebut dan telah memberi penjelasan mengapa tidak dapat mengemukakan dokumen asal. (26) Sijil pengeposan ini (P5) dicop dengan cop pejabat pos bertarikh 27 Jun Tarikh ini adalah sama dengan tarikh surat P3 yang di alamatkan kepada peminjam dan bukan di alamatkan kepada Defendan ketiga. SP2 dalam keterangannya tidak menyatakan bahawa sijil pengeposan (P5) itu adalah untuk surat P4. Oleh itu saya berpendapat walaupun sijil pengeposan diterima sebagai eksibit tetapi ia tidak membuktikan bahawa P4 telah dihantar dan diserahkan kepada Defendan ketiga kerana P5 bukan bukti pengeposan untuk P4 yang bertarikh 21 Jun Selain daripada P5, SP4 iaitu pegawai eksekutif Plaintif yang berkhidmat dengan Plaintif hanya pada tahun 2008, memberi keterangan berdasarkan rekod dalam simpanan Plaintif, tidak 15

16 mempunyai pengetahuan sama ada terdapat notis untuk menamatkan perjanjian dan tuntutan telah dikeluarkan terhadap Defendan ketiga. (27) Saya bersetuju dengan hujahan Defendan ketiga bahawa jaminan ini adalah merupakan on demand guarantee. Ini dapat di lihat daripada fasal 1 jaminan yang memperuntukan seperti berikut- 1.To pay you on demand all every and any part of the Said Loan and interest (28) Oleh itu perinsip yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agong dalam kes YM Orang Kaya Menteri Paduka Dato Wan Ahmad Isa Shukri Wan Rashidi lwn Kwong Yik Bank (2) [1989] 1CLJ (rep) 187 bahawa notis tuntutan adalah perlu diberikan dan dihantar kepada penjamin bagi tuntutan berdasarkan on demand guarantee adalah terpakai dalam kes ini. (29) Saya juga bersetuju dengan pendapat YA Abdull Hamid Embong HMT (beliau pada masa itu) dalam kes Asia Commercial Finance (M) Bhd lwn Ng Kong Loy dan satu lagi [2002] 7CLJ m.s 549 dan YA Nalini HMT dalam kes Danaharta Urus Sdn Bhd lwn Kam Tick Beng & Another [2009] 1LNS 538 mengenai kesan frasa penghutang prinsipal (principal debtor clause) yang tidak membebaskan Plaintif daripada tanggung jawab untuk mengeluarkan dan menyerahkan notis tuntutan kepada penjamin sebagaimana yang diperuntukan dalam fasal 1 surat jaminan. (30) Dalam kes ini Plaintif bukan sahaja gagal membuktikan bahawa tuntutan telah dibuat dan diserah kepada Defendan ketiga tetapi juga 16

17 gagal membuktikan bahawa alamat notis adalah alamat yang betul. Berdasarkan surat jaminan, alamat Defendan ketiga ialah No , Desa Kiara Condominium, Jalan Damansara, 6000 Kuala Lumpur. Peruntukan mengenai cara penghantaran notis adalah berdasarkan peruntukan fasal 7 dalam surat jaminan yang memperuntukan seperti berikut- 7. Any notice may be served on us or on our legal personal represantatives either personally or by sending the same through the post in an evelope address to the aboved name address or the last known place of address of the person to be served and a notice so sent shall be deemed to be served on the day following that on which it is posted. (31) Diteliti notis tuntutan dan penamatan (P4) telah dialamatkan kepada Defendan ketiga di alamat 3 rd Floor, Plaza Damansara Utama, No 2 Jalan SS 21/60, Damansara Utama, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Ini ternyata bukanlah alamat yang dipersetujui untuk apa-apa notis dihantar di bawah fasal 7 surat jaminan seperti yang dipetik di atas. Defendan ketiga juga memberi keterangan bahawa beliau tidak pernah memaklumkan kepada Plaintif alamat-alamat beliau yang lain. Berdasarkan alasan ini juga Plaintif telah gagal membuktikan notis tuntutan telah dihantar kepada Defendan ketiga. KESIMPULAN (32) Berdasarkan bahawa Plaintif telah gagal membuktikan notis tuntutan telah dihantar dan diserahkan kepada Defendan ketiga oleh itu saya berpendapat atas imbangan keberangkalian Plaintif telah gagal membuktikan tuntutannya terhdap Defendan ketiga sebagai penjamin. Oleh itu tuntutan Plaintif ditolak dengan kos. 17

18 TUNTUTAN BALAS (33) Saya telah menolak tuntutan balas Defendan ketiga yang terdapat dalam perenggan 15 penyata pembelaan yang mana Defendan ketiga menuntut seperti berikut- (i) Pembatalan perjanjian Jaminan; (ii) Gantirugi am; (iii) Kos; dan (iv) Sebarang relief lain yang di anggap wajar oleh Mahkamah. (34) Sepanjang keterangan oleh Defendan ketiga tidak ada apa-apa keterangan yang merujuk kepada kerugian yang telah dialami oleh Defendan ketiga begitu juga dengan hujahan peguamnya. Oleh itu tuntan balas tidak dibuktikan dan dengan itu ditolak. KOS (35) Pihak-pihak telah diminta berhujah mengenai kos tetapi peguam Plaintif telah memaklumkan kepada Mahkamah bahawa beliau tidak mempunyai mandat daripada pelanggannya untuk mencadangkan jumlah kos. Saya kemudiannya, berdasarkan itu telah memerintahkan supaya kos ditaksirkan oleh Timbalan Pendaftar/Penolong kanan Pendaftar. Bertarikh: 2 Jun 2011 HAS ZANAH BINTI MEHAT PESURUHJAYA KEHAKIMAN MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR. 18

19 Peguam Plaintif: En. Robin Lim bersama dengan Cik R.Thilagavathi Tetuan Azhar & Wong Peguam Defendan: En. R. Jaya Singam bersama dengan En.Baljit Singh Tetuan B H Lawrence & Co. 19

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2016 PERSONAL DATA PROTECTION (COMPOUNDING OF OFFENCES) REGULATIONS 2016

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2016 PERSONAL DATA PROTECTION (COMPOUNDING OF OFFENCES) REGULATIONS 2016 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Mac 2016 14 March 2016 P.U. (A) 60 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2016 PERSONAL DATA PROTECTION (COMPOUNDING

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCVC-6-02/2017 ANTARA MESRA BUDI SDN.

