law - The original or certified true Korean future society of woman confederation

Size: px
Start display at page:

Download "law - The original or certified true Korean future society of woman confederation"

Transcription

1 Vol. 13 Issue 44 A PUBLICATION OF AND FOR THE FILIPINO CATHOLIC MIGRANTS IN SEOUL November 02, 2008 The Philippine Embassy is pleased to announce that the registration for overseas absentee voters for President, Vice President, Senators and Party List Representatives for purposes of the May 10, 2010 National Elections will be from December 01, 2008 to August 31, The voting period will be from April 10, 2010 until 3:00 p.m., Philippine time of May 10, WHO MAY REGISTER? Filipino citizen who is At least eighteen (18) years of age on the day of the election. Those who are not yet 18 during the period of registration may also register, provided they will be 18 on the day of the election WHERE TO REGISTER? Philippine Embassy REQUIREMENTS: Passport Intending to vote abroad, not Additional requirements for otherwise disqualified by a dual citizen law - The original or certified true Migrant trends In 2005, there were an estimated 191 million migrants worldwide, up from 176 million in Roughly 30 to 40 million are considered unauthorized migrants, comprising around 15 to 20 percent of the world's immigrant stock. Women accounted for 49.6 per cent of global migrants in United States has the biggest migrant population at million. It was followed by Russia at 12,08 million; Germany, million; Ukraine, 6.83 million; France, 6.47 million; Saudi Arabia, 6.36 million; Canada, 6.1 million; India, 5.7 million; United Kingdom, 5.4 million; and Spain, 4.79 million. For a Korean Language Speaking Contest When: November 23; 2pm - 5pm complete list, click this link. Where: Nursing Auditorium, of Seoul National U n i versity Hospital, Hyewhadong Host: Korean future society of woman confederation Sponsor: Suwon Women s University & Seoul Global Center Participation: International marriage family, migrant workers, foreigners residing in Korea Requirements: recommend of Int l migrant and marriage support center, Seoul Global Center, Community for foreigners, connected institutions 75 per cent of all international migrants are in 12 per cent of all countries. Migrants remitted some in US$337 billion, of which US$251 billion went to developing countries. In 2007, the global number of refugees reached an estimated 11.4 million. Although the number of Asian migrants has increased from 28.1 million in 1970 to 43.8 million in 2000, Asia s share of global migrant stock decreased from 34.5 per cent to 25 per cent over the same period. Africa has also seen a decline in its share of international migrants: from 12 per cent in 1970 copy of Order of Approval of his application to retain or reacquire his Filipino citizenship; or - Oath of Allegiance issued by Post or Bureau of Immigration Additional requirements for seafarers Photocopy of His Seaman s Book or Any other document that will prove that he is a seafarer For inquiries and other details, please feel free to us at 2010elections@philembassyseoul.com. to 9 per cent in 2000 This is also true for Latin America and the Caribbean (down from 7.1 per cent to 3.4 per cent); Europe (down from 22.9 per cent to 18.7 per cent) and for Oceania (3.7 per cent to 3.3 per cent). Only Northern America and the former USSR have seen a sharp increase in their migrant stock between 1970 and 2000 (from 15.9 per cent to 23.3 per cent for Northern America and 3.8 per cent to 16.8 per cent for the Former USSR). In the latter case however, this increase has more to do with the redefinition of borders than with the actual movement of people. Sources: International Organization of Migration, UN Commis- Membership of Han-Mi-Yeon (Korea-Us Research) Recommendation of volunteer of multi c u l - ture family Participation Fee: Free Content: Free style speaking within 3 minutes, epi sodes living in Korea, something to tell to Korean People. Awarding Details: all participants will be given sou - venirs and prizes. Pls call Mrs. Kang Cecilia for more information Cp #

2 EDITORIAL KRISIS..KRISIS..KRISIS.. Ang kasalukuyang global economic crisis ay ramdam na ng halos karamihan at napakalaki ng epekto nito sa ating pangaraw-araw na pamumuhay lalo na sa ating mga manggagawa sa ibayong dagat. Marahil pansin na natin ang napakalaking halagang nababawas sa ating ipinapadala sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ang dating isang milyong won (1,000,000 won) na katumbas ay humigit kumulang apatnapu t limang daang piso hanggang limampung daang piso (P45,000-50,000), mga apat na taon na ang nakakalipas, ay halos umaabot na lamang sa tatlumpo t limang daang piso (P35,000), humigit kumulang na labinlimang daang piso (P15,000) ang nabawas. Sa ganitong mga krisis, tayo ay hinahamong magisip ng iba t ibang mga pamamaraan upang sa halip na magpanic, magisip na umalis at mangibangbayan muli, umuwi sa Pilipinas, o kung anu-ano pa, makabuo tayo ng samasamang tugon at hakbang tungo sa kalutasan ng pansamantalang (ipanalangin natin ito), krisis pangekonomiyang ito. Maaari nating pagnilayan ang mga mungkahing ito: 1. Iangat ang kamalayan ng mga taong umaasa sa atin sa Pilipinas sa tunay na kalagayan natin ngayon lalo na sa bansang Korea na siyang higit na apektado sa krisis na ito. Dapat nilang malaman ang mga ito upang sila mismo ay matutong magtipid, bigyang halaga at pangalagaan ang ating pinagpapaguran. Subalit sabihin din sa kanila na ito ay pansamantala lamang; 2. Higpitan ang ating mga sinturon. Maaaring may ilang mga bagay na puwede pa nating ipagpalibang bilhin sa ngayon dahil hindi pa natin masyadong kailangan. Ang gastusan na muna natin ay ang mga pangunahing pangangailangan; 3. Higit na pag-ibayuhin ang sipag at tiyaga sa trabaho. Maaaring magtanggal ng manggagawa ang ilang mga pagawaan subalit kung nakikita ng amo ang ating dedikasyon sa trabaho, mabibigyan tayo ng prayoridad. Maigi ng may trabaho kaysa sa wala; 4. Maging maingat, matalino at alerto sa pagdedesisyon kung saan ilalagak ang perang naipon. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring hindi seguro ang ibang mga kalakal upang palaguin ang ating naipon, bagkus baka ito ay mauwi lamang sa wala; 5. Kung hindi man maiwasan ang panghihiram dahil sa tindi ng pangangailangan, makiusap sa mga nagpapahiram na huwag naman sanang masyadong taasan ang interest upang higit pa silang makatulong sa mas higit na nangangailangan; at ang panghuli 6. Pag-ibayuhin ang higit na kapit at pananampalataya sa Diyos na bigyan tayo ng lakas ng loob na harapin ang krisis na ito at magtiwala sa kanyang pangakong Siya lamang ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan sampu ng ating mga mahal sa buhay. Gayun din, Siya ang may kapangyarihan na basbasan ang lahat ng ating mga pinuno upang makagawa ng hakbang tungo sa ikalulutas ng global crisis na ito. Huwag din nating kalilimutan na ang karampatang lunas ay hindi lamang nasa kamay ng mga namumuno, higit sa lahat, nasa ating mga kamay ang solusyon. Birthday Greetings Renz Frances D. Abagat 11/01 Jason Sarong 11/02 Elmer Talvo 11/02 Jake Item 11/07 Lee Item 11/07 SAMBAYANAN is prepared and published weekly by the Archdiocesan Pastoral Center for Filipino Migrants which is being administered by the Mission Society of the Philippines under the auspices of Seoul Archdiocese. ARCHDIOCESAN PASTORAL CENTER FOR FILIPINO MIGRANTS Songbuk-gu, Songbuk 1 dong, Songbuk Villa, Seoul, Korea Tel No. (02) ; Fax No. (02) alvin_parantar@yahoo.com jjgeronimo14@yahoo.com emelyabagat@yahoo.com EDITORIAL STAFF Editor-in-Chief: Emely Dicolen-Abagat, Ph. D. Assistant Editor: Jojo Geronimo Encoder/Lay-out Artist: : Frt. Fredy C. Permentilla, MSP Contributors: Allan Rodriguez, Edgar Balista, Amie Sison, Bevi Tamargo, Joel Tavarro, Michael Balba Circulation Manager: Frt. Moises Robert T. Olavides, MSP Fr. Alvin B. Parantar, MSP Page 2 One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men. V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3