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCVC-6-02/2017 ANTARA MESRA BUDI SDN. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCVC-6-02/2017 ANTARA MESRA BUDI SDN. BHD PLAINTIF DAN LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN (FELDA) DEFENDAN

More information

CIRCULAR 2017/02. Tick ( ) where applicable. Please reply to any of Sara Worldwide Vacations Berhad Member Service Centres by 20 September 2017.

CIRCULAR 2017/02. Tick ( ) where applicable. Please reply to any of Sara Worldwide Vacations Berhad Member Service Centres by 20 September 2017. CIRCULAR 2017/02 Dear Valued Members, Warmest greetings from Easturia Vacation Club! 1. EASTURIA VACATION CLUB 6 th MEMBERS ANNUAL GENERAL MEETING We are pleased to inform that the 6 th Members Annual

More information

D.R. 48/96 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah.

D.R. 48/96 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah. D.R. 48/96 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

More information

BRG Polo Haus Sdn Bhd dan satu lagi lwn Blay International (M) Sdn Bhd dan lain-lain

BRG Polo Haus Sdn Bhd dan satu lagi lwn Blay International (M) Sdn Bhd dan lain-lain 176 Malayan Law Journal [2015] 8 MLJ R Polo aus Sdn hd dan satu lagi lwn lay nternational (M) Sdn hd dan lain-lain MKM TN (KUL LUMPUR) UMN NO 22Nv-66 01 TUN 2013 ROSL YOP PK 30 JUN 2014 Kontrak Penjualan

More information

PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERMIT APPLICATION FOR A RENEWAL OF PERMIT

PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERMIT APPLICATION FOR A RENEWAL OF PERMIT Borang SPAN/P/2 JADUAL KEEMPAT [subkaedah 8(2)/subrule 8(2)] AKTA INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR 2006 WATER SERVICES INDUSTRY ACT 2006 KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (PERMIT) 2007 WATER SERVICES INDUSTRY

More information

PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA) (PINDAAN) 2012

PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA) (PINDAAN) 2012 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 22 November 2012 22 November 2012 P.U. (A) 401 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA) (PINDAAN)

More information

Setem (Pindaan) 1 D.R. 14/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Setem Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Setem (Pindaan) 1 D.R. 14/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Setem Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Setem (Pindaan) 1 D.R. 14/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Setem 1949. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

More information

EQUITABLE REMEDY: SPECIFIC PERFORMANCE THEN LEE LIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EQUITABLE REMEDY: SPECIFIC PERFORMANCE THEN LEE LIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EQUITABLE REMEDY: SPECIFIC PERFORMANCE THEN LEE LIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EQUITABLE REMEDY: SPECIFIC PERFORMANCE THEN LEE LIAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN SEMAKAN KEHAKIMAN NO /2017 ANTARA LAWAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN SEMAKAN KEHAKIMAN NO /2017 ANTARA LAWAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN SEMAKAN KEHAKIMAN NO. 44-16-01/2017 ANTARA AZLI BIN TUAN KOB (NO. K/P : 670326-71-5309) PEMOHON LAWAN 1. LEMBAGA PENCEGAHAN

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN SIVIL NO: W-02(NCVC)(W) /2013] ANTARA DAN

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN SIVIL NO: W-02(NCVC)(W) /2013] ANTARA DAN DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN SIVIL NO: W-02(NCVC)(W)-143-01/2013] ANTARA 1. MUAFAKAT KEKAL SDN BHD 2. PERBADANAN PENGURUSAN PALM SPRING @ DAMANSARA... PERAYU DAN 1. PESURUHJAYA

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCC-10-11/2016 ANTARA DAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCC-10-11/2016 ANTARA DAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA GUAMAN SIVIL NO: DA-22-NCC-10-11/2016 ANTARA LEE WENG CHUN (NO.K/P: 650601-04-5269) PLAINTIF DAN 1. TAN KICK YONG (NO.K/P: 630204-01-5471)

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: 29NCC /2015

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: 29NCC /2015 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: 29NCC-10794-12/2015 BERKENAAN : KAMALASAN A/L TANGARAJOO (NO. K/P: 850522-08-6763). PENGHUTANG

More information

D.R. 41/94. b er nama. Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah [ ]

D.R. 41/94. b er nama. Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah [ ] D.R. 41/94 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b er nama Suatu Akta untuk meminda Kanun Prosedur Jenayah [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDAN oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan Agong

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (BAHAGIAN SIVIL) GUAMAN NO. WA- 22NCVC / 2017 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (BAHAGIAN SIVIL) GUAMAN NO. WA- 22NCVC / 2017 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (BAHAGIAN SIVIL) GUAMAN NO. WA- 22NCVC -341-07 / 2017 ANTARA 1. A. SANTAMIL SELVI A/P ALAU MALAY @ ANNA MALAY [Wakil Administratrix

More information

VALID AND INVALID VARIATION OMISSION OF WORKS MOTHILAL A/L MUNIANDY

VALID AND INVALID VARIATION OMISSION OF WORKS MOTHILAL A/L MUNIANDY VALID AND INVALID VARIATION OMISSION OF WORKS MOTHILAL A/L MUNIANDY A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Construction Contract

More information

D.R. 40/95 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara.