3 Pagninilay: Frt. Fredy Permentilla, MSP Ang ganda ng buhay! Ito ang tanging nasambit ko sa aking sarili habang pinagmamasdan ko ang kagandahan ng kalikasan sa Bundok ng Odaesan dito sa bansang Korea. Habang tinatahak ko ang mabalakid na daan na punong-puno ng mga bato at salasalawad na ugat ng punongkahoy ay hindi ako matinag sa paghanga sa aking mga nakita. Ang mga iba t ibang punongkahoy ay nagsisimula ng maglagas ang mga dahon habang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang bundok na bato na nagkaroon ng mga porma at hinugis ng panahon ay nasisinagan ng liwanag ng araw. Ang lagaslas ng batis ay nagsilbing musika sa aking pandinig at ang sariwang hangi y nakapagbigay sa akin ng lakas para maipagpatuloy ang aking paglalakbay. Masasabi kong napakabuti ng Diyos sa kanyang kahanga-hangang bagay na ginawa. Sa ating pananampalatayang Katoliko Kristiyano ay nakasaad na Siya ang kaganapan ng buhay at nag-uumapaw ito kaya naman ibinahagi N ya ang buhay na ito sa tao na nalikhang kahalintulad Niya (CCC pg. 1). Ang buhay ay isang regalo mula Diyos. Kung ito y regalo samakatuwid ito ay dapat pangalagaan at bigyan ng pagpapahalaga. Ngayong Araw ng mga Yumao nais kong ibahagi sa inyo ang mga pagninilay tungkol sa buhay na hiram mula sa Diyos. Ang buhay ng tao sa mundong ibabaw ay mayroong hangganan. Alam ko na halos lahat sa atin ay may malaking takot na mamamatay. Punong-puno tayo ng mga alalahanin. Iniisip natin kung paano na silang ating mga maiiwan. Sa madaling sabi ay hindi pa tayo handa na harapin ang ating kamatayan. Gayundin naman kung tayo naman ang naiwan ay nahihirapan din tayong tanggapin ang pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay. Ang pagtatagpos ng buhay sa mundong ito ay isang masakit na realidad na kung saan ay dapat nating maintindihan ang tunay na kahulugan nito. Upang sa pagharap natin sa kamatayan ay maluwalhati nating salubungin ang tunay na may Akda ng buhay. May tatlong terminong ginagamit para mapalawig natin ang salitang kamatayan. Una, binawian ng buhay, kung ang buhay ay nagmula sa Diyos, ibig sabihin ay hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating buhay. Ito ay Phil.Embassy (Labor Office) /35 (Consular Office) (Hotline) Philippine Airlines ( Reservation) Fr. Alvin Parantar,,MSP Sr. Miguela Santiago Allan Rodriquez (Secretary) Edgar Balista Edison Pinlac (JPC) El Shaddai (Sis.Irene) Masok Com. (Gil Maranan) FREQUENTLY CALLED NOS (031) Taerim (Dan Panti) Worship (Ely) Recreation (Mike) Education (Emely) Youth Ministry (Rowena) Rebeck Beltran (Eucharistic) Neneth Mari (FMAA) Mhar Gonzalez Mokdong Immigration Processing (Detention) Center Hwaseong, Suwon Immigration Processing (Detention) Center /2 Chungju Immigration Processing (Detention) Center /3 maaring mawala sa atin at bawiin ng may Akda nito anumang oras. Sinabi ni Jesus, Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. (Lk 17:33) Samakatuwid, wala tayong magagawa kung di ang ipaubaya natin ang buhay natin sa Diyos. Ang magiging bahagi lang natin ay ayusin natin ang buhay natin patungo sa kabutihan. Sa gayon kapag binawi ng ng may-ari ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa kanya at masasabi niya magaling at tapat na anak, halina at pumasok ka aking kaharian. Ikalawang termino naman ay sumakabilang-buhay. Sa ating pananampalataya ay naniniwala tayo na di nagtatapos ang buhay sa lupa dahil may naghihintay na paraiso sa kabilang buhay. Kaya masasabi kong ang buhay natin ay isang paglalabay patungo sa isang bagong buhay. Doon ay makakabilang tayo sa piging ang ating Amang lumikha kasama ang mga banal at mga anghel na nag-aawitan ng papuri sa Diyos. At panghuling termino ay ang Pag-uwi sa Bahay ng Ama. Tayo ay isang pamilya o sambayanan at tayong lahat ay anak ng Poong Maykapal. Binigyan tayo ng malayang kalooban (freewill) upang malaman natin ang mabuti at masama. Bagama t mayroon tayo nito di natin maitatanggi na nahuhulog tayo sa kasalanan dahil sa ating mga kahinaan. Dahil dito napapalayo tayo sa Ama at nabubulid tayo sa bangin ng kawalang-buhay. Kapag pumanaw tayo sa ganitong sitwasyon wala tayong uuwian. Kawawa ang ating kaluluwa kung di tayo malinis. Hindi tayo makakauwi pabalik sa Ama. Kaya ang buhay natin sa lupa ay paghahanda pabalik sa bahay ng ating Poong Ama. Sa katapusan masasabi kong ang buhay na hiram sa Diyos ay isang biyaya para sa atin, walang labis, walang kulang. Ito ay ibinahagi ng Diyos sa atin at balang araw ay ibabalik natin ito sa Kanya. Kaya ito y isang hamon sa atin na mahalin ang buhay na ito. Huwag sana nating hayaang patuloy na mabahiran ito ng dungis ng kasalanan. Hanggang maaga pa ayusin natin ang buhay natin. Upang sa pagbabalik natin sa Ama ay salubungin N ya tayo ng yakap ng buong pagmamahal. Sunday, November 2, 2008 The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls) Wisdom 3:1-9 Psalm 27:1, 4, 7-9, Romans 5:5-11 John 11:17-27 Monday, November 3, 2008 St. Martin de Porres Philippians 2:1-4 Psalm 131:1-3 Luke 14: SCRIPTURE GUIDE+ Tuesday, November 4, 2008 St. Charles Borromeo Philippians 2:5-11 Psalm 22:26-32 Luke 14:15-24 Wednesday, November 5, 2008 Commemoration of All the Deceased of the Seraphic Order Wisdom 3:1-9 Psalm 23:1-6 John 6:37-40 Thursday, November 6, 2008 Philippians 3:3-8 Psalm 105:2-7 Luke 15:1-10 Friday, November 7, 2008 Votive Mass of the Sacred Heart Philippians 3: :1 Psalm 122:1-5 Luke 16:1-8 Saturday, November 8, 2008 Blessed John Duns Scotus Philippians 4:10-19 Ps 112:1-2, 5-6, 8-9 Luke 16:9-15 V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3 One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men. Page 3

4 CATHOLIC FAITH: All Souls Day is when the Church commemorates and prays for the holy souls in Purgatory, undergoing purification of their sins before entering heaven. All Souls Day is November 2nd, the day after All Saints Day. Prayers: All Souls Day Prayers. Basic Facts About All Souls Day Liturgical Color(s): Type of Holiday: Time of Year: (East) Duration: Symbolizes: Alternate Names: Black, White, or Violet "Commemoration;" In Practice, a Special Category; Ranked With Solemnities One Day November 2 (West), Eve of Pentecost All the faithful departed Commemoration of the Faithful Departed Scriptural References: 2 Maccabees 12:44-45; 1 Corinthians 3:13-15; 2 Timothy 1:16-18; 1 Peter 3:18-20 Introduction All Souls Day follows All Saints Day, and commemorates the faithful departed, those who die in God's faith and friendship. However, Catholics believe that not all those who die in God's grace are immediately ready for the Beatific vision, i.e. the reality and goodness of God and heaven, so they must be purified of "lesser faults," and the temporal effects of sin. The Catholic Church calls this purification of the elect, "purgatory." The Catholic teaching on Purgatory essentially requires belief in two realities: 1. that there will be a purification of believers prior to entering heaven and 2. that the prayers and masses of the faithful in some way benefit those in the state of purification. As to the duration, place, and exact nature of this purification, the Church has no official dogma. Many faithful Catholics, including Pope Benedict XVI, grant that Purgatory may be an existential state as opposed to a temporal place. In other words, Purgatory may be something we experience instantaneously, because it is outside of the confines of created time and space. Many non-catholics, including C.S. Lewis, have believed in Purgatory, and the official dogma of Purgatory is hardly offensive, even if the popular understanding of it has led to confusion. As a more everyday explanation, many liken Purgatory to a place to "clean up" oneself before going into the presence of Almighty God. All Souls is the day to remember, pray for, and offer requiem masses up for these faithful departed in the state of purification. Typically Christians will take this day to offer prayers up on behalf of their departed relatives and friends. Others may remember influential individuals that they never knew personally, such as presidents, musicians, etc. This may be done in the form of the Office of the Dead (Defunctorum officium), i.e. a prayer service offered in memory of departed loved ones. Often this office is prayed on the anniversary (or eve) of the death of a loved one, or on All Souls' Day. There are many customs associated with All Souls Day, and these vary greatly from culture to culture. In Mexico they celebrate All Souls Day as el dia de los muertos, or "the day of the dead." Customs include going to a graveyard to have a picnic, eating skull-shaped candy, and leaving food out for dead relatives. The practice of leaving food out for dead relatives is interesting, but not exactly Catholic Theology. If all of this seems a little morbid, remember that all cultures deal with death in different manners. The Western aversion to anything related to death is not present in other cultures. In the Philippines, they celebrate "Memorial Day" based loosely on All Souls Day. Customs include praying novenas for the holy souls, and ornately decorating relatives' graves. On the eve of All Souls (i.e. the evening of All Saints Day), partiers go door-to-door, requesting gifts and singing a traditional verse representing the liberation of holy souls from purgatory. In Hungary the day is known as Halottak Napja, "the day of the dead," and a common custom is inviting orphans into the family and giving them food, clothes, and toys. In rural Poland, a legend developed that at midnight on All Souls Day a great light shone on the local parish. This light was said to be the holy souls of departed parishioners gathered to pray for their release from Purgatory at the altars of their former earthly parishes. After this, the souls were said to return to scenes from their earthly life and work, visiting homes and other places. As a sign of welcome, Poles leave their windows and doors ajar on the night of All Souls Day. All of these customs show the wide variety of traditions related to All Souls Day. Merciful Father, hear our prayer and console us. As we renew our faith in Your Son, whom You raised from the dead, strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in His resurrection, who lives and reigns with You and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen Page 4 One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men. V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3

5 Karunungan: Bro. Allan Rodriguez (continuation from last week s issue) I want you to know that faith for healing is often times much like braking concrete. We re burdened down with the reality of the sickness or disease. The symptoms are very real, and may even be well established, having been there for quite awhile, and as we begin to stand on the Word of God, sometimes it can seem as if the problem is as hard as concrete, resisting our every swing of the sledge hammer of God s Word. We can grow tired and discouraged, and may even be even tempted to say, Ah, what s the use! This is way too hard for me. And we may even buy into the lie that it must not be God s will for us to be healed. What you may not realize is, just like the concrete, though you may not see any change, it is beginning to crystallize and lose structural integrity from within, and is getting ready to shatter. Every stroke of the hammer brings it closer to the point where eventually it will crumble. This is a fact. The Word of God reveals this truth to us in Jeremiah 23:29, Is not my word like a fire? says the Lord, And like a hammer that breaks the rocks in pieces? We need to come to the place of understanding that the Word of God is all powerful. You cannot separate the Word of God from God. They are one in the same, John 1:14 speaks of this, and the Word became flesh and dwelt among us The Word of God is a fire that purges and melts away all impurities, just as fire purifies precious metal, leaving only that which is treasured. It is also a hammer, that is able to crush even the most resistant, stubborn circumstances, even those that seem so hard that they could never be removed. The Word of God is what it isthe very Word of God! The question is not in the ability of the Word, it is in our perception of it. Years ago I heard a wise man of God speak of phrase that I never forgot, and it is certainly true in light of the above versepersistence breaks down resistance! So go ahead, and take break if you re tired, a praise and worship breaks that is, and get refreshed with His power and might, and the once again, take hold of the sledge hammer of God s healing Word with renewed vigor and strength, and command the problem to leave in Jesus name. Get your healing scriptures back out and stare the problem square in the face and tell it what the Word says concerning your victory. Make it personal, and put your name in those scriptures, knowing He did it all just for you, and would have done it just the same way if you were the only one who would have benefited from His going to the cross. Begin to boldly declare, I m free from the law of sin and death, and I am under the law of liberty in Christ Jesus. I m redeemed from the curse of the law, and no weapon formed against me can or will prosper. I m abloom bought child of the King, Jesus and paid the price for my salvation and for my victory and I will have it. He sent His word and healed me, and I received it, I believe it is mine now. I take it by faith and I m not letting go of it. According to Jesus work at Calvary, and according to the proclamation of the promises that are in the Word. I declare myself a free man. For the Word says that he who the Son sets free is free indeed. So I agree with the Word I m free from the top of my head to the soles of my feet. My organs are free, my heart is free, my blood is free, my mind is free, my back is free, my eyes are free, joints are free my skin is free, my cells are free I M FREE! Devil you get out of my life and take your sickness and disease with you. I m gong on with God and I will walk in the blessing of the Word, and I will fulfill the number of my days, and will do the works that God has ordained for me to do. I walk in love, I walk in the power of the Spirit of God, I am anointed by God to live in victory, and I will have it! Now praise Him for it! Did you know that God is not holding anything back from you that s in the Word? When it comes to His Word, He never says no. In fact, the bible says in 2 Corinthians 1:20, For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. The word amen means so be it. So if you ve been wondering if healing and deliverance are for you, you can finally stop wondering, because He says YES! So come on, let s get back to work. I know it seems so hard, and the task seems so difficult, but by faith, take hold of the sledge hammer of the Word of God with His strength and give it another swing. Who knows, this next swing could just be the one that breaks it all loose! Thursdays: Saturdays: *Every 1st Sunday: Praise and Worship Prayer Intercession.. Bokwang Dong Mass and Healing Holy Mass... Bokwang Dong Bible Sharing... Ansan REGULAR ACTIVITIES Fridays: Sundays: For inquiries, Prayer and Counseling, Mondays: Bible Sharing... Itaewon Fellowship; Praise and please call: Bible Sharing... Incheon Sangmun Worship service... Sis. Irene T. Diones, Coordinator Wednesdays: Sokye Sungdong Social Welfare Office: Prayer Intercession... Itaewon Myonmok Dong Majangdong Cellphone: Songsu Dong One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men. V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3 Page 5

6 LIKHAAN ISANG PANALANGIN Michael B. Balba Sa muling pagsapit Araw ng mga patay, Pagpatak ng luha hindi napigilan, Ang pangungulila lubhang naramdaman, Pagkat hinahanap ang mahal kong tatay. Halos dal'wang taon na siyang nawala, Ngunit lagi siya sa aking gunita, Ang kadakilaan ng tatay kong mutya, Laging nakaukit sa puso at diwa. Sa bawat sandali tanging hinahangad, Ang mahal kong tatay muli kong mayakap, Nais ipadama sa ama kong liyag, Akong kanyang bunso nangungulilang ganap. Alam ko kahit ano pa ang aking gawin, Hindi na babalik si tatay sa amin, Upang mabatid n'ya siya'y ginigiliw, Aking iaalay isang panalangin. Taos pusong alay isang panalangin, Panalanging handog sa ama kong giliw, Sa Poong Lumikha ang lagi kong hiling, Si tatay sa langit kanyang kalingain. Muli pa nating pagnilayan Alaala ng mga mahal nating lumisan Minsan pa nating ibalik sa ating isipan Kabutihang nagawa ng mahal natin sa buhay Ngunit ito y alala na lang ba? Mga pumanaw tuluyang nakalimutan na Dahil sa mundong ito y TODOS LOS SANTOS Elmer &Alfred tayo y naging abala Sa mga bagay na tila walang halaga Salamat sa araw na laan sa mga pumanaw Doo y muli tayong magbabalik tanaw Sa kanilang adhikain at tanaw Noong sila y nabubuhay pa MARAMING SALAMAT PO! Amie Sison Damang dama ko ang isang kaligayahan Ng malaman ko ang isang katotohanan At nagbigay sa akin ng isang kaligayahan Para linisin ang sinira kong pangalan. Noon pa itinago ang sakit sa kalooban Nagtiis ako at walang nakaalam Ikinahihiya ko ang isang kaduwagan Sa mga panglalait na ako lang ang nakakaalam. At patuloy ang paglipas ng panahon Natatakot harapin ang isang hamon Kaya nga ang kapit ko sa Poon Sadyang matatag sa bawat kahapon. Totoong makapangyarihan ang Poong mahal Di ako iniwan sa sandaling ako'y napapagal Sa kahinaan, sandata ang tanging dasal Kaya sa kanya lamang ako sumasandal. Eksaktong hiling na iyong narinig Katotohanan ang dapat siyang manaig Pinaramdam mo ang tunay na pag-ibig Para sa tulad kong may pananalig. Sa sandali na ako ay isang plastik Ginigising po ako sa iyong pagtapik Nanghihina ako at sayo'y nasasabik Tanging sa iyo lamang ako babalik. Taos puso ang aking pasasalamat Pinaubaya mo ang nararapat Kalinisan ng puso ang tanging katapat At ikaw na ang bahala sa lahat. Sa puntod nila y ating ipagmalaki Ating tagumpay sa kabila ng pighati Di man sila kapiling aking pakiwari Saan man naroon sila y nakangiti Bilang pag-alaala ng sila y nabubuhay Isang panalangin tangi naming alay Bilang pasasalamat naming nabubuhay Dahil sa inyo y kami y nagtagumpay Page 6 One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3

7 SANAYSAY atbp. Pinoy by heart By Bevi Tamargo Today is just another busy day as usual. There were a lot of phone calls in the morning, but everything seems to have quieted down for a while. It s a good way for me to relax and brush up on my Korean studies. A girl called me yesterday and complained about how the stewardesses in PAL were unprofessional coz according to her, they kept joking around in tagalog despite the fact that there were other foreigners around. She spoke in perfect English and had an american accent which seemed kind of forced to me. I didn t quite understand her complaint. Because to mind, there was nothing unprofessional about speaking in our native tongue. I once knew a girl like her. She was the first person I got to know in Korea. Back in the Philippines, she taught English at Brent International School. She got married to a Korean, and now, she s teaching English here. Like the girl I spoke with on the phone, she had perfect English. And what s weird is that when I m talking to SIYA LAMANG Amie Sison Natandaan ko pa na ang unang sanaysay na sinulat ko na nailabas dito sa sambayanan ay tungkol sa aking pananampalataya. Ngayon, ibabahagi ko isang napakalaking pagsubok sa akin ng Diyos. Soju, beer,drugs, at iba pa. Minsan naisip ko kung bakit ito ginagawa ng ibang tao kung sila ay may mga problema. Sa lahat ng problemang napagdaan ko, siya lamang ang tanging inaasahan ko na tutulong sa akin. Ngunit minsan kung kakausapin mo siya di ba't mas maganda kung may kasama ka. Sa panahong iyon hinanap ko ang mga taong makakaunawa sa akin. Nabibigyan ako ng lakas ng loob sa halip na panghuhusga. Hinanap ko ang kanilang mga kamay na mahahawakan ko at kahit paano ay mabigyan ako ng init sa nanlalamig kong kalooban. Hinahanap ko ang kanilang mga payo na tutulong na magliwanag ang aking gagawing hakbang. Hinanap ko ang kanilang pagkatao na her, she doesn t seem to want to speak Filipino, just English. I m fine with English. In fact, I teach English too, and I always use it when talking to other foreigners. But to talk to a fellow pinoy in English? To me, that seems a little strange. I would rather speak in Filipino to another Filipino. It s just more natural that way. I think although people like these are pinoys by citizenship (or not, if they had already acquired Korean nationality), they are not pinoys by heart. In fact, they are actually anti- Filipino. When I first got to Korea, I had a need to express my individuality. I regretted that I was not able to bring native Filipino accessories, that show the uniqueness of my culture. Back home, expressing one s unique culture didn t matter much. Because we all shared the same culture. But here, where a lot of different people merge and congregate, I found the need to express myself individually. So if I wore a native bracelet, or bag, I knew people would notice it and it would differentiate me. They would then ask about where it came from, and I could share our beautiful culture to them. makakatulong sa akin upang manalangin sa Diyos. Wala ng hihigit pang sakit ang marinig mo ang isang panghuhusga sayo ng harapan. Ang pag akusa ng alam mo naman sa sarili mo na ang lahat ay isang kasinungalingan. Lalo na kung nadadamay ang pamilya. Noong mga panahong iyo, doon lang ako nawalan ng lakas mabuhay. Parang hindi ko na kayang humakbang papunta sa aking pupuntahan. Nanghihina na ako. At parang nawawalan na ako ng pag-asang mabuhay. At kung sakali man na hindi maihahayag ang isang katotohanan na makapaglilinis ng pangalan ko na inapakan nila ng mahigit dalawang taon, ay nanaisin ko na lang tumakas sa problemang iyon. Noong panahong iyon, halos siya lamang ang iniisip ko. Walang tigil ang pag darasal ko sa kanya. At pagkatapos kong magtrabaho, halos takbuhin ko na ang lugar kung saan kami nagi-intercede sa prayer partners. Marami akong natutunan noong nakasama ko sila. Masarap palang umiyak kung may nakikinig. Masarap palang humiling sa But some people are not like that. Some people are ashamed to be Filipinos. They think that speaking in Filipino is not professional. That was really weird, because when we talked on the phone the entire conversation was in English, which I think was ridiculous since we were both Filipino. This to me is hypocrisy. My first boyfriend was like that. They spoke only English at home. So, whenever he talked in tagalong, he would have an american accent. Again, it was just ridiculous since, he didn t grow up in America, and in fact he grew up in the Philippines. There are many people like that back home. We refer to them as sosi. People who are trying hard to cut off the Filipino in them. Those who are proud because they have Spanish or American, or German or whatever blood. Even if it s just, say,.00001%. I guess people like that will always exist. But as for me, I still long for my native bracelet. And I m proud to be pinoy. Diyos kung may kasama sa pagdarasal. Sa pagkakaton na isinuko ko na ang lahat. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal. Parang hinipo niya ako at sinabi niyang tutulungan niya ako. Parang kausap ko lamang siya. Sa tulong nila Nanay Letty, Sr.Rose, Sr.Arvie. at Sr.Wendy sa pananalangin kay Yahweh nagkaroon ako ng pag asa. Ngayon ko lamang naranasan iyon. Kinabukasan, habang hawak ko ang panyo na sinasabi nilang makapangyarihan. Nagkaroon nga ng isang kaliwanagan, nabuksan ang isang panghuhugsa ng isang taong pinagpalit ako sa milyong milyong won. Napahiya ang mga taong halos durugin ang pagkato ko. Ngayon sila na ang nawalan ng dignidad. Walang hanggang pasasalamat ko sa kaniya. Ngayon, alam ko na kahit saan ako pumunta at kahit anumang problemang darating sa akin kailanman ay hindi ko dadaanin sa soju, beer, o drugs. Bagkus haharapin ko ito kasama si Yahweh ang Amang Makapangyarihan sa lahat! Siya lamang at wala ng iba! V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3 One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men. Page 7