D.R. 40/95 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara. D.R. 40/95 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara. [ ] BAHAWASANYA adalah suaimanfaat hanya bagi maksud memastikan keseragaman undang-undang

More information

HBT Bahasa, Undang-Undang Dan Penterjemahan II (Language, Law and Translation II)

HBT Bahasa, Undang-Undang Dan Penterjemahan II (Language, Law and Translation II) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2001/2002 September 2001 HBT 203 - Bahasa, Undang-Undang Dan Penterjemahan II (Language, Law and Translation II) Masa : 2½ jam Sila

More information

UNDANG-UNDANG TANAH Diputuskan: [1]

UNDANG-UNDANG TANAH Diputuskan: [1] 1 Mohamed Abdul Kader Shaukat Ali LWN. Loo Cheong Foo Mahkamah Tinggi MALAYA, Pulau Pinang ABDUL HAMID MOHAMAD GUAMAN SIVIL NO. 22-87-88 8 OKTOBER 1991 [1991] 1 CLJ Rep 699; [1991] 3 CLJ 2801 UNDANG-UNDANG

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: /2013

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: /2013 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KES KEBANKRAPAN NO: 29-3300-03/2013 PER : YASMIN PEREMA BINTI ABDULLAH (NO. K/P: 730427-05-5030). PERAYU/ PENGHUTANG

More information

D.R. 5/94 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Ordinan Perkapalan Saudagar 1952.

D.R. 5/94 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. D.R. 5/94 Naskhah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

More information

Notice of Annual General Meeting

Notice of Annual General Meeting Notice of Annual General Meeting NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Twelfth (12th) Annual General Meeting of the Company will be held at Ballroom Selangor 1, Sheraton Subang Hotel & Towers, Jalan SS 12/1,

More information

Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No. 2) 1 D.R. 17/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tatacara Jenayah.

Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No. 2) 1 D.R. 17/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tatacara Jenayah. Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) (No. 2) 1 D.R. 17/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Tatacara Jenayah. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

More information

PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017

PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 Januari 2017 26 January 2017 P.U. (A) 36 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1398 akta MAKTAB KERJASAMA (PERBADANAN) (PINDAAN) 2011 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1398 Tarikh Perkenan Diraja...... 5 Ogos 2011

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG RAYUAN JENAYAH KES NO : MT-42S-10-07/2016 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG RAYUAN JENAYAH KES NO : MT-42S-10-07/2016 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG RAYUAN JENAYAH KES NO : MT-42S-10-07/2016 ANTARA 1. SYED MOHAMMAD YASER BIN SYED SOPIAN 2. SHAIFUL FAREZZUAN BIN RAMLI - PERAYU-PERAYU LAWAN PENDAKWA RAYA -

More information

MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT

MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT To: Malayan Banking Berhad (the Bank ) Branch / Cawangan MAYBANK GOLD INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT Dear Sirs: I/We the undersigned hereby request and authorize the Bank from time to time at my/our direction

More information

Mengikut plaintif, pengubahsuaian bangunan itu telah dimulakan tanpa kebenaran plaintif terlebih dahulu.

Mengikut plaintif, pengubahsuaian bangunan itu telah dimulakan tanpa kebenaran plaintif terlebih dahulu. 1 PERBADANAN PENGURUSAN TAMAN BUKIT JAMBUL lwn. PERBADANAN PEMBANGUNAN BANDAR & LAIN LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD J GUAMAN SIVIL NO: 21-1-1996 24 SEPTEMBER 1996 [1997]

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (DALAM BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: BA-12B /2016

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (DALAM BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: BA-12B /2016 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (DALAM BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: BA-12B-164-09/2016 ANTARA ZI PRODUCTIONS SDN. BHD. (NO PENDAFTARAN SYARIKAT:

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BINDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: M-02(NCVC)(W) /2016

DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BINDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: M-02(NCVC)(W) /2016 DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BINDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: M-02(NCVC)(W)-1142-06/2016 1. SHA KANNAN 2. KAMBARAMAN SHANMUKHAM...PERAYU PERAYU DAN 1. ARUNACHALAM A/L VENKATACHALAM 2. VENKATACHALAM

More information

KAEDAH-KAEDAH SYARIKAT (MEKANISME PENYELAMAT KORPORAT) 2018 COMPANIES (CORPORATE RESCUE MECHANISM) RULES 2018

KAEDAH-KAEDAH SYARIKAT (MEKANISME PENYELAMAT KORPORAT) 2018 COMPANIES (CORPORATE RESCUE MECHANISM) RULES 2018 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 28 Februari 2018 28 February 2018 P.U. (A) 64 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH SYARIKAT (MEKANISME PENYELAMAT KORPORAT) 2018 COMPANIES (CORPORATE RESCUE MECHANISM) RULES

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.: W-01(NCVC)(W) /2016 ANTARA

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.: W-01(NCVC)(W) /2016 ANTARA DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO.: W-01(NCVC)(W)-308-08/2016 ANTARA 1. KERAJAAN MALAYSIA 2. KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN.. PERAYU-

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAM DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN JENAYAH NO : NA /2017 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAM DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN JENAYAH NO : NA /2017 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAM DARUL KHUSUS, MALAYSIA PERMOHONAN JENAYAH NO : NA-44-29-08/2017 ANTARA AL FAITOURI BIN KAMAL PEMOHON DAN PENDAKWA RAYA RESPONDEN PENGHAKIMAN

More information

CONSTRUING CONTRACT CLAUSE: THE LITERAL RULE CHAI SIAW HIONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CONSTRUING CONTRACT CLAUSE: THE LITERAL RULE CHAI SIAW HIONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CONSTRUING CONTRACT CLAUSE: THE LITERAL RULE CHAI SIAW HIONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CONSTRUING CONTRACT CLAUSE: THE LITERAL RULE CHAI SIAW HIONG A master s project report submitted in fulfillment

More information

1.0 PENGENALAN. 1.5 Berdasarkan keadaan semasa,

1.0 PENGENALAN. 1.5 Berdasarkan keadaan semasa, 1.0 PENGENALAN 1.1 TATIUC telah mengadakan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi luar yang antaranya bertujuan untuk menjalinkan kerjasama akademik, penyelidikan/mobiliti kakitangan dan pelajar dan persidangan.