8 ULAT KOMUNIDAD MGA LIBRENG KONSULTA AT GAMOT Doty Hospital 42-5 Eung-am-dong, Unpyeong-gu, Seoul , tel. no. (02) Joseph Clinic Yeungdongpo-dong, Yeung dongpo-gu, Seoul , Mon.-Fri. 1pm-9pm, Tel. No.(02) Raphael Clinic - inside Tong Song High School, every Sun., 2-6 pm. National Medical Center Dongdaemun Tel. No to 7063 Seoul Medical Center Gangnam Tel. No MIRIAM COUNSELING CENTER For Migrant Women Dongsoong Dong Chongrogu Seoul near Maronnier Park. Tel #(02) kcwc21@jinbo.net (KCWC) Office hours: Mon-Fri. 11 am-5 pm Sat. day off Sun. 3 pm-6 pm Activities: Emotional/spiritual counseling Woman s rights and labor issues Korean language/culture study (men and women are welcome). MIGRANT CENTERS Guri Pastoral Center Ansan Galilea Center Suwon Emmaus Center Friends Without Borders Counseling Office /5 Gasan, Song-uri International Community Uijungbu, Nokyangdong Migrant Center Masok Chonmasan Migrant Center Bomun, Seoul Foreign Workers Labor Counseling Office / MGA IMPORTANTENG PAALAALA Mga kailangang dokumento sa paga-asikaso ng mga reklamo tungkol sa sahod: 1. Pay Slip or any other proof of payment of salary 2. Daily Time Record (DTR) if available, or self-made record of daily work attendance specifying Regular Working hours, Overtime, and Night Differential. 3. Labor Contract 4. Bank Book/ Passbook 5. Alien Card and Passport IMPORTANTENG PAALA-ALA SA MGA BAGONG DATING SA KOREA Para sa lahat ng mga bagong dating na mga manggagawa, lalong lalo na sa mga kabilang sa Employment Permit System (EPS): a.) Tungkol sa Alien Card Registration - nasa dayuhan o sa manggagawa ang responsibilidad ng pagkuha o pagpaparehistro ng Alien Card, at hindi sa employer. b.) Kailangan na magparehistro kayo sa loob ng tatlong buwan (3 months) mula sa inyong pagdating dito sa Korea. 2. Para sa lahat ng manggagawa na kabilang sa Employment Permit System (EPS): a.) Kayo ay legal na makakapagtrabaho sa loob ng tatlong taon. b.) Sa lahat ng mga bagong lipat o nagpa-transfer: kung ang visa ng isang manggagawa ay na-expire na dahil hindi siya nakahanap ng trabaho o employer na magre-rehistro sa kanya, kailangang pumunta o mag-report sa Immigration Office para kayo ay ma-rehistro. SA LAHAT NG MAY E-9 VISA PARA PO SA LAHAT NA MAY E-9 VISA, MAY TATLO PONG TANGING DAHILAN UPANG PAYAGAN KAYONG MAKALIPAT NG KUMPANYA. ITO PO AY ; 1. KAYO AY DALAWANG BUWANG HINDI PINAPASAHOD 2. KAYO AY PISIKAL AT VERBAL NA SINASAKTAN, o di kaya y 3. BANKRUPT O LUGI ANG KUMPANYA PAANO MAG CLAIM NG SEVERANCE PAY Para sa mga EPS na nakatapos ng isang taong kontrata, pumunta lamang sa Center at mag file ng application. Ito po ay para sa mga umalis na sa kanilang mga pagawaan. Dalhin ang mga sumusunod: Passport, Alien Registration Card, at Libreta/Bank Book. Ipapadala ng Center ang inyong application sa Insurance Company. Maghintay ng 3 linggo hanggang 1 buwan para sa resulta. Ang pera ay ipapadala sa inyong Libreta/Bank Book. Paki-check lamang ito pagkatapos ng naturang panahon sa mismong opisina. Kailangang alam ninyo ang Company Identification Number. Kung wala ito hindi ninyo makukuha ang inyong severance pay. KAILANGAN SA PAGPAPABINYAG 1) Birth certificate ng batang bibinyagan 2) 2X2 ID pictures (2 pcs) 3) Application form ipasa ito sa Catholic Center isang linggo bago dumating ang takdang araw ng binyag. Katekismo sa binyag na ginaganap tuwing ika-10 ng umaga, araw ng linggo (mismong araw ng binyag). Tanging ang mga pangalan ng mga nakadalo ng katekismo ang mailalagay sa Baptismal Certificate. Ang bilang ng mga ninong at ninang ay hindi dapat lalabis sa dalawampu. Ang lahat ay pinakikiusapang isaisip ang angkop na pananamit para sa okasyon. PANAWAGAN PARA SA MGA NAGPAPABINYAG Tinatawagan ang pansin ng lahat ng mga di pa nakakakuha ng Baptismal Certificates ng kanilang mga anak. Maaari na ninyong kunin ang mga ito sa Catholic Center tuwing linggo sa ganap na alas 9:00 ng umaga hanggang ika 12:00 ng tanghali, at sa ganap na ika 4:00 hanggang ika 5:00 ng hapon. Maliban po lamang sa tuwing ikadalawang linggo. Ng bawat buwan. Makipagugnayan po kay Rebeck Beltran ( ) o kay Edison Pinlac: ( ) o sa kahit na sinong miyembro ng Lay Ministers. FILAKOR Announcement Iniimbitahan ang mga Filipinang may asawang Korean na maging miyembre ng FILKOR-Mirriam Center. Ito ay samahan ng mga Filipinang may asawang Koreano. Sila ay nagpupulong tuwing huling lingo ng buwan sa Columban Mission House (Subway Line 4, Exit 4, Sungshin Women s University Station. Page 8 One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men. V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3

9 11th Basketball Conference Magic Four Mindoro (W) 1 (L) 1 Ilocano (W) 2 (L) 0 Ilonggo (W) 1 (L) 1 Pangasinan (W) 0 (L) 2 Game results October 26 I. Pangasinan (L) vs. Ilonggo (W) #10 Montero #1 Servania II. Ilocano (W) vs. Mindoro (L) #10 Camat #23 Reyes Game Schedule for November 2 I. Ilonggo vs. Ilocano II. Pangasinan vs. Mindoro November 9 Championship Game 1st Game for 2nd runner-up 2nd Game for Championship Note: After the Game, will be the Awarding November 16 Friendship Game HFCC vs. CFCC November 2, 2008 November 16, 2008 November 23, 2008 November 30, 2008 November 30, Dec 7,14,21 December 14, 2008 December 15, 2008 January 2009 SCHEDULE OF ACTIVITIES Living Rosary and Mass for the Souls Evaluation of Education/ Formation Programs Christ the King Celebration (Procession inside the Church) Advent Recollection Kumpisalang Bayan Christmas Party Start of Simbang Gabi Kumpilang Bayan KAILANGAN SA PAGPAPAKASAL 1) Birth Certificate ng mga ikakasal 2) Status of singleness from Census (notarized) 3) Parents consent as proof of singleness (notarized) 4) Baptismal Certificate for marriage purposes 5) Confirmation Certificate for marriage purposes 6) Passport (xerox copy) Pre-Cana seminar na gaganapin bago ang takdang araw ng kasal. Makipag-ugnayan po lamang sa Catholic Center para sa schedule. Note: First game will start at 6:00 p.m. Para sa mga gustong maging kasapi ng AFREKOR (Ass. of Filipino Referee in Korea) At sa mga nangangailangan ng Referee para sa kanilang palaro ng basketball ay makipaugnayan lang kay Lakay # ANG PAG-IRIBANG BIKOLNON KOREA 1st prize # ABET 2nd prize # ALDRIN 3rd prize # GIL 10 CONSOLATION PRIZES 1) # K.C. 2) # CAROL 3) # ARIEL M. 4) # NELSON 5) # DEXTER 6) # JOHNEL 7) # RERDI 8) # LUCY 9) # LECEL 10) # JOEY SA MGA ORGANISASYON AT MGA INDIVIDUAL NA SUMUPORTA NG AM- ING FUNDRAISING MARAMING -MARAMING SALAMAT PO SA INYONG LAHAT ASSESSMENT OF EDUCATION PROGRAMS/TRAININGS Lahat ng mga miyembro ng Council at Committee Heads ay inaasahang dumalo sa gaganaping assessment ng education programs at trainings sa November 16, 2008, 4:00pm sa Catholic Center. V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3 One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men. Page 9

10 ADVERTISEMENT Pages Destinatio n AIR & SEA CARGO SGEC Lic.No.: Jumb o Regula r Manila W W Outside Metro Manila W W Off-Shore Island & W W Visayas Mindanao W W Seoul Office Pusan Office Yongsan-2-Dong supergem_expresscargo@yahoo.com 315/3flr.World Town Bldg.Texas Ave. seoulboy_tisoy@yahoo.com Choryang-Dong Busan Gen.Manager: : Mark ( Tisoy ) Dan = Cp.No.:.: / Eugie = We accept LCL from other Cargo Loading day: Thursday 4X a month Free box delivery & pick-up anytime & anywhere Sa Lahat Po Ng Nais Maging Ahente Ng Super Gem Cargo Tumawag Lang Po Kay Tisoy PHILTRUST TRAVEL CENTER Now offering PROMO FARES for Roundtrip Fares from W140, ,000 (exclusive of tax) Roundtrip Tickets to the PHILIPPINES Handles tickets for Canada, USA, Hongkong, China, and other Asian Countries Call Us Now: Tel. No. 02) Fax No. 02) Mobile No / Address: philtrust_korea@yahoo.com Office Address: 36-39, 4th floor, Itaewondong Yongsan-ku, Seoul, South Korea (near the Philippine Embassy) Send your Money to LANDBANK OF THE PHILIPPINES Thru KRW 12,000 for remittances up to USD 1, This service is available through all branches of Shinhan Bank. Branches open on Sundays: Wongokdong FX Center Wongokdong Danwon-gu Ansan-si Gyeonggi-do Ulchiro 5-Ga Branch Ulchiro-5Ga Jung-gu, Seoul 10 a.m. to 4:00 p.m. 10 a.m. to 4:30 p.m. For cheaper fund transfers, ask your beneficiaries to get the free LBP OFW Cash Card from any Landbank Branch in the Philippines. Only one (1) ID required. Transfer of funds from one card to another can be done via SMS (text messaging). For inquiries: Please lbptokyo@yahoo.com Or call: (02) c/o Ms. Dinah A. Magat

11 M Y PA SALU B O N G C A R G O Door to door delivery service from Korea to the Philippines Precy Niebres General Manager Address: Songbuk-gu, Bomun 3-Ga, South Korea Telefax:: (02) ; Cel Phone: mp_pasalubong@yahoo.com Philippine Address: 806 A. Bonifacio St., Balintawak, QC Contact Person: Lala (02) Office Hours: Monday-Friday 9:00-5:00 FREE PICK-UP & DELIVERY: Anytime, Anywhere from Monday to Sunday DESTINATION REGULAR JUMBO QUICK DELIVERY Metro Manila W80,000 W95,000 7 days Luzon A W90,000 W105, days Luzon B W95,000 W115, days Off-shore Islands/ W110,000 W140, days Visayas Mindanao W115,000 W140, days Sa mga nagnanais na madagdagan ang kita, ang MYPASALUBONG door to door po ay naghahanap ng mga interesadong maging ahente. Tumawag po lamang sa aming opisina. Office Address: Chongro Hyehwa Dong, 7/F Bldg., Seoul, Korea We are open from Mon Fri 9:00 am to 4:00 pm Sunday from 9:00am to 5:00 pm For more information please call: Tel. No. (02) You can remit thru online remittance to any of the following bank accounts of epadala Mo in Korea: Post Office ( ) Woori Bank ( ) Choheung Bank ( ) Kookmin Bank ( ) Hana Bank ( ) Service Charge is only 8,000 won and FREE SERVICE CHARGE for new remitters with valid passport and Alien Card!!! Everyone s a Winner at Onfino Online! VISIT, REGISTER, PARTICIPATE and WIN!! Onfino Online is specially created for Filipinos because we care!!! Occasional promos stake so keep posted! for more information please call or text : CP # Fax No Add: onfinoweb@onfill.com, onfinoadmin@gmail.com Or visit RAKSO TRAVEL COMPANY, LTD 304 Sin-a Bldg., 39-I Seosomun-dong, Jung-gu, Seoul, Korea Office Hours: 10:00 AM 6:00 PM ( Mon Fri) We offer the CHEAPEST AIR TICKETS to the Philippines! V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3 Page 11

12 Philippine/World News Filipinos paying for RP s migration policies MANILA, Philippines - Despite being frequently cited as a model for migration policies, the Philippine government is making its people pay for its policy of sending more and more Filipino workers abroad in order to keep the economy afloat, a civil society group said. Filipino society is paying a steep price for the massive exodus of its members," said Fr. Fabio Baggio of the Scalabrini Migration Center in his paper presented during the recently concluded Global Forum on Migration and Development (GFMD) at the Philippine International Cultural Center in Manila. Titled Enhancing Benefits and Reducing Costs," the paper said that brain drain or the transfer of knowledge, technology and resources may cause salutary effects on the growth of countries like the Philippines. The Philippines appeared to have produced little effort in this important area," he said. Thus, he said that the Philippine government s enthusiasm for the increased deployment of more highly skilled and professional migrants should be reviewed in the light of the political consequences of the brain drain and professional exodus." Moreover, he said the Philippine government s reliance on migrants remittances has progressively taken the appearance of a real economic dependence. He also said that the economic benefits driven by Filipino migrants remittances cannot be denied both at the macro and micro levels. At the macroeconomic level, for the last years the surge in remittances has been boosting the Philippine peso, easing the foreign debt burden and taming national inflation," he said. In 2007, OFWs remitted about US$14.4 billion or more than P215 billion through legal channels, constituting 9.2 percent of the total Gross National Product (GNP). Nevertheless, while the substantial role remittances play in increasing the Philippines GNP should be recognized, little empirical evidence has been produced on how migrants money transfers have significantly improved the domestic economy," he said. On the other hand, he said the families of Filipino migrants appear to benefit from foreign remittances on the microeconomic level. Economic disparity However, he also said that while the bulk of migrant remittances appear to produce positive effects at the national and the family level, the results at the local community level are not well-established. Baggio said he believes that overseas remittances are likely to contribute to a widening of the economic disparities across regions." While remittances serve to enhance family incomes, the extent to which they represent a net increase" has not been clearly assessed. He said that empirical data show that families of migrants tend to rely on remittances alone, reducing progressively their work effort. The extended separation of family members (also) affects marital and parental relationships and constitutes a threat to the stability of the family unit," he said. The Commission for Filipinos Overseas estimated that 8,726,520 Filipino nationals were living overseas as of December According to data from the Philippine Overseas Employment Administration (POEA), 1,073,402 Filipinos migrated abroad as regular migrant workers in 2007, a slight increase from the 1,062,567 deployed in With these figures, the Philippines is among the countries with the biggest number of migrants, the others being India, Mexico, Morocco, Pakistan, Egypt, Turkey, Lebanon, Bangladesh, Jordan and Sri Lanka. In 2005, migrants around the world was estimated by the International Organization for Migration (IOM) at 191 million, of which about 40 million were illegals.". A continuing global reliance on worker deployment In the 2nd GFMD, delegates from about 163 countries, including 18 foreign officials of ministerial level, discussed ways of protecting and empowering migrants for development." Next year s GFMD will be held in Greece, with the integration of migration policies in development plans as the central theme. Greek Deputy Minister of Interior Athanassios Nakos, who attended the 2nd GFMD in Manila, said: We aim at ensuring the thematic continuity of the forum, but also at tackling new issues that constitute today s challenges in the migration and development field," in his speech during the closing ceremonies of the GFMD government days. International migration needs to be an integral part of the development agenda, as well as part of national, regional, and international development strategies," said Nakos. Moreover, he said that Greece aims to maximize the benefits from international migration and minimize its impacts. We should work so that migration becomes a choice instead of a necessity," he said. He also said that there is an increasing interdependence of all countries, whether countries of origin, of transit or of destination in migration. Interdependence is the key issue that we need to take into account in conceiving, adopting and implementing our migration policies at all levels," he said. Now a migrant-receiving country Meanwhile, since Greece became a migrant-receiving country from being a migrant-sending country, Nakos said it has a lot of ideas to share with the world. Migration, in Greece, cannot any more be considered as a temporary phenomenon. Our policy is constantly reviewed and adopted to the evolving situation," he said. However, he recognized the fact that even their country is having problems regarding the phenomenon. Our migration policy at an orderly migration, with due respect to the rights of individuals, the migrants themselves, and their integration in our society," he said. On the other hand, he said that aside from their own ideas, they will be sure to include the inputs of the Manila GFMD. We will take back home a valuable trove of ideas and best practices presented by all of you," he told the delegates during his speech. - GMANews.TV Page 12 One community living up the Gospel through the service of the Lord and our fellow men V OLU ME 1 3 ISS UE 4 3

#h Embassy of the Republic of the Phitippines

#h Embassy of the Republic of the Phitippines #h Embassy of the Republic of the Phitippines " trfl Pasuguan ng Republika ng Pilipinas ^ Islamabado Pakistan W, Mga Paglilinaw ng Embahada Tungkol Sa NOC Sa gitna ng mainit na talakayan ng ilan nating

More information

Third Quarter 2018 Social Weather Survey: 84% are satisfied with the way democracy works; 59% always prefer democracy to any other kind of government

Third Quarter 2018 Social Weather Survey: 84% are satisfied with the way democracy works; 59% always prefer democracy to any other kind of government 04 October 2018, page 1 of 7 52 Malingap St., Sikatuna Village, Quezon City Website: www.sws.org.ph Tel: 924-4456, 924-4465 Fax: 920-2181 Third Quarter 2018 Social Weather Survey: 84% are satisfied with

More information

SALAYSAY. Migrante Europe Statement Latest European Union rules on undocumented inhumane

SALAYSAY. Migrante Europe Statement Latest European Union rules on undocumented inhumane Migrante Europe Statement Latest European Union rules on undocumented inhumane Migrante Europe expresses deep concern over the latest EU rules on expelling visa-overstayers which were approved by by 27

More information

June 2006 Social Weather Survey: NO VOTE IN CHA-CHA PLEBISCITE RISES TO 67%; ONLY 6.8% HAVE SIGNED AN INITIATIVE-PETITION

June 2006 Social Weather Survey: NO VOTE IN CHA-CHA PLEBISCITE RISES TO 67%; ONLY 6.8% HAVE SIGNED AN INITIATIVE-PETITION Page 1 of 5 June 2006 Social Weather Survey: NO VOTE IN CHA-CHA PLEBISCITE RISES TO 67%; ONLY 6.8% HAVE SIGNED AN INITIATIVE-PETITION Mahar Mangahas Social Weather Stations The Social Weather Survey of

More information

MINISTRY TO MIGRANTS AND THEIR FAMILIES DIOCESE OF ALAMINOS

MINISTRY TO MIGRANTS AND THEIR FAMILIES DIOCESE OF ALAMINOS MINISTRY TO MIGRANTS AND THEIR FAMILIES DIOCESE OF ALAMINOS Sons and Daughters of OFWs (SDO) Formation Program SDO COUNCIL OF ANIMATORS MEETING 20 October 2006 / 8 12 / Alaminos City, Pangasinan AGENDA

More information

Meanings of Peace among the Tri-People of Jolo, Sulu. by Janice A. Jalali & Judith M. de Guzman. 48 Meaning Making in Mindanao

Meanings of Peace among the Tri-People of Jolo, Sulu. by Janice A. Jalali & Judith M. de Guzman. 48 Meaning Making in Mindanao Meanings of Peace among the Tri-People of Jolo, Sulu by Janice A. Jalali & Judith M. de Guzman 48 Meaning Making in Mindanao What is the meaning of peace for the different groups in Jolo, Sulu? In this

More information

SALAYSAY. In Need of Highly Skilled Workers

SALAYSAY. In Need of Highly Skilled Workers In Need of Highly Skilled Workers The European Commission has adopted a directive in welcoming the so called "highly skilled workers". This directive will, however, enter into force in the EU territory

More information

Mr. Aquino s SONA, like that of any head of state, is mostly propaganda.

Mr. Aquino s SONA, like that of any head of state, is mostly propaganda. AS expected, President Noynoy Aquino painted a rosy picture of the native country in his 90-minute State of the Nation Address (SONA) before Congress and the Filipino people last Monday. Mr. Aquino s SONA,

More information

What Filipinos Say About Pres. Rodrigo Duterte s Drug War

What Filipinos Say About Pres. Rodrigo Duterte s Drug War What Filipinos Say About Pres. Rodrigo Duterte s Drug War Social Weather Stations, th SWS Kapihan SWS Knowledge Center, October, 1 Presentation Outline Background on the anti-illegal drug campaign Results

More information

Pope Francis: World Day of Peace Message, 2018

Pope Francis: World Day of Peace Message, 2018 Pope Francis: World Day of Peace Message, 2018 Pope Francis opens his 2018 World Day of Peace Message (released in November, 2017) with a prayer for peace for all people, and especially for who those who

More information

17 Countries with the Largest International Migrant Populations (not in order)

17 Countries with the Largest International Migrant Populations (not in order) 17 Countries with the Largest International Migrant Populations (not in order) 1. A leading migrant destination country, Ukraine has over 5.2 million international migrants out of a total population of

More information

I REGISTRATION PHASE

I REGISTRATION PHASE PDL RIGHT-TO-VOTE MONITORING TOOL DETAINEE-LEVEL CHECKLIST Instruction for PDL Questionnaire 1. Ask the respondent Detainee if he/she has registered on-site or off-site./tanungin ang bilanggo kung siya

More information

THERE are certain provisions in a Constitution whereby the less they are applied or used, the better for the country.