More information

PERKATAAN & ISTILAH: "perbelanjaan hidup" - Akta Undang-Undang Sivil 1956, s. 7

PERKATAAN & ISTILAH: perbelanjaan hidup - Akta Undang-Undang Sivil 1956, s. 7 1 RAJA GUPPAL RAMASAMY lwn. SAGARAN PAKIAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD H RAYUAN SIVIL NO: 12-45-97 13 JANUARI 1998 [1998] 5 CLJ 656 KETERANGAN: Keterangan dokumentar - Ikatan

More information

Held (dismissing the appeal): Per Abdul Hamid Mohamad FCJ:

Held (dismissing the appeal): Per Abdul Hamid Mohamad FCJ: 1 SEJAHRATUL DURSINA v. KERAJAAN MALAYSIA & ORS FEDERAL COURT, PUTRAJAYA ABDUL HAMID MOHAMAD, FCJ; PAJAN SINGH GILL, FCJ; ALAUDDIN MOHD SHERIFF, FCJ; RICHARD MALANJUM, FCJ; AUGUSTINE PAUL, FCJ CRIMINAL

More information

MOK YONG KONG & ANOR v MOK YONG CHUAN

MOK YONG KONG & ANOR v MOK YONG CHUAN Page 1 Malayan Law Journal Reports/2002/Volume 2/MOK YONG KONG & ANOR v MOK YONG CHUAN - [2002] 2 MLJ 718-20 February 2002 [2002] 2 MLJ 718 MOK YONG KONG & ANOR v MOK YONG CHUAN COURT OF APPEAL (KUALA

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: DA-24NCVC /2016

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: DA-24NCVC /2016 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: DA-24NCVC-383-11/2016 Dalam Perkara berkenaan dengan sebidang tanah pegang dibawah Hakmilik No Grn 50491 (dahului

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: T-01(NCVC)(W)-13-01/2017 ANTARA

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: T-01(NCVC)(W)-13-01/2017 ANTARA DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: T-01(NCVC)(W)-13-01/2017 ANTARA 1. KETUA POLIS DAERAH MARANG 2. KERAJAAN MALAYSIA... PERAYU-PERAYU DAN HASMALIZZA BINTI

More information

Mok Yong Chuan v Mok Yong Kong & Anor

Mok Yong Chuan v Mok Yong Kong & Anor Page 1 Malayan Law Journal Reports/2006/Volume 7/Mok Yong Chuan v Mok Yong Kong & Anor - [2006] 7 MLJ 526-31 March 2005 HIGH COURT (JOHOR BAHRU) SYED AHMAD HELMY J CIVIL SUIT NO MT1-22-289 OF 1998 31 March

More information

KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017 LEGAL PROFESSION (DISCIPLINARY PROCEEDINGS) RULES 2017

KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017 LEGAL PROFESSION (DISCIPLINARY PROCEEDINGS) RULES 2017 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Julai 2017 14 July 2017 P.U. (A) 197 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017 LEGAL PROFESSION (DISCIPLINARY PROCEEDINGS)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM 1979 2008 SEYED MOHSEN MIRHOSSEINI FEM 2012 22 U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS

More information

BETWEEN AND KHAFASLIZA BINTI SHAFII... RESPONDENT (IC.NO: ) GROUNDS OF JUDGEMENT

BETWEEN AND KHAFASLIZA BINTI SHAFII... RESPONDENT (IC.NO: ) GROUNDS OF JUDGEMENT DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA RAYUAN JENAYAH NO: 42LB(A)-2-1/2016 (MAHKAMAH SESYEN KOTA BHARU, KELANTAN NO. SKB(A)61-08-12/2013) BETWEEN PUBLIC PROSECUTOR...

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN JENAYAH NO. B /2014 (IRN)] ANTARA MORTEZA HOSSEINKHANI MOSTAFA DAN

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN JENAYAH NO. B /2014 (IRN)] ANTARA MORTEZA HOSSEINKHANI MOSTAFA DAN DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) [RAYUAN JENAYAH NO. B-05-267-09/2014 (IRN)] ANTARA MORTEZA HOSSEINKHANI MOSTAFA PERAYU DAN PENDAKWA RAYA RESPONDEN [DIDENGAR BERSEKALI DENGAN RAYUAN

More information

D.R. 22/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966.

D.R. 22/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966. D.R. 22/2006 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat

More information

CIMB Bank HP Slate 21 Redemption Order Form

CIMB Bank HP Slate 21 Redemption Order Form CIMB BANK BERHAD (13491-P) CIMB Bank HP Slate 21 Redemption Order Form Section A: Gift Redemption Please tick in the boxes where applicable. HP Slate 21 only HP Slate 21 + Optional keyboard, mouse and

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/2001

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/2001 Angka Giliran... No. Tempat Duduk... UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2000/2001 September 2000 HBT203/3 - BAHASA, UNDANG-UNDANG DAN PENTERJEMAHAN II (Language, Law

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN, MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO. W-02(W) /2015 ANTARA PASUPATHY A/L KANAGASABY DAN

DALAM MAHKAMAH RAYUAN, MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO. W-02(W) /2015 ANTARA PASUPATHY A/L KANAGASABY DAN DALAM MAHKAMAH RAYUAN, MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO. W-02(W)-1683-10/2015 ANTARA PASUPATHY A/L KANAGASABY. PERAYU DAN 1. MASTERSKILL (M) SDN BHD 2. SYARIKAT KEMACAHAYA SDN BHD. RESPONDEN-RESPONDEN

More information

PENYERTAAN SOSIAL Social Participation

PENYERTAAN SOSIAL Social Participation Perarakan Hari Kebangsaan (National Day Parade) PENYERTAAN SOSIAL Social Participation Penyertaan sosial boleh meningkatkan kualiti hidup kerana ia mencerminkan komitmen dan kerelaan orang ramai untuk

More information

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor v Selangor Country Club Sdn Bhd

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor v Selangor Country Club Sdn Bhd Page 1 Malayan Law Journal Reports/2017/Volume 2/Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor v Selangor Country Club Sdn Bhd - [2017] 2 MLJ 819-24 June 2016 [2017] 2 MLJ 819 Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA RAYUAN SIVIL NO: BA-12NCVC-7-01/2016 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA RAYUAN SIVIL NO: BA-12NCVC-7-01/2016 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA RAYUAN SIVIL NO: BA-12NCVC-7-01/2016 ANTARA OBNET SDN BHD (DAHULU DIKENALI SEBAGAI INTELLIGENT EDGE SOLUTIONS SDN BHD)

More information

PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR DAN JARINGAN PENDIDIKAN ANTARABANGSA 2016

PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR DAN JARINGAN PENDIDIKAN ANTARABANGSA 2016 PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR DAN JARINGAN PENDIDIKAN ANTARABANGSA 2016 Sila Tanda Program yang anda ingin sertai; Program Ke Jepun Siri ( ) Program Ke Korea Siri ( ) London Siri ( ) Australia Siri ( ) Europe

More information

AN IMPROVED SWITCHING AND CONTROL TECHNIQUE IN POLARIZATION AND DEPOLARIZATION CURRENT MEASUREMENT APPLICATIONS

AN IMPROVED SWITCHING AND CONTROL TECHNIQUE IN POLARIZATION AND DEPOLARIZATION CURRENT MEASUREMENT APPLICATIONS AN IMPROVED SWITCHING AND CONTROL TECHNIQUE IN POLARIZATION AND DEPOLARIZATION CURRENT MEASUREMENT APPLICATIONS NUR FAIZAL BIN KASRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind.1/07)

More information

Held (dismissing the appeal with costs) Per Abdul Hamid Mohamad FCJ (dissenting):

Held (dismissing the appeal with costs) Per Abdul Hamid Mohamad FCJ (dissenting): 1 PERWIRA HABIB BANK MALAYSIA BHD v. LUM CHOON REALTY SDN BHD FEDERAL COURT, PUTRAJAYA STEVE SHIM, CJ (SABAH & SARAWAK); ABDUL HAMID MOHAMAD, FCJ; PAJAN SINGH GILL, FCJ CIVIL APPLICATION NO: 02-13-2003

More information

Skim. Ibadah Korban. Korban Ritual Scheme

Skim. Ibadah Korban. Korban Ritual Scheme Skim Ibadah Korban Korban Ritual Scheme KANDUNGAN contents Latar Belakang 2 Background Skim Ibadah Korban Korban Ritual Scheme Kemudahan Di Bawah Skim 3 Facilities Under The Scheme Syarat Menyertai Skim

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LABOUR FORCE PARTICIPATION IN MALAYSIA BY GENDER AND LOCALITY PERSPECTIVES

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LABOUR FORCE PARTICIPATION IN MALAYSIA BY GENDER AND LOCALITY PERSPECTIVES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LABOUR FORCE PARTICIPATION IN MALAYSIA BY GENDER AND LOCALITY PERSPECTIVES NOR AMNA A LIAH BINTI MOHAMMAD NOR FEP 2014 11 LABOUR FORCE PARTICIPATION IN MALAYSIA BY GENDER AND

More information

BETWEEN NIK ADIB BIN NIK MAT... APPELLANT AGAINST PUBLIC PROSECUTOR... RESPONDENT GROUNDS OF JUDGEMENT (ON SENTENCE)

BETWEEN NIK ADIB BIN NIK MAT... APPELLANT AGAINST PUBLIC PROSECUTOR... RESPONDENT GROUNDS OF JUDGEMENT (ON SENTENCE) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN, MALAYSIA RAYUAN JENAYAH NO: 42S(A)-39-7/16 (MAHKAMAH SESYEN KOTA BHARU, KELANTAN [NO. SKB(A):61-11-09/16] BETWEEN NIK ADIB BIN NIK MAT...

More information

DATO' SERI ANWAR BIN IBRAHIM v PUBLIC PROSECUTOR

DATO' SERI ANWAR BIN IBRAHIM v PUBLIC PROSECUTOR Page 1 Malayan Law Journal Reports/2002/Volume 3/DATO' SERI ANWAR BIN IBRAHIM v PUBLIC PROSECUTOR - [2002] 3 MLJ 193-10 July 2002 36 pages [2002] 3 MLJ 193 DATO' SERI ANWAR BIN IBRAHIM v PUBLIC PROSECUTOR

More information

A PROPOSED METHODOLOGY TO DEVELOP DISASTER RECOVERY PLAN FOR CICT UTM HUSSEIN YUSUF SHEIKH ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A PROPOSED METHODOLOGY TO DEVELOP DISASTER RECOVERY PLAN FOR CICT UTM HUSSEIN YUSUF SHEIKH ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 A PROPOSED METHODOLOGY TO DEVELOP DISASTER RECOVERY PLAN FOR CICT UTM HUSSEIN YUSUF SHEIKH ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DECLARATION OF THESIS / POSTGRADUATE PROJECT

More information

Possession - Exclusive possession. CRIMINAL LAW: Dangerous Drugs Act Section 39(B)(1)(a) - Knowledge, how inferred

Possession - Exclusive possession. CRIMINAL LAW: Dangerous Drugs Act Section 39(B)(1)(a) - Knowledge, how inferred 1 GUNALAN RAMACHANDRAN & ORS v. PP COURT OF APPEAL, PUTRAJAYA DENIS ONG, JCA; ABDUL HAMID MOHAMAD, JCA; ABDUL AZIZ MOHAMAD, JCA CRIMINAL APPEAL NOS: W-05-26-2002, W-05-27-2002 & W-05-28-2002 6 AUGUST 2004

More information

ILANGOVAN KRISHNAN v. SHIYA SDN BHD

ILANGOVAN KRISHNAN v. SHIYA SDN BHD 374 ILANGOVAN KRISHNAN v. SHIYA SDN BHD Industrial Court, Johor Mohd Azari Harun Award No: 515 of 2016 [Case No: 16/4-157/15] 27 April 2016 Dismissal: Misconduct due to poor performance Claimant dismissed

More information

SETTING ASIDE AN AWARD: ARBITRATOR S MISCONDUCT LEE SEE KIM MB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SETTING ASIDE AN AWARD: ARBITRATOR S MISCONDUCT LEE SEE KIM MB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SETTING ASIDE AN AWARD: ARBITRATOR S MISCONDUCT LEE SEE KIM MB 091119 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SETTING ASIDE AN AWARD: ARBITRATOR S MISCONDUCT LEE SEE KIM A project report submitted in partial fulfillment

More information

ERRATA TO THE ANNUAL REPORT 2009

ERRATA TO THE ANNUAL REPORT 2009 ERRATA TO THE ANNUAL REPORT 2009 To: The Shareholders of Petra Energy Berhad, Following the resignation of Mr. Siew Boon Yeong as Director of the Company with effect from 25 May 2010, sections of the Annual