THERE are certain provisions in a Constitution whereby the less they are applied or used, the better for the country. THERE are certain provisions in a Constitution whereby the less they are applied or used, the better for the country. The impeachment provision is an example. I said it is better if the impeachment provision

More information

Post-election forecast in Manila. Written by MANUEL L. CABALLERO Thursday, 07 April :14. Vice presidential candidate Sen. Bongbong Marcos.

Post-election forecast in Manila. Written by MANUEL L. CABALLERO Thursday, 07 April :14. Vice presidential candidate Sen. Bongbong Marcos. Vice presidential candidate Sen. Bongbong Marcos. 1 / 8 THE late editor and publisher of this newspaper, Bert Pelayo, used to tell us that one mark of a good opinion-maker or columnist is his or her ability

More information

The Messenger. National Migration Week 2013 To Be Celebrated January 6-12

The Messenger. National Migration Week 2013 To Be Celebrated January 6-12 The Messenger Fall-Winter 2012-2013 National Migration Week 2013 To Be Celebrated January 6-12 We Are Strangers No Longer: Our Journey of Hope Continues Will launch postcard campaign for comprehensive

More information

EU Pasisinayaan ang Blue Card upang Mahimok ang mga Highly-Qualified Foreign Workers

EU Pasisinayaan ang Blue Card upang Mahimok ang mga Highly-Qualified Foreign Workers With compliments of Angel Locsin Pasisikatin ng DOS! Filipino Violinist achieves Music Degree PAHINA 20 PAHINA 12 AKO ay Pilipino Nag-uugnay sa mga Pilipino sa Europa EUR 1,00, GBP $ 0,7, CHF Fr. 1,50,

More information

Share the Journey. Your guide to organising a walk around the world

Share the Journey. Your guide to organising a walk around the world More people than ever before are fleeing war, persecution, natural disaster and poverty. It s time for the world to step up... Share the Journey Your guide to organising a walk around the world Pope Francis

More information

Vol. XXII No. 1 NOVEMBER - DECEMBER PHP THE COMPLEX QUESTION OF MARITIME EDUCATION

Vol. XXII No. 1 NOVEMBER - DECEMBER PHP THE COMPLEX QUESTION OF MARITIME EDUCATION Page NOVEMBER Seafarers' - DECEMBER remittances 2016 up 1.9 % in first half TINIG of NG 2016 MARINO32 1 Vol. XXII No. 1 NOVEMBER - DECEMBER 2016 http://www.unitedfilipinoseafarers.com.ph PHP 25.00 THE

More information

10:14. #HowWillTheyHear 10 MINUTES 14 DAYS

10:14. #HowWillTheyHear 10 MINUTES 14 DAYS 10:14 10 MINUTES 14 DAYS #HowWillTheyHear How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone

More information

Remarks on Immigration Policy

Remarks on Immigration Policy Remarks on Immigration Policy The Most Rev. José H. Gomez Archbishop of Los Angeles Knights of Columbus Supreme Council Annual Meeting Denver, Colorado August 3, 2011 I am grateful to our Supreme Knight,

More information

CODAL COMMITTEE FOR THE DEFENSE OF LAWYERS

CODAL COMMITTEE FOR THE DEFENSE OF LAWYERS COMMITTEE FOR THE DEFENSE OF LAWYERS 4 th F KAIJA Bldg. 7836 Makati Ave. cor. Valdez St., Makati City, Philippines Mobile No.: 09209509406 E-mail Address: lawcodal@gmail.com CONVENORS Lawyers: Atty. Florisa

More information

LODGE MEETING OPENING CEREMONY Revised 10/13/2015

LODGE MEETING OPENING CEREMONY Revised 10/13/2015 LODGE MEETING OPENING CEREMONY Revised 10/13/2015 GOVERNOR (gives one rap): Under authority granted by the Supreme Lodge, Lodge No. of the Loyal Order of Moose will come to order. Officers will assume

More information

V. MIGRATION V.1. SPATIAL DISTRIBUTION AND INTERNAL MIGRATION

V. MIGRATION V.1. SPATIAL DISTRIBUTION AND INTERNAL MIGRATION V. MIGRATION Migration has occurred throughout human history, but it has been increasing over the past decades, with changes in its size, direction and complexity both within and between countries. When

More information

2013 Congress Annual Session Classes List (by number)

2013 Congress Annual Session Classes List (by number) 2013 Congress Annual Session Classes List (by number) Course Number Course Name Time 0001 Emergency Disaster Training - Part 1 0002 Faith and Health 10:00 am 0003 Spouseless Christianity 10:00 am 0004

More information

SUPREME COURT FIRST DIVISION

SUPREME COURT FIRST DIVISION SUPREME COURT FIRST DIVISION RAFAEL GELOS, Petitioner, -versus- G.R. No. 86186 May 8, 1992 THE HONORABLE COURT OF APPEALS and ERNESTO ALZONA, Respondents. x---------------------------------------------------x

More information

Rev. John M. Bauer Pastor, The Basilica of Saint Mary

Rev. John M. Bauer Pastor, The Basilica of Saint Mary Dear Friends: Once again I am pleased to present to you our year in review report. During this Year of Mercy our parishioners have demonstrated amazing compassion and commitment. The individuals impacted

More information

Church Service Packet

Church Service Packet Church Service Packet Contents Bulletin Announcements.... 1 Syrian Fact Sheet..3 Litany....4 Affirmations.... 5 Suggested Scripture Readings.6 Take Action 7 Additional Resources....8 Dear Church Leaders,

More information

WELCOMING REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS

WELCOMING REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS WELCOMING REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS WHO ARE REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS? There are plenty of headlines in the newspapers - plenty of opinions expressed on the street - but who, in fact, are refugees

More information

The 2018 SWS Survey Review

The 2018 SWS Survey Review The 2018 SWS Survey Review Mahar Mangahas 29 January 2018 9:00 AM, TPIC-Bancom Room 3/F Asian Institute of Management, Makati City Surveys in this Review Dates Coverage Sample size Population Mar 25-28

More information

Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time Domestic Helpers: DUBAI (UAE)

Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time Domestic Helpers: DUBAI (UAE) Gabay sa Pangingibang Bansa Para sa mga First-Time Domestic Helpers: DUBAI (UAE) Gabay Sa Pangingibang Bansa Para Sa Mga First-Time Domestic Helpers (DUBAI UAE) Mga Manunulat: Andrea Bianca Gamboa de Vera,

More information

Language, employment, and settlement: Temporary meat workers in Australia 1

Language, employment, and settlement: Temporary meat workers in Australia 1 DE GRUYTER MOUTON DOI 10.1515/multi-2014-0003 Multilingua 2014; 33(1 2): 35 59 Ingrid Piller and Loy Lising Language, employment, and settlement: Temporary meat workers in Australia 1 Abstract: Australia

More information

Peace Board of Directors

Peace Board of Directors Peace Lutheran Church and School Peace Board of Directors Policy Handbook 18 March 2014 1 1. INTRODUCTION... 3 1.1. Purpose... 3 1.2. Congregational Structure... 3 2. VISION AND MISSION... 4 2.1. Vision...

More information

A Word from the Director. Standing for the Vulnerable: Welcome Team

A Word from the Director. Standing for the Vulnerable: Welcome Team A Word from the Director "The holidays have changed for me since I met my first refugee in 2007. The more I have built friendships with and served those fleeing war and persecution, the more Thanksgiving

More information

THE DOVE. From the Pastor THIS MONTH. Council Meeting July 7. Child Care Meeting July 17, 7:00 pm. Dear Christ Ascension,

THE DOVE. From the Pastor THIS MONTH. Council Meeting July 7. Child Care Meeting July 17, 7:00 pm. Dear Christ Ascension, THE DOVE From the Pastor In the summer of 2019, the ELCA will meet in Churchwide Assembly to discuss, deliberate, and vote on our 13 th Social Statement. This one on Women and Justice. In anticipation

More information

PASSPORTING (RENEWAL) SERVICE PROVIDER DURATON PERSON-IN- CHARGE

PASSPORTING (RENEWAL) SERVICE PROVIDER DURATON PERSON-IN- CHARGE STEP CLIENT (requirements) 1 Submit the following requirements: For Regular/Ordinary Passport: Photocopy of latest epassport (data page only) epassport Application Form (can be obtained from the Embassy

More information

Session 2 Immigrants and the Bible

Session 2 Immigrants and the Bible Session 2 Immigrants and the Bible Session 2 focuses on the controversial issue of immigration and what the Bible says about the subject. Preparing for the Session Review Adam Hamilton s blog post and

More information

Coming to America: The Business of Trafficked Workers

Coming to America: The Business of Trafficked Workers San Jose State University From the SelectedWorks of Valerie Francisco August, 2014 Coming to America: The Business of Trafficked Workers Valerie Francisco, University of Portland Robyn Rodriguez, University

More information

Thank you for your warm welcome and this invitation to speak to you this morning.

Thank you for your warm welcome and this invitation to speak to you this morning. Seeking the Human Face of Immigration Reform Most Reverend José H. Gomez Archbishop of Los Angeles Town Hall Los Angeles January 14, 2013 Greetings, my friends! Thank you for your warm welcome and this

More information

RISING GLOBAL MIGRANT POPULATION

RISING GLOBAL MIGRANT POPULATION RISING GLOBAL MIGRANT POPULATION 26 INTERNATIONAL MIGRANTS HAVE INCREASED BY ABOUT 60 MILLION IN THE LAST 13 YEARS and now total more than 230 million equivalent to the 5th most populous country in the

More information

Non-Immigrant Visa Category O-A (Long Stay)

Non-Immigrant Visa Category O-A (Long Stay) Non-Immigrant Visa Category O-A (Long Stay) Purpose of Visit: This type of visa is issued to applicants aged 50 years and over who wish to stay in Thailand for a period of not exceeding 1 year. Employment

More information

ATTY. MARIA CLEOFE GETTIE C. SANDOVAL Undersecretary for Programs Office of the Presidential Adviser on the Peace Process

ATTY. MARIA CLEOFE GETTIE C. SANDOVAL Undersecretary for Programs Office of the Presidential Adviser on the Peace Process PAyapa at MAsaganang PamayaNAn Presentation of ATTY. MARIA CLEOFE GETTIE C. SANDOVAL Undersecretary for Programs Office of the Presidential Adviser on the Peace Process before the VISAYAS ISLAND CLUSTER

More information

Session 6. Respect for All, As our JOURNEY continues... welcomed into a new CIRCLE OF LIFE... I wonder as I wander...