More information

Amendments to Rules of Court 2012, Rules of the Court of Appeal 1994, and Rules of the Federal Court 1995

Amendments to Rules of Court 2012, Rules of the Court of Appeal 1994, and Rules of the Federal Court 1995 Circular No 067/2018 Dated 9 Mar 2018 To Members of the Malaysian Bar Amendments to Rules of Court 2012, Rules of the Court of Appeal 1994, and Rules of the Federal Court 1995 Please be informed of the

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: W /2014 BETWEEN

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: W /2014 BETWEEN DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: W-02-1480-09/2014 BETWEEN ANEKA MELOR SDN. BHD. PERAYU (No. Syarikat: 0227188-T) DAN SERI SABCO (M) SDN BHD RESPONDEN (No. Syarikat:

More information

PERKHIDMATAN UTAMA. Kod Dokumen: SOK/PIC/SS10 CHECKLIST FOR IKHTISAS APPLICATION PLEASE USE CAPITAL LETTERS. Name:

PERKHIDMATAN UTAMA. Kod Dokumen: SOK/PIC/SS10 CHECKLIST FOR IKHTISAS APPLICATION PLEASE USE CAPITAL LETTERS. Name: PERKHIDMATAN UTAMA PUTRA INTERNATIONAL (PUSAT ANTARABANGSA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia Tel: 603-8946 6048 / 6198 E-mail: intl@upm.edu.my Kod Dokumen: SOK/PIC/SS10 CHECKLIST

More information

KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH TINGGI (PINDAAN) 2011 RULES OF THE HIGH COURT (AMENDMENT) 2011 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ PUBLISHED BY

KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH TINGGI (PINDAAN) 2011 RULES OF THE HIGH COURT (AMENDMENT) 2011 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ PUBLISHED BY WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Jun 2011 29 June 2011 P.U. (A) 210 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH TINGGI (PINDAAN) 2011 RULES OF THE HIGH COURT (AMENDMENT) 2011 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA [BIDANGKUASA RAYUAN] ANTARA SITI NOOR AISHAH BINTI ATAM DAN

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA [BIDANGKUASA RAYUAN] ANTARA SITI NOOR AISHAH BINTI ATAM DAN DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA [BIDANGKUASA RAYUAN] RAYUAN JENAYAH NO: W-05(SH)-219-05/2017 ANTARA SITI NOOR AISHAH BINTI ATAM PERAYU DAN PENDAKWA RAYA RESPONDEN (Dalam Perkara Mahkamah Tinggi

More information

Informasi Teknik. : Semua pihak yang berkepentingan : Kampanye Inspeksi Terkonsentrasi oleh Paris MOU mengenai Maritime Labour Convention, 2006.

Informasi Teknik. : Semua pihak yang berkepentingan : Kampanye Inspeksi Terkonsentrasi oleh Paris MOU mengenai Maritime Labour Convention, 2006. Informasi Teknik No. : 067-2016 19 Agustus 2016 Kepada Perihal : Semua pihak yang berkepentingan : Kampanye Inspeksi Terkonsentrasi oleh Paris MOU mengenai Maritime Labour Convention, 2006. Ringkasan Informasi

More information

TAWARAN MENGISI JAWATAN SECRETARY GENERAL (SG) OF AFRO-ASIAN RURAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (AARDO)

TAWARAN MENGISI JAWATAN SECRETARY GENERAL (SG) OF AFRO-ASIAN RURAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (AARDO) Ketua Eksekutif FELCRA Berhad Wisma FELCRA Lot PT 4780, Jalan Rejang 50722 KUALA LUMPUR Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) Ibu Pejabat KEJORA Jalan Dato' ann, Bandar Penawar 81900 Kota Tinggi,. JOHOR.

More information

KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2011 RULES OF THE FEDERAL COURT (AMENDMENT) 2011 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ PUBLISHED BY

KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2011 RULES OF THE FEDERAL COURT (AMENDMENT) 2011 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ PUBLISHED BY WARTA KERAJAAN PERSE EKUTUAN 29 Jun 2011 29 June 2011 P.U. (A) 208 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2011 RULES OF THE FEDERAL COURT (AMENDMENT) 2011 DISIARKAN OLEH/

More information

Contents. Personal Data Protection Act 2010 (Act 709) Part I : Preliminary. Part II : Personal Data Protection. Arrangement of Sections...

Contents. Personal Data Protection Act 2010 (Act 709) Part I : Preliminary. Part II : Personal Data Protection. Arrangement of Sections... Contents Personal Data Protection Act 2010 (Act 709) Arrangement of Sections... 3 Part I : Preliminary Section 1. Short title and commencement... 11 2. Application... 11 3. Non-application... 13 4. Interpretation...

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: P-01(NCVC)(W) /2015 ANTARA

DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: P-01(NCVC)(W) /2015 ANTARA DALAM MAHKAMAH RAYUAN DI MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: P-01(NCVC)(W)-303-09/2015 ANTARA 1. JUGAJORTHY A/P VISVANATHAN PERAYU PERTAMA 2. JUGAJORTHY A/P VISVANATHAN (Sebagai Pentadbir Harta

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BALANCE OF PAYMENT OF ASEAN FIVE PLUS THREE YONG CHEN CHEN FEP

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BALANCE OF PAYMENT OF ASEAN FIVE PLUS THREE YONG CHEN CHEN FEP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF TRADE LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH AND BALANCE OF PAYMENT OF ASEAN FIVE PLUS THREE YONG CHEN CHEN FEP 2007 15 EFFECTS OF TRADE LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH

More information

IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO. P-06A-7-03/2017 [CRIMINAL APPLICATION PENANG NO.

IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO. P-06A-7-03/2017 [CRIMINAL APPLICATION PENANG NO. 1 IN THE COURT OF APPEAL OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO. P-06A-7-03/2017 [CRIMINAL APPLICATION PENANG NO. PA-44-3-01/2017] BETWEEN LIM GUAN ENG APPELLANT AND PUBLIC PROSECUTOR

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA RAYUAN SIVIL NO: BA-12B-22-02/2016 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA RAYUAN SIVIL NO: BA-12B-22-02/2016 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA RAYUAN SIVIL NO: BA-12B-22-02/2016 1. PARIS BIN ARIFF ANTARA 2. ASRINA BINTI MD MISDAR PERAYU-PERAYU DAN WAN YA BIN

More information

STATUTORY INTERPRETATION

STATUTORY INTERPRETATION 1 YONG TECK LEE v. HARRIS MOHD SALLEH & ANOR COURT OF APPEAL, KUALA LUMPUR ABDUL HAMID MOHAMAD, JCA; MOHD SAARI YUSOFF, JCA; K C VOHRAH, JCA CIVIL APPEAL NO: S-04-75-2001 6 JUNE 2002 [2002] 3 CLJ 422 CIVIL

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN DALAM KEBANKRAPAN NO: 29NCC /2016 ANTARA. Dan

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN DALAM KEBANKRAPAN NO: 29NCC /2016 ANTARA. Dan DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN DALAM KEBANKRAPAN NO: 29NCC-384-01/16 5 ANTARA Berkenaan : LIM CHENG POW (NRIC NO : 4401-71-5375) Dan Ex-Parte : LIM CHENG POW

More information

PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION

PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION PREVENTIVE DETENTION 1 LEE KEW SANG v. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & ORS FEDERAL COURT, PUTRAJAYA AHMAD FAIRUZ, CJ; SITI NORMA YAAKOB, CJ (MALAYA); ABDUL HAMID MOHAMAD, FCJ CRIMINAL APPEAL NO: 05-23-2004 (J) 2

More information

INDUSTRIAL COURT OF MALAYSIA 6(18)/4-1353/12 BETWEEN SHANMUGAM A/L SUPRAMANIAM AND MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM BERHAD AWARD NO: 819 OF 2018

INDUSTRIAL COURT OF MALAYSIA 6(18)/4-1353/12 BETWEEN SHANMUGAM A/L SUPRAMANIAM AND MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM BERHAD AWARD NO: 819 OF 2018 INDUSTRIAL COURT OF MALAYSIA 6(18)/4-1353/12 BETWEEN SHANMUGAM A/L SUPRAMANIAM AND MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM BERHAD AWARD NO: 819 OF 2018 Before Venue : Y.A. TUAN GULAM MUHIADDEEN BIN ABDUL AZIZ - CHAIRMAN

More information

A RELATION BETWEEN TUDUNG SAJI WEAVING PATTERNS AND GROUP THEORY SITI NORZIAHIDAYU AMZEE ZAMRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A RELATION BETWEEN TUDUNG SAJI WEAVING PATTERNS AND GROUP THEORY SITI NORZIAHIDAYU AMZEE ZAMRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A RELATION BETWEEN TUDUNG SAJI WEAVING PATTERNS AND GROUP THEORY SITI NORZIAHIDAYU AMZEE ZAMRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A RELATION BETWEEN TUDUNG SAJI WEAVING PATTERNS AND GROUP THEORY SITI NORZIAHIDAYU

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) MAHKAMAH RAYUAN JENAYAH NO. B /2014 (RAYUAN JENAYAH SELANGOR NO. 45A TAHUN 2012)

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) MAHKAMAH RAYUAN JENAYAH NO. B /2014 (RAYUAN JENAYAH SELANGOR NO. 45A TAHUN 2012) DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANG KUASA RAYUAN) MAHKAMAH RAYUAN JENAYAH NO. B-05-381-12/2014 (RAYUAN JENAYAH SELANGOR NO. 45A-241-10 TAHUN 2012) ANTARA BARRY ABDOUL (W/N: GUINEA)... PERAYU (NO. P/P:

More information

Saravanan a/l Thangathoray v Subashini a/p Rajasingam

Saravanan a/l Thangathoray v Subashini a/p Rajasingam [2007] 2 MLJ Saravanan a/l Thangathoray v Subashini a/p Rajasingam 705 Saravanan a/l Thangathoray v Subashini a/p Rajasingam OURT O PPL (PUTRJY) VL PPL NOS W 02 955 O 2006 N W 02 1041 O 2006 OPL SR RM,

More information

Held (dismissing the application)

Held (dismissing the application) 1 SIA CHENG SOON & ANOR v. TENGKU ISMAIL TENGKU IBRAHIM FEDERAL COURT, PUTRAJAYA ABDUL HAMID MOHAMAD, CJ; ZAKI TUN AZMI, PCA; ARIFFIN ZAKARIA, FCJ CIVIL APPLICATION NO: 08-151-2007 (N) 15 MAY 2008 [2008]

More information

KOMEN JOINT ACTION GROUP FOR GENDER EQUALITY (JAG) KE ATAS CADANGAN-CADANGAN PINDAAN KEPADA KANUN KESEKSAAN DAN KANUN TATACARA JENAYAH

KOMEN JOINT ACTION GROUP FOR GENDER EQUALITY (JAG) KE ATAS CADANGAN-CADANGAN PINDAAN KEPADA KANUN KESEKSAAN DAN KANUN TATACARA JENAYAH KOMEN JOINT ACTION GROUP FOR GENDER EQUALITY (JAG) KE ATAS CADANGAN-CADANGAN PINDAAN KEPADA KANUN KESEKSAAN DAN KANUN TATACARA JENAYAH ROGOL Seksyen 375(f) Rogol dengan keizinan dalam keadaan tertentu

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA RAYUAN JENAYAH NO J /2014 BETWEEN AND DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA RAYUAN JENAYAH NO J /2014 BETWEEN AND DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA RAYUAN JENAYAH NO J-09-27-01/2014 BETWEEN AZMI BIN OSMAN APPELLANT AND PENDAKWA RAYA RESPONDENT DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA DI PUTRAJAYA RAYUAN JENAYAH NO

More information

IN THE FEDERAL COURT OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CIVIL APPEAL NO 02(f)-55-08/2015(B)

IN THE FEDERAL COURT OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CIVIL APPEAL NO 02(f)-55-08/2015(B) IN THE FEDERAL COURT OF MALAYSIA (APPELLATE JURISDICTION) CIVIL APPEAL NO 02(f)-55-08/2015(B) BETWEEN 1. MAJLIS PEGUAM MALAYSIA.. APPELLANT AND 1. RAJEHGOPAL A/L VELU 2. GANASHALINGAM A/L RAJAH.. RESPONDENTS

More information

MESEJ SETIAUSAHA AGUNG

MESEJ SETIAUSAHA AGUNG Malaysian Trades Union Congress Jan-Feb 2015 Mesyuarat dan persedian untuk sambutan Hari Mei 2015 sedang berlangsung. Semua kesatuan gabungan diminta mengambil bahagian dan memberi sokongan sepenuhnya

More information

IN THE COURT OF APPEAL, MALAYSIA AT PUTRAJAYA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO: B-05(LB) /2015 (IND) BETWEEN AND AND

IN THE COURT OF APPEAL, MALAYSIA AT PUTRAJAYA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO: B-05(LB) /2015 (IND) BETWEEN AND AND IN THE COURT OF APPEAL, MALAYSIA AT PUTRAJAYA (APPELLATE JURISDICTION) CRIMINAL APPEAL NO: B-05(LB)-285-10/2015 (IND) BETWEEN PUBLIC PROSECUTOR APPELLANT AND NI KOMANG YUNINGSIH RESPONDENT AND [IN THE

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CONTROL PATTERNS AMONG MULTINATIONAL SUBSIDIARIES IN MALAYSIA RAJA NERINA BT. RAJA YUSOF GSM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CONTROL PATTERNS AMONG MULTINATIONAL SUBSIDIARIES IN MALAYSIA RAJA NERINA BT. RAJA YUSOF GSM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CONTROL PATTERNS AMONG MULTINATIONAL SUBSIDIARIES IN MALAYSIA RAJA NERINA BT. RAJA YUSOF GSM 2003 11 CONTROL PATTERNS AMONG MULTINATIONAL SUBSIDIARIES IN MALAYSIA By RAJA NERINA

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik April 2008 HBT 203. BAHASA, UNDANG.UNDANG DAN PENTERJEMAHAN II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik April 2008 HBT 203. BAHASA, UNDANG.UNDANG DAN PENTERJEMAHAN II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2007 12008 April 2008 HBT 203. BAHASA, UNDANG.UNDANG DAN PENTERJEMAHAN II Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA . UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN IRAN AND THE UNITED STATES FROM 1961 TO 1981 MASOUMEH SHIRKHANLOO FEM 2008 4 . POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN IRAN AND THE

More information

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN RAYUAN SIVIL NO.: 11ANCVC-44-08/2016 ANTARA

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN RAYUAN SIVIL NO.: 11ANCVC-44-08/2016 ANTARA DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN RAYUAN SIVIL NO.: 11ANCVC-44-08/2016 ANTARA YEOH LIANG CHUAN (No. K/P: 481027-07-5351). PERAYU DAN JAGJIT SINGH (mendakwa sebagai

More information

INCORPORATING THE UNITED NATIONS PROTOCOL ON TRAFFICKING IN PERSONS IN THE MALAYSIAN LEGAL FRAMEWORK. Khairil Azmin bin Mokhtar Zuraini binti Ab Hamid

INCORPORATING THE UNITED NATIONS PROTOCOL ON TRAFFICKING IN PERSONS IN THE MALAYSIAN LEGAL FRAMEWORK. Khairil Azmin bin Mokhtar Zuraini binti Ab Hamid 24 (2) 2016 IIUMLJ 377-395 INCORPORATING THE UNITED NATIONS PROTOCOL ON TRAFFICKING IN PERSONS IN THE MALAYSIAN LEGAL FRAMEWORK Khairil Azmin bin Mokhtar Zuraini binti Ab Hamid ABSTRACT The international

More information

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN DERMATOLOGI MALAYSIA (DERMATOLOGICAL SOCIETY OF MALAYSIA)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN DERMATOLOGI MALAYSIA (DERMATOLOGICAL SOCIETY OF MALAYSIA) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN DERMATOLOGI MALAYSIA (DERMATOLOGICAL SOCIETY OF MALAYSIA) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN DERMATOLOGI MALAYSIA (DERMATOLOGICAL

More information

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: J /2012 ANTARA

DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: J /2012 ANTARA DALAM MAHKAMAH RAYUAN MALAYSIA (BIDANGKUASA RAYUAN) RAYUAN SIVIL NO: J-02-2627-11/2012 ANTARA MILLENNIUM MEDICARE SERVICES Mendakwa sebagai firma PERAYU DAN NAGADEVAN A/L MAHALINGAM RESPONDEN (Dalam Perkara

More information

MINISTRY OF TOURISM MALAYSIA

MINISTRY OF TOURISM MALAYSIA FOR INDIVIDUAL APPLICANT / SPOUSE (THROUGH MM2H LICENSED COMPANY) v1.11 MINISTRY OF TOURISM MALAYSIA Malaysia My Second Home Centre Telephone: +603 88917424 Fax: +603 88917414 APPLICATION FORM FOR THE

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF IRAN FROM 1979 TO 2009 IN THE NEW YORK TIMES MARYAM JAHEDI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF IRAN FROM 1979 TO 2009 IN THE NEW YORK TIMES MARYAM JAHEDI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF IRAN FROM 1979 TO 2009 IN THE NEW YORK TIMES MARYAM JAHEDI FBMK 2012 36 THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF IRAN FROM 1979 TO 2009 IN THE NEW YORK TIMES

More information

THE CONSTITUTION OF PERTUBUHAN BELIA KEBANGSAAN BERSATU SARAWAK (SABERKAS) (REVISED 1976) (REVISED 1979) (REVISED 1981) (REVISED 1984) (REVISED 1988)

THE CONSTITUTION OF PERTUBUHAN BELIA KEBANGSAAN BERSATU SARAWAK (SABERKAS) (REVISED 1976) (REVISED 1979) (REVISED 1981) (REVISED 1984) (REVISED 1988) THE CONSTITUTION OF PERTUBUHAN BELIA KEBANGSAAN BERSATU SARAWAK (SABERKAS) (REVISED 1976) (REVISED 1979) (REVISED 1981) (REVISED 1984) (REVISED 1988) (REVISED 2003) (REVISED 2006) (REVISED 2010) 1 THE

More information