Session 6. Respect for All, As our JOURNEY continues... welcomed into a new CIRCLE OF LIFE... I wonder as I wander... The CIRCLE of LIFE JOURNEY Session 6 Respect for All, Including the Migrant As our JOURNEY continues... Leaving Let us ponder their homelands the plight of those who MIGRATE for a multitude with the of

More information

PGMA'S STATE OF THE NATION ADDRESS (SONA) HOUSE OF THE REPRESENTATIVES, BATASANG PAMBANSA, QUEZON CITY 22 JULY 2002

PGMA'S STATE OF THE NATION ADDRESS (SONA) HOUSE OF THE REPRESENTATIVES, BATASANG PAMBANSA, QUEZON CITY 22 JULY 2002 PGMA'S STATE OF THE NATION ADDRESS (SONA) HOUSE OF THE REPRESENTATIVES, BATASANG PAMBANSA, QUEZON CITY 22 JULY 2002 IN THE CORRIDORS OF POWER, IN THE PALACE WHERE I WORK, PAST PRESIDENTS OF THE REPUBLIC

More information

Organization for Security and Co-operation in Europe

Organization for Security and Co-operation in Europe Organization for Security and Co-operation in Europe SEC.GAL/81/15 4 May 2015 ENGLISH only Office of the Secretary General Section for external Co-operation Vienna, 4 May 2015 To: Delegations of the OSCE

More information

Study Area Maps. Profile Tables. W Broadway & Cambie St, Vancouver, BC Pitney Bowes 2016 Estimates and Projections. W Broadway & Cambie St

Study Area Maps. Profile Tables. W Broadway & Cambie St, Vancouver, BC Pitney Bowes 2016 Estimates and Projections. W Broadway & Cambie St Powered by PCensus Page 1 Study Area Maps Profile Tables 2016 Demographic Snapshot Population Trends Household Trends Population by Age and Sex Comparison Population by Age and Sex Household Maintainers

More information

The Process of Communal Discernment on CLC HOPE School Yongin

The Process of Communal Discernment on CLC HOPE School Yongin The Process of Communal Discernment on CLC HOPE School Yongin Heran Choi Heran is a permanently committed member who is an ExCo member in charge of social apostolate in CLC Korea. She is now the headmistress

More information

PASTORAL CARE FOR MIGRANTS AND REFUGEES: MODELS

PASTORAL CARE FOR MIGRANTS AND REFUGEES: MODELS PASTORAL CARE FOR MIGRANTS AND REFUGEES: MODELS PRE-NOTE: Last evening s presentation by Isaiah Lahai of his refugee experience as he and his family fled from the civil war in Sierra Leone was both heart-breaking

More information

The Philippine Experience in the Measurement of Migration: Perspectives of an Emigration Country

The Philippine Experience in the Measurement of Migration: Perspectives of an Emigration Country The Philippine Experience in the Measurement of Migration: Perspectives of an Emigration Country Ma. Alcestis Abrera Mangahas International Forum on Migration Statistics January 15-16, 2018, Paris, France

More information

Copyright 2008 Center for Christian Ethics at Baylor University 63. I Was a Stranger: Jesus and the Undocumented Immigrant

Copyright 2008 Center for Christian Ethics at Baylor University 63. I Was a Stranger: Jesus and the Undocumented Immigrant Copyright 2008 Center for Christian Ethics at Baylor University 63 I Was a Stranger: Jesus and the Undocumented Immigrant B y A l b e r t L. R e y e s From a Kingdom perspective, what does it mean that

More information

MANDATORY ORDER FORM. 323 Geary Street, # 815 San Francisco, CA Toll Free

MANDATORY ORDER FORM. 323 Geary Street, # 815 San Francisco, CA Toll Free MANDATORY ORDER FORM Deliver / Mail / Drop-off to a location that is closest to your jurisdiction: 2200 Pennsylvania Ave NW 4th Floor E. Washington, DC 20037 Toll Free 1-877-400-0235 Fax 1-866-835-4372

More information

I. LEVELS AND TRENDS IN INTERNATIONAL MIGRANT STOCK

I. LEVELS AND TRENDS IN INTERNATIONAL MIGRANT STOCK I. LEVELS AND TRENDS IN INTERNATIONAL MIGRANT STOCK A. INTERNATIONAL MIGRANT STOCK BY DEVELOPMENT GROUP The Population Division estimates that, worldwide, there were 214.2 million international migrants

More information

SECTION I CONVENTION INFORMATION

SECTION I CONVENTION INFORMATION SECTION I CONVENTION INFORMATION Greetings and Welcome Tentative Daily Schedule Facility Floor Plans Map to Convention Site Standing Rules Floor Nomination Form 1 NORTHERN ILLINOIS DISTRICT The Lutheran

More information

ccme People dying on their journey in search for life with dignity Global Ecumenical Network on Migration, Manila, Philippines, 6 November 2012

ccme People dying on their journey in search for life with dignity Global Ecumenical Network on Migration, Manila, Philippines, 6 November 2012 ccme People dying on their journey in search for life with dignity Global Ecumenical Network on Migration, Manila, Philippines, 6 November 2012 CCME CCME the ecumenical agency on Migration and Integration

More information

Large Group Lesson. Introduction Video This teaching time will introduce the children to what they are learning for the day.

Large Group Lesson. Introduction Video This teaching time will introduce the children to what they are learning for the day. Lesson 1 Large Group Lesson What Is The Purpose Of These Activities What Is The Purpose Of These Activities? Lesson 1 Main Point: I Worship God When I Am Thankful Bible Story: Song of Moses and Miriam

More information

Migrants Project in Sicily

Migrants Project in Sicily Migrants Project in Sicily Account of this first year: 2015-2016 Genesis of the project and preparation You will perhaps have heard about the desire of the Executive Committee of UISG to initiate a meaningful

More information

l\epublic of tbe llbilippines ~upreme Qtourt r8aguto Qtitp EN BANC

l\epublic of tbe llbilippines ~upreme Qtourt r8aguto Qtitp EN BANC l\epublic of tbe llbilippines ~upreme Qtourt r8aguto Qtitp EN BANC COBALT RESOURCES, INC., A.C. No. 10781 Complainant, [Formerly CBD Case No. 10-2764] SERENO, C.J., CARPIO, VELASCO, JR., LEONARDO-DE CASTRO,

More information

THANK YOU FOR YOUR INTEREST

THANK YOU FOR YOUR INTEREST THANK YOU FOR YOUR INTEREST Dear 7 Mountain Kingdom Influencer: Thank you for requesting an application for affiliation with the CI Apostolic Network s (CIAN) 7 Mountain Kingdom Influencer Commissioning

More information

BYLAWS OF LAKEWOOD CHRISTIAN CHURCH (DISCIPLES OF CHRIST)

BYLAWS OF LAKEWOOD CHRISTIAN CHURCH (DISCIPLES OF CHRIST) BYLAWS OF LAKEWOOD CHRISTIAN CHURCH (DISCIPLES OF CHRIST) October 27, 2013 Rev. B TABLE OF CONTENTS 1 WHO WE ARE... 4 1.1 RELATIONSHIP TO WIDER CHURCH... 4 1.2 MEMBERSHIP... 4 1.2.1 Participating Members...

More information

Church Service Packet

Church Service Packet Church Service Packet Contents Bulletin Announcements.... 1 Guest Speakers........3 Syrian Fact Sheet..4 Litany....5 Affirmations.... 6 Suggested Scripture Readings. 7 Take Action 8 Additional Resources..9

More information

Teens For Christ Leadership Team

Teens For Christ Leadership Team Teens For Christ Leadership Team Thank you for choosing to be a part of TFC 2016-2017! We are honored that you would consider being on the TFC Leadership Team. We pray that God will continue to bless you

More information

Script for call to Prayer PowerPoint Presentation.

Script for call to Prayer PowerPoint Presentation. Script for call to Prayer PowerPoint Presentation. Use the whole presentation or just parts of it. To skip slides quickly in PowerPoint, enter the slide number and press enter. Slide 1. Title slide Slide

More information

VIII. INTERNATIONAL MIGRATION

VIII. INTERNATIONAL MIGRATION VIII. INTERNATIONAL MIGRATION International migration is closely tied to global development and generally viewed as a net positive for both sending and receiving countries. In the sending countries, emigration

More information

FOR IMMEDIATE RELEASE: WEDNESDAY OCTOBER 29, 2003

FOR IMMEDIATE RELEASE: WEDNESDAY OCTOBER 29, 2003 The Pew Research Center For The People & The Press 10 18 th Street, N.W., Suite 975 Washington, D.C. 20036 Tel (202) 293-3126 Fax (202) 293-2569 Global Opinions in Depth: Further Analysis... Global Gender

More information

June. The Advocates for Human Rights Association.

June. The Advocates for Human Rights Association. The Justice for Immigrants: A Journey of Hope is the Catholic Campaign for Immigration Reform launched in June 2005 by the US. Catholic Conference of Bishops that seeks a comprehensive immigration reform

More information

NORTHERN ILLINOIS DISTRICT The Lutheran Church - Missouri Synod 59th CONVENTION March 9 & 10, 2018 Concordia University Chicago River Forest, Illinois

NORTHERN ILLINOIS DISTRICT The Lutheran Church - Missouri Synod 59th CONVENTION March 9 & 10, 2018 Concordia University Chicago River Forest, Illinois NORTHERN ILLINOIS DISTRICT The Lutheran Church - Missouri Synod 59th CONVENTION March 9 & 10, 2018 Concordia University Chicago River Forest, Illinois GREETINGS AND WELCOME As your district president,

More information

2018 Short Term Mission Teams Unleashing Hope for the Most Vulnerable

2018 Short Term Mission Teams Unleashing Hope for the Most Vulnerable 2018 Short Term Mission Teams Unleashing Hope for the Most Vulnerable NORTH AMERICA *SAN DIEGO FAMILY TRIP Refugee Outreach July 1-8, 2018 Families are welcome and encouraged to engage in this cross-cultural

More information

Your graces, excellencies, reverend fathers, distinguished guests, brothers and sisters, staff and friends of Caritas

Your graces, excellencies, reverend fathers, distinguished guests, brothers and sisters, staff and friends of Caritas Caritas Internationalis The Female Face of Migration Saly, Senegal, 30 November 2010 Welcome Address by Lesley-Anne Knight Secretary General, Caritas Internationalis Your graces, excellencies, reverend

More information

Dutchess County Loving Education At Home By-Laws June 14, 2016

Dutchess County Loving Education At Home By-Laws June 14, 2016 Dutchess County Loving Education At Home By-Laws June 14, 2016 ARTICLE I NAME The name of this organization shall be Dutchess County Loving Education At Home (herein also referred to as Dutchess County

More information

REGULATIONS CONTENTS

REGULATIONS CONTENTS THE UNITING CHURCH IN AUSTRALIA REGULATIONS CONTENTS Definitions 1. Membership 1.1 General 1.1.1 Recognition of Members 1.1.2 Forms of Membership 1.2 Baptised Members 1.2.1 Baptised Members 1.2.2 Record

More information

Worker Remittances: An International Comparison

Worker Remittances: An International Comparison Worker Remittances: An International Comparison Manuel Orozco Inter-American Dialogue February 28th, 2003 Inter-American Development Bank Worker Remittances: An International Comparison Manuel Orozco,

More information

Service Times Welcoming the Stranger: the Human Rights of Migrants This Sunday at Mass, we will welcome Fr. Jesus

Service Times Welcoming the Stranger: the Human Rights of Migrants This Sunday at Mass, we will welcome Fr. Jesus The Fount The Newsletter of the Nazareth College Catholic Community Thursday of the 3rd Week of Lent ~ March 4, 2010 Service Times All services are held in the Linehan Chapel Sunday Mass: 7:00PM Thursday

More information

Bible Study Guide. Be Not Afraid. People on the Move New Neighbors Much to Give. LIRS.org/be-not-afraid

Bible Study Guide. Be Not Afraid. People on the Move New Neighbors Much to Give. LIRS.org/be-not-afraid Be Not Afraid Bible Study Guide People on the Move New Neighbors Much to Give LIRS.org/be-not-afraid lntroduction and Contents Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) has heard from synods, districts

More information

Evelyn Vollet. Office of Service & Justice Roman Catholic Archdiocese of Vancouver

Evelyn Vollet. Office of Service & Justice Roman Catholic Archdiocese of Vancouver Evelyn Vollet Office of Service & Justice Roman Catholic Archdiocese of Vancouver Covers the entire social apostolate from social justice issues to human rights advocacy to corporal and spiritual works

More information

Members: Arianna Nassiri, Kaye Chin, Charley Obermeyer, Grace Hoogerhyde, Alysha Sadarangani

Members: Arianna Nassiri, Kaye Chin, Charley Obermeyer, Grace Hoogerhyde, Alysha Sadarangani San Francisco Youth Commission Civic Engagement Committee Agenda Monday, April 22, 2019 4:45-:45 PM City Hall, Room 270 1. Dr. Carlton B. Goodlett Pl. San Francisco, CA 94102 There will be public comment

More information

FAITH LUTHERAN CHURCH SEGUIN, TEXAS

FAITH LUTHERAN CHURCH SEGUIN, TEXAS CONSTITUTION SERVING GOD IN SEGUIN AND BEYOND SINCE 1966 This Church is a people created by God, empowered by the Holy Spirit, and called and sent to make disciples of Jesus Christ FAITH LUTHERAN CHURCH

More information

SCHENGEN VISA (Category A and Category C)

SCHENGEN VISA (Category A and Category C) This document is free of charge November 2017 SCHENGEN VISA (Category A and Category C) Short-term Visa (for a maximum stay of 90 days) i nationals, living in the jurisdiction of the Embassy of the Federal

More information

Levels and trends in international migration

Levels and trends in international migration Levels and trends in international migration The number of international migrants worldwide has continued to grow rapidly over the past fifteen years reaching million in 1, up from million in 1, 191 million

More information

Welcoming the Stranger: A Biblical Conversation on Immigration

Welcoming the Stranger: A Biblical Conversation on Immigration : A Biblical Conversation on Immigration Matthew Soerens U.S. Director of Church Mobilization, World Relief National Coordinator, Evangelical Immigration Table Some Troubling Statistics According to LifeWay

More information

ENGAGING THE YOUTH TO

ENGAGING THE YOUTH TO INSA ENGAGING THE YOUTH TO BECOME AGENTS OF JUSTICE AND PEACE Jasmin Nario-Galace Center for Peace Education Miriam College, Quezon City Philippines jgalace@mc.edu.ph My classmate Yousef PEACE Absence

More information

VISA & IMMIGRATION GUIDE. Global Services Center

VISA & IMMIGRATION GUIDE. Global Services Center VISA & IMMIGRATION GUIDE Global Services Center Contents 01 Student VISA & ARC 05 Reporting Changes of ARC 02 Sejongno Immigration Office 06 Change in Student Status (D-2) 03 Tuberculosis Test Result 07

More information

SOUTH ASIA LABOUR CONFERENCE Lahore, Pakistan. By Enrico Ponziani

SOUTH ASIA LABOUR CONFERENCE Lahore, Pakistan. By Enrico Ponziani SOUTH ASIA LABOUR CONFERENCE 2014 Lahore, Pakistan By Enrico Ponziani Labour Migration in South Asia In 2013, The UN reported the total stock of International migrants to be 232 million. Asia hosted 71

More information

NEWSLETTER. 26 August. From the Principal... Love One Another As I Have Loved You. Migrant and Refugee Sunday

NEWSLETTER. 26 August. From the Principal... Love One Another As I Have Loved You. Migrant and Refugee Sunday Love One Another As I Have Loved You NEWSLETTER 14 26 August Migrant and Refugee Sunday Mary Most Holy, you, together with St. Joseph and the Child Jesus, experienced the suffering of exile. You were forced

More information

REGULATIONS. Approved 5 March 2014

REGULATIONS. Approved 5 March 2014 REGULATIONS Approved 5 March 2014 For more information, please contact: Missions Interlink PO Box 175 BOX HILL VIC 3128 Email: national@missionsinterlink.org.au Phone: 03 9890 0644 Fax: 03 9890 0700 A

More information

Important Announcement For Filipino Spouses/Partners Of Foreign Nationals

Important Announcement For Filipino Spouses/Partners Of Foreign Nationals Important Announcement For Filipino Spouses/Partners Of Foreign Nationals Beginning 16 July 2012, the Guidance and Counseling Program (GCP) for Filipino spouses / partners of foreign nationals will be

More information

EM4721 OFFICER'S HANDBOOK

EM4721 OFFICER'S HANDBOOK EM4721 OFFICER'S HANDBOOK OFFICER'S HANDBOOK GOOD MEETINGS ARE FUN! What Are Your Meetings Like? Do you have fun? Do the other 4-H members have fun, too? Do they look forward to the meetings? Do they get

More information

3aepublic of tbe ~btltpptnes

3aepublic of tbe ~btltpptnes v CJ 3aepublic of tbe ~btltpptnes ~upreme

More information

December 2013 Edition

December 2013 Edition December 2013 Edition Bulletin Board Class Christmas Luncheon December 19 th, 11:30 @ Western Sizzler, Halfway Blvd. We will be collecting food stuffs for a local food pantry. Contact: jkline6160@myactv.net

More information

University of Toronto Chinese Christian Fellowship Constitution

University of Toronto Chinese Christian Fellowship Constitution Section I: Constitution Article I: Name The name of the organization shall be University of Toronto Chinese Christian Fellowship, hereafter referred to as "UTCCF". Article II: Purpose 1. To deepen the

More information

This page of visa application requirements is available from by special permission of the Consulate concerned.

This page of visa application requirements is available from   by special permission of the Consulate concerned. VIETNAM Address of the Consulate General of the S.R. Vietnam: * 15/F, Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong; (Left turning from Exit A3, Wanchai Station) * Tel: (852) 25914517; 25914510;

More information

LOVING EDUCATION AT HOME, INC. Bylaws

LOVING EDUCATION AT HOME, INC. Bylaws ARTICLE I NAME LOVING EDUCATION AT HOME, INC. Bylaws The name of this organization shall be New York State Loving Education at Home, Inc., also known as New York State Loving Education At Home; NYS LEAH;

More information

REFUGEE FACTS, FIGURES AND STORIES

REFUGEE FACTS, FIGURES AND STORIES REFUGEE FACTS, FIGURES AND STORIES Prayer and knowledge allow us to explore our Baptismal call to strive for justice and peace among all people, and respect the dignity of every human being" This booklet

More information

Bylaws of the National Association of the Holy Name Society

Bylaws of the National Association of the Holy Name Society Bylaws of the National Association of the Holy Name Society ARTICLE I - Purpose Section 1: The National Association of the Holy Name Society (NAHNS) is made up of Individual members, Parish Societies,

More information

Frequently Asked Questions about Immigration and Gloria Dei s Involvement in the Sanctuary Movement

Frequently Asked Questions about Immigration and Gloria Dei s Involvement in the Sanctuary Movement Frequently Asked Questions about Immigration and Gloria Dei s Involvement in the Sanctuary Movement What is the Sanctuary Movement? The Sanctuary Movement is a growing movement of faith and immigrant communities

More information

Background on the crisis and why the church must respond

Background on the crisis and why the church must respond Refugee Sunday: PASTOR TALKING POINTS AND PLANNING GUIDE Lebanon The global refugee crisis is the worst humanitarian disaster in the world today. Roughly 12 million Syrians have been forced from their

More information

A Daily Photo Journal:

A Daily Photo Journal: A Daily Photo Journal: Remembrance of the Little Ones for the World Day of Migrants and Refugees January 15, 2017...on the occasion of the annual World Day of Migrants and Refugees, I feel compelled to

More information

Jesuit Migrant Service

Jesuit Migrant Service INTERNATIONAL PROJECT PROPOSAL PROJECT 1400 Jesuit Migrant Service Compassion for Refugees Haiti The stranger has not lodged in the street; I have opened my doors to the traveler. Job 31:32 We are a Catholic

More information

Citizenship Sunday Voter Registration Instructions

Citizenship Sunday Voter Registration Instructions Chris Long President Citizenship Sunday Voter Registration Instructions Ron Koehler, Esq. Secretary Take 10 minutes and review all material in this packet. Note the enclosed Voter Registration Form. More

More information

Categories of International Migrants in Pakistan. International migrants from Pakistan can be categorized into:

Categories of International Migrants in Pakistan. International migrants from Pakistan can be categorized into: Pakistan Haris Gazdar Research Collective - Pakistan The collection and reporting of data on international migration into and from Pakistan have not kept up with the volume and diversity of the country

More information

Info Session. World Relief Overview Asylees, Asylum Seekers and Immigrants Detention Center Overview Volunteer programs Next steps

Info Session. World Relief Overview Asylees, Asylum Seekers and Immigrants Detention Center Overview Volunteer programs Next steps Info Session World Relief Overview Asylees, Asylum Seekers and Immigrants Detention Center Overview Volunteer programs Next steps Mission Every refugee and vulnerable immigrant welcomed by community, rooted

More information

Towards a Deeper RP-Japan Economic Partnership 44 th Philippine Business Conference (October 19)

Towards a Deeper RP-Japan Economic Partnership 44 th Philippine Business Conference (October 19) Towards a Deeper RP-Japan Economic Partnership 44 th Philippine Business Conference (October 19) My colleagues and friends from the Philippine Government and Diplomatic Corps, PCCI officials and members,

More